ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTNO to:

znak, ślad na skórze zwierzęcia lub człowieka (także na wygarbowanej skórze), najczęściej wypalony, może informować np. o własności (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘTNO

PIĘTNO to:

blizna, znamię, miejsce na skórze odróżniające się od reszty (na 6 lit.)PIĘTNO to:

hańba, ciężar złej opinii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.076

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, FEROMON, RZEŹ NIEWINIĄTEK, DZIEWIĄTKA, HIEROMANCJA, AUTOBUS SZYNOWY, ODLICZENIE, BALAST, KATAR KISZEK, BRZYDKIE KACZĄTKO, TYTOŃ, KLUCZYK, ODMA OPŁUCNOWA, RÓJ, FIGURA GEOMETRYCZNA, PROCES ODWRACALNY, LEKCJA, PUNKT KARNY, ANNA, REWERENCJA, ZDRADA, NACIOS, GORĄCZKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PLOMBA, SZARLOTKA, DWURURKA, WARZYWO, KOSA, SIATKA, MŁODA KREW, ROZGAŁĘŹNIK, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, NADFIOLET, KLUCZ, KROPLÓWKA, SMOG, PARK PRZEMYSŁOWY, DOBRO FINALNE, RODZINA NUKLEARNA, MIECH, SUMATOR, KWAS, WOLUNTARIAT, ZRZĘDNOŚĆ, DAWCA ORGANÓW, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, PONCZOWNICA, CZASZA, KIJEK, SZUPINKA, CHÓR, PLAKIETA, POROST, MARUDER, KAMIEŃ, CYTADELA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, DRUGI, CYGANKA, OSAD DELUWIALNY, FOTEL OBROTOWY, PODUSZKA CIĄŻOWA, PORÓWNYWARKA, SZTUKA ZDOBNICZA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, RÓWNOWAGA, UDAR, SYGNAŁÓWKA, PODATEK GRUNTOWY, STRATUS, PYCHOTA, MIEDZIONIKIEL, OPUCHLIZNA, AGENEZJA, POR, MAREMMANO, NADBITKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ZESTAW, CIOCIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, TELETECHNIKA, PA, TROP, DONOR, DZIEGCIARZ, MOLESKIN, MARTWY PUNKT, SZTUKA DEKORACYJNA, RYBAŁT, BURŁAK, HUMMUS, TROP, BOMBIARZ, PRZESTWORZE, BIELIZNA, LISTEK, SKRZELOTCHAWKI, MORŚWINOWATE, KONFISKACJA, ODCIEK, SSANIE, PRZEJRZYSTKA, KURDYJSKI, PONCZ, KONTROLER, MIESZEK, UMOWA WIĄZANA, DROGI RODNE, TRACKI, STANOWISKO ROBOTNICZE, ULOTKA, GLOBUS, ŁYKACZ, SZKODNIK, DZIEŁO, PLAMKA FORDYCE'A, KARTAUNA, WIERZBINA, SZLAUCH, AKACJA, WAPNO, KACZKA, MIESZANINA, WATAHA, DOLAR NOWOZELANDZKI, USZKO, AFERA KOPERKOWA, RODZINA ZASTĘPCZA, OBSZAR METROPOLITALNY, PROPORZEC, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ANIOŁ STRÓŻ, MOŻLIWOŚĆ, JA, SYROPEK, KARPLE, WYZWOLICIEL, SIAD, SER, KRWIOŻERCZOŚĆ, EWOLUCJA, SERCÓWKA, INDEKS, DIABEŁ, PAWILON, GUMA, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, DYSOCJACJA TERMICZNA, JAPOŃSKOŚĆ, LIGAND, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PANORA, BROŃ RADIOLOGICZNA, EKRAN AKUSTYCZNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DOMEK KEMPINGOWY, PRACA DOMOWA, ABSYDA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZNAK ROZPOZNAWCZY, KARAFECZKA, PATRONKA, KONFESJA, ZRAZIK, PRZEMYTNICTWO, ZGNIŁKI, CZARNY CHLEB, MASKA, KOMPOTIERKA, ZUPA ŚMIECIOWA, KOMPLEKS ŻYTNI, MONIZM, OBRZĄDEK, GLORIETA, STAROŚCIŃSKI, TONACJA, BAZA, PUNKT MOTORYCZNY, ERGASTULUM, KAPTOPRYL, LINA, SPOKOJNOŚĆ, NASYCANIE, DYFERENCJA, PILAW, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, NANOŚNIK, MASZT ANTENOWY, DUROMER, SAGA, GENE, ROPUCHA BLOMBERGA, WYCHODŹSTWO, ONAGER, CIAŁO, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, HALERZ, BRAMSEL, MARIMBA, BUTLA, PIÓRO, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, CEMENT, FINISZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, TURZYCA, REWIR, KULFON, BÓBR KANADYJSKI, TRUSIĄTKO, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MÓŻDŻEK, POTOP, POJAZD ZAPRZĘGOWY, CYNADERKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, POTWIERDZENIE, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ZACISK, ZAUROPTERYGI, ZBIOROWISKO, TANK, OSTATECZNOŚĆ, TEATRZYK, RAJFURSTWO, AGAR, SILOS BUDOWLANY, REAKCJA ODWRACALNA, KONFIRMACJA, EKSPONENT, SKIPASS, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, OWAD, OZONEK, KRANÓWKA, WĘGIERSKI, CIĄGNIK, ANTOCYJANIDYN, MÓWNICA, WAŁ MORENOWY, INTERFEROMETR MICHELSONA, ŚMIECISKO, SYNDETIKON, SZMUGIEL, VAT, METALICZNOŚĆ, BRYZOL, ALMARIA, MAKIAWELISTA, ZBROJA PEŁNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, CHOJAK, GOLEM, ELEGIA, MANKIETY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, FRAMUGA, OBSZAR WODNY, LENIWIEC DWUPALCZASTY, ZARAZA MOROWA, BIAŁY, ROZRZUTNIK, DOMINACJA, KOPROFIL, MIESZACZ, SIEDEMNASTY, MALTA, KRZYŻYK, KRATER UDERZENIOWY, SOCZEWKA, ŁUSKOWIEC, KORYTARZ EKOLOGICZNY, TRWOŻLIWOŚĆ, ANTENA TUBOWA, UCHO, TRAWERS, KRWIODAWSTWO, ROSTBEF, CYNIA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, DRESZCZ, SILOS ZBOŻOWY, KAMELEON, RAJKA, TRANSPOZYCJA, KRUŻ, MONOCENTRYZM, PIKSEL, PŁYWACZ, OBLICÓWKA, WĘDROWNOŚĆ, CHOROBA ANGIELSKA, JĘZYK, TRANSPORTEREK, ANTRYKOT, CIEŃ, ?OWOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘTNO znak, ślad na skórze zwierzęcia lub człowieka (także na wygarbowanej skórze), najczęściej wypalony, może informować np. o własności (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTNO
znak, ślad na skórze zwierzęcia lub człowieka (także na wygarbowanej skórze), najczęściej wypalony, może informować np. o własności (na 6 lit.).

Oprócz ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZNAK, ŚLAD NA SKÓRZE ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA (TAKŻE NA WYGARBOWANEJ SKÓRZE), NAJCZĘŚCIEJ WYPALONY, MOŻE INFORMOWAĆ NP. O WŁASNOŚCI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast