PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORLICZKOWATE to:

Pteridaceae - rodzina paproci z rzędu paprotkowców; jej przedstawiciele to wodne lub ziemno-wodne paprocie o wiązkowym systemie korzeniowym (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.102

ZGARBY, BAR, GORZKA, INKUBATOR, FRASZKA, REMONT ŚREDNI, BOK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, LOGOFET, GESTAGEN, KONCERT ŻYCZEŃ, SAKRALIZACJA, OSNUJA SADZONKOWA, PROFILOWANIE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, UPADEK, PRZEKIEROWANIE, LEKTORIUM, ZJAWISKO BARKHAUSENA, MATRYKUŁA, PANCERKA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, WICEDZIEKAN, WYRYNNIKI, FORMA, SŁOMA TARGANA, EKSPOZYCJA, BEANIA, NIKANDRA, NIECHLUJA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, SZYK, GOŁOGŁOWY, SALWINIA, DROGI RODNE, ALLEGRETTO, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, KAPUŚCIANA GŁOWA, IZBA, MARIMBA, DYSPROPORCJA, SERCÓWKA, TRYTON, SŁUP, FLAKI, HALA, SCENKA RODZAJOWA, KULTUROWOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, TOCZYSKO, MARGINALNOŚĆ, SKARB, ZEFIR, OBRÓT, ŻUŻEL, SODÓWKA, AKCJA IMIENNA, CANCA, SEGMENTACJA, CZAS PLANCKA, ORGANIZM WYŻSZY, WIDOWNIA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DOZYMETR, BORDER, PRAWO WODNE, NARÓD, CYGAN, TEMBLAK, LEKARZ, SZYSZKA, REKOGNICJA, KUMOTER, TOP, AUSZPIK, CZYN, RÓŻANIEC, TŁUMIK, MYRMEKOFIL, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BLACKOUT, WIELKOŚĆ, KRATKA KSIĘCIA WALII, KANGUROSZCZUROWATE, CHOROBA ALPERSA, OSCYLATOR, DUROPLAST, DERESZOWATY, PAZURKOWCE, MODULACJA FAZY, ZNAKI, KARLIK ŚREDNI, GLONY ZŁOCISTE, RAMA, ABSYDA, SOPLICOWIE, SYLFON, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, INTERVIEW, CZYŚCIOSZKA, BI, POKRZYWA, CZAS PÓŁTRWANIA, PELIKANY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, BRYZOL, FOTEL KLUBOWY, ZNACZNIK, CIASTO, GRANDA, OC, WROCŁAWSKOŚĆ, TARAS WIDOKOWY, FUTRÓWKA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, FLASZOWIEC, TRZYNASTY, PRZEMYTNICTWO, ZEŚWIECCZENIE, LITOTRYPSJA, OPŁATA ADIACENCKA, SONDA, FUNKIA BIAŁA, SAŁATA, NOSZE, KLASTER, WŁĄCZNIK, WŁOSY TETYDY, DREPANIS, KOLIBER, BALIA, ROTOR, LICZARKA BANKNOTÓW, OBRAZKOWATE, GRZEBACZOWATE, TUNIKA, KLINOLIST, SKRZYDLATE SŁOWO, KAŁAMARZ, KOREAŃSKI, BABINIEC, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TRANSPORTEREK, SÓWKOWATE, AKOMODACJA, ZAWŁOTNIOWATE, SOLISTA, ZASADA, PEPSI, HAFT, TRANSFERAZA, GRUPA ETNICZNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PAJAC, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TYTUŁ HONOROWY, PAWIAN ŻOŁTY, SPLEWKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MIĘKKOODWŁOKOWE, KIRPAN, OWAD, NEUROMEDIATOR, GIMBAZA, RODODENDRON, WIELORAK, TERMINAL PASAŻERSKI, CYZELATORSTWO, SOPRANISTA, WISKOZA, MANEŻ, ANTAŁ, KOLONIA, LEGENDA, DZIAŁ, CĘGOSTEREK OBROŻNY, TERMINAL, RENATA, KOMPATYBILNOŚĆ, POŚRÓDEK POSPOLITY, CANZONA, TROPIK, ŚMIETANKA, BOMBA, KARAFKA, WIATROWNICA, PANGOLINY, POMROWICOWATE, KOSTKA, ODROŚL, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, FARBA, KOŚCIÓŁ, SAUTE, ŻYWOT, ZARZUT, ADAPTOR, EPITET, GALAS, SERW, ŁOTEWSKI, JĘZYK, GÓRNICTWO NAFTOWE, SOŚNICOWATE, KACZKOWATE, MUFLON, SER, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, GWARA, ZIELENICE, KIERAT, CYNOGNAT, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ANYŻEK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, POKAL, SREBRZENIE, ZBIOREK, KOTOWATE, GARBATKA DROMADERKA, NIEDOŻYWIANIE, PAWIĄZ, TYŁÓWKA, PAS POOPERACYJNY, LOPOLIT, PRZEBUDOWA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PŁATEK, ZBROJENIE, ZAPŁATA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PRĄTNIKOWCE, PIEROGI, INTERNAT, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BABUŚKA, NURZYK, DĘTKA, SZCZELINA LODOWCOWA, CENOTWÓRCA, ŻEBRO, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, RUMUNKA, WYZWANIE, STRZAŁA, SPŁUKIWANIE, KIKS, TRANSPARENT, WĘŻORYBOWATE, KELT, TRZCINIAK, SZKOCKOŚĆ, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, FLOTA, HORYZONT ZDARZEŃ, AGENT, AMBASADOR, DEKIELEK, PIONEK, CZŁON SKŁADNIOWY, PEPIK, RZĄD, KAFEL, BRODAWNIK, BLOKADA, GRĄŻYCE, ŁAWICA SKALNA, POCHODZENIE, SEPARACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, TRANSPORT AKTYWNY, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, FASETA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PĘK, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, UKŁAD ODNIESIENIA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, GRUCZOŁ MEIBOMA, MRÓWKOŻER, NOCEK NADWODNY, PRADZIAD, PESTYCYD, POROZUMIENIE, PUSTELNIKOWCE, OSTROKÓŁ, BEKHEND, SZTUCER, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, MROCZEK PÓŹNY, NURZYK, DOMINACJA, MAKINTOSZ, ODPRAWA, ASTRAGALOMANCJA, RUBASZNICA, ?EKSTRUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORLICZKOWATE Pteridaceae - rodzina paproci z rzędu paprotkowców; jej przedstawiciele to wodne lub ziemno-wodne paprocie o wiązkowym systemie korzeniowym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORLICZKOWATE
Pteridaceae - rodzina paproci z rzędu paprotkowców; jej przedstawiciele to wodne lub ziemno-wodne paprocie o wiązkowym systemie korzeniowym (na 12 lit.).

Oprócz PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PTERIDACEAE - RODZINA PAPROCI Z RZĘDU PAPROTKOWCÓW; JEJ PRZEDSTAWICIELE TO WODNE LUB ZIEMNO-WODNE PAPROCIE O WIĄZKOWYM SYSTEMIE KORZENIOWYM. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast