AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DENDRYT to:

agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 7 lit.)KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY to:

agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.986

WOKABULARZ, LICZBA PRZESTĘPNA, KOSMONAUTA, BŁOTNIAK, DZIADEK DO ORZECHÓW, SPRAWNOŚĆ, REGIMENT, WSPÓŁRZĄDCA, PIGWA, LODOWNIA, UDAWACZ, PIEPRZ, ŚLEDŹ, ADAPTER, ASNYKOWIEC, BAGIETA, MIGAWKA CENTRALNA, OKRZOSEK, OLEJ, HADIS, OSOBNIK, DESKA, ZAMEK, AZOLLA, NIEWAŻNOŚĆ, ANTOLOGIA, NATURA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, MIOTEŁKA, OTTER, ROŚLINA ZIMOZIELONA, TŁUMACZ, KOSÓWKA, USTĘP, NIEWIERNOŚĆ, SZARPIE, AOJDA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, BEZPIECZNIK, KANU, MAKIMONO, DREWNO KĘDZIERZAWE, RACA, PROGRAM, KSIĘGA METRYKALNA, MATERIAŁ SKALNY, CANZONETTA, FILOKAKTUS, BI, FEJHOA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, NUROGĘŚ, POMROK, DWUDZIESTY TRZECI, DECEPCJA, UKRZYWDZONY, RABA, CYGANECZKA, WOREK, SUKMANA, OPŁATA KONCESYJNA, BALAST, TUNIKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, PUDER, WAGA, WYŚWIETLARNIA, FLAKI, NIEZAMOŻNOŚĆ, SKOK W BOK, POKRYWA, BELA, NERECZNICA GÓRSKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KITEL, AKCENCIK, REWIR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, FETYSZYZM, BYSTROŚĆ, KRYPTOREKLAMA, FLAMBIROWANIE, SPODECZEK, DRUGIE DNO, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KALETA, PÓLKO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, AULA, TIOSÓL, DRUGI PLAN, JUJUBA, SATYRYCZNOŚĆ, LIFTING, WARIATKA, GŁOWACZ, KOMANDOR, CYSTA BAKERA, SALWINIOWCE, MAŁA OJCZYZNA, DYSPOZYTURA, ALKID, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, RAKI, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZAŁATWIANIE, TABLICA SYSTOLICZNA, CZERPNIA POWIETRZA, DOBRA STRONA, KILOF OGRODNICZY, NALEWKA, ZBOCZENICA, TULEJA, PIRAMIDA, PÓŁKLUZA, TERMOS, RESET, MATECZNIK, WARZYWO, KIKS, DZIECINA, STĄGIEWKA, GENERACJA, KAZAMATA, HALO, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, UZALEŻNIENIE, RUCH, TOWARZYSZ PANCERNY, HORMON, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, NACZYNIAK, DRUHNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, SĄD WOJSKOWY, SPRZĘT, WIDELCZYK, SIŁA, CYTODIAGNOSTYKA, SWĘDZENIE, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, REGISTER, KOŁKOWNICA, KULT JEDNOSTKI, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, OWOC POZORNY, SMORODINÓWKA, 1,2-BENZOCHINON, ENDOPROTEZA, AFISZ, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZIELONE, KELOWEJ, DEPESZA, KONWENT, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, TOPENANTA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, WAGA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CZASZA, SERIA, KOLUMBARIUM, OBIEKTYW, KOZAK, JAMA, SIOSTRZYCZKA, PLOTER GRAWERUJĄCY, SCHADOW, REKLAMANT, AGREGAT EKONOMICZNY, LUFA, FRAKCJA, ZALEWA, FORMACJA, BEZWŁAD, CIAŁKO MRÓWCZE, OLBRZYMKA, WINA NIEUMYŚLNA, DYWDYK, TYMPANON, BALDACHIM, SYMETRIA FIGURY, MIĘDLARKA, KIEŁBA, MAJSTERSTWO, INTEGRACJA PIONOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, BRAMSEL, RÓJKA, SYNTETYK, PACZKA, SZKANDELA, MALATURA, OGÓR, WAFELEK, BODZIEC, KOMPLIKACJA, RURA OGNIOWA, DRENAŻ, PLAGIAT, RAPORT, ZAOPATRZENIE, FIGOWIEC, WIADRO, WŁOCHACZ, PALATYNKA, FREGATA, SERCÓWKA, RURA GŁOSOWA, OGNIWO SREBROWE, JOGURT, BOKSERKA, KASA, OSTROGI, LEKTURA, LISTA, WIBRACJA, ARTROZA, PIĘTRO, JEZIORO RELIKTOWE, KAPITAN, KALINA, HELIOFIT, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, KAPLERZ, ŁÓŻECZKO, DOBRO INWESTYCYJNE, WELWET, TARCZA, DYWESTYCJA, KORYNTKA, RĘKAW, NAUKA MEDYCZNA, PATYCZAK, KORNET, PANOWANIE, WYKRZYKNIENIE, NIEMIECKOŚĆ, WSKAZÓWKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, SPOILER, ESTER, LATANIE, ZANOKCICA CIEMNA, KWILAJA, LIST PRZEWODNI, SMUŻ, TENDER, GENERAŁ, HEBRA, SYSTEM POWIERNICZY, KRATY, ŁOSIE ROGI, IDENTYFIKACJA, PRÓCHNICZEK, ANGOL, PRZEMYT MRÓWCZANY, PIONIER, ANAGLIF, WYLĘGARNIA, SIÓDEMKA, PALLASYT, KOSZ, KALINA, PRASA, OSPOWATOŚĆ, BABULA, PRĄD BŁĄDZĄCY, AZYDEK, LIPA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KOJEC, BLOKADA, OKULARY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, LIŚĆ BOBKOWY, CENZUS MAJĄTKOWY, SKRZYNIEC, ŚWIEŻAK, SKAZ, FILM SCIENCE-FICTION, BEK, CZAS PRZYSZŁY, APANAŻ, OLEJ LNIANY, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, RULETKA, WAPNO, SREBRZENIE, DOWÓZ, SZCZODRZENIEC, BARYCENTRUM, EMANUEL, DRESZCZE, ?ANILANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DENDRYT agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 7 lit.)
KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DENDRYT
agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 7 lit.).
KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY
agregat drobnych kryształów - krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci (na 20 lit.).

Oprócz AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - AGREGAT DROBNYCH KRYSZTAŁÓW - KRYSTALITÓW O STRUKTURZE FRAKTALNEJ, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCY ROZGAŁĘZIONE DRZEWO, KRZEW LUB LIŚĆ PAPROCI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x