UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘSKNOTA to:

uczucie braku czegoś lub kogoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TĘSKNOTA

TĘSKNOTA to:

pragnienie zrobienia lub osiągnięcia czegoś, jakiegoś celu, tęsknota do czegoś (na 8 lit.)TĘSKNOTA to:

smutek z powodu rozłąki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.457

PUSTELNIA, DONOR, KĄŚLIWOŚĆ, BAND, PAUTSCH, IMPULS, KORDIAŁ, ISKRA BOŻA, ZŁOCIENICE, ZAWIŁOŚĆ, CERKIEW, DENATURACJA BIAŁKA, KNOWANIE, SANDAŁY, UCHWAŁA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, TRYBUNAŁ, FORSZLAK, LUBIEŻNOŚĆ, TURZYCA, PREDYSPOZYCJA, TURBINA GAZOWA, TASIEMIEC, WYRZUT SUMIENIA, BECZKA Z PROCHEM, DZIRYT, MANTYLA, BOZA, OBCY, UMOWA, MECENAT ARTYSTYCZNY, OBRONA, GRANDA, WIĘZADŁO, KĘPA, PREIMPLANTACJA, CZAS ZIMOWY, ABERRACJA, ŻYWOTNOŚĆ, BRUDAS, ATOMOWOŚĆ, OKRĘT FLAGOWY, ZAJĄKNIĘCIE, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, RADOCHA, INSPIRACJA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, EKSPANDOR, SSAK, PUNKT ODNIESIENIA, WĄTEK, FIŃSKI, PROJEKT, ALBUM, NATASZA, ZATRUDNIENIE, GENERALISSIMUS, TWÓR, GŁUPKOWATOŚĆ, SAKRAMENT, KERO, PŁYTA STOLARSKA, PAPROTNICA GÓRSKA, MIŁOŚĆ, ASYSTA GRAWITACYJNA, DRĘCZYCIEL, ŻARTOWNIŚ, TECHNIKA ANALOGOWA, CZTERDZIESTKA, MUZYKA, SERPENTYNA, ORANŻADA, KANALIZACJA KABLOWA, WAFELEK, WATOLINA, WEZWANIE, TARANTELA, PRZYWŁASZCZENIE, PANTOFELNIK, TELEWANGELIZM, WARIACYJNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, DIADEM, KĄPIEL, STRONA TYTUŁOWA, ŁĄCZYNA, PRZYGOTOWANIE, TEST, DRĄGAL, PLAKAT, APARTAMENT, PODATEK GRUNTOWY, KAPTUR, HORYZONT ZDARZEŃ, WINIAN, ŁAŃCUCH, ZŁOTY DESZCZ, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, ANTYPAST, OGRANICZONOŚĆ, NIEDOROBEK, RANWERSY, ŁABĘDZI ŚPIEW, SCIENCE FICTION, GRÓD, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CHMURKA, KUNA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PRZEDROŚLE, BLOCZNOŚĆ, PRZEGLĄDACZ, NEURON LUSTRZANY, URODZAJ, WSPÓŁUCZENNICA, SZCZĘK ORĘŻA, PRZEGRYZKA, MADZIARSKI, LECZENIE CHIRURGICZNE, SANKCJA, ALTOCUMULUS, ANGARIA, MIESZEK, SZKLANKA, RICOTTA, PERSONA, REFORMA ROLNA, WĄTPLIWOŚĆ, DEMONSTRACJA, WERANDA, MARKIZA, KOPNIAK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DAMAST SKUWANY, BAZA ODSETKOWA, WEZWANIE, PAŁĄCZEK, BIAŁA SALA, ĆWICZENIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, LAICYZM, WIECZÓR POETYCKI, RZEKA, MALUNEK, GODŁO PROMOCYJNE, EPIZOOCJA, BOCZNIK, DRELICH, NAGA PRAWDA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PRZESZUKANIE, FILTR GĄBKOWY, SIŁA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ZASIŁEK PORODOWY, PAROWCZYK, LINIA DEMARKACYJNA, TIAZYD, ELIMINACJA, PAPIEROCH, RESIDUUM, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, POSZKODOWANY, ZNAK, PRZETŁOK, PIERŚCIEŃ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BANIECZKA, FASOWANIE, FILTR, TYPOLOGIZACJA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KONTUAR, SALA, DOSIEBNOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, NATURALNOŚĆ, FASETKA, KARBAMINIAN, SALSA, PRĄTNIKOWE, OWOC SZUPINKOWY, POWAŻNY WIEK, SMREKUN, NACISK, REWALIDACJA, CIĘŻAR, DAWKA PROGOWA, EDAMMER, POSTRACH, WIATROWNICA, MATERIAŁ, SKÓRKA, CHLEB, WYPAD, MONETKA, TRANSPOZYCJA, FANTOM, PASIERB, CYGANECZKA, KULTUROWOŚĆ, RZADKOŚĆ, EMBOLIZACJA, SKŁADAK, DANA, PESTO, OSIEMNASTKA, GÓRKA, FRAKCJA, CHAŁTURA, CIĄGNIK BALASTOWY, SZUKACZ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, NATRYSK, AGRESJA, SESJA POPULARNONAUKOWA, CYGAN, DZIÓB, POSUW, EFEKT SORETA, MIERNOŚĆ, PŁOMYK, DZIEDZICZNOŚĆ, WROTKARSTWO HOKEJOWE, KADŁUB, ADOLF, NET, GROWL, BEZINTERESOWNOŚĆ, PĘCHERZ, WYRAŹNOŚĆ, FAZA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MACHANIE RĘKĄ, USŁUGI SPOŁECZNE, WIDŁONÓG, WZORZEC, ŁUK SKRZELOWY, MUZYKA, BUTWA, PASCHA, AUTOREGULACJA, NIECHLUJNOŚĆ, PSYCHOLOGIA, MŁOTECZEK, PRZEJRZYSTKA, PRZYGASZENIE, POSŁANIE, SATELITA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PRZEDSZKOLE, TRZON, MINERAŁ, MROŻONKA, GERYLASI, MASKOWANIE, PASTWA, RYGIEL, DESKA RATUNKU, POWYWRACANIE, INSTRUMENT FINANSOWY, DZIEWCZĘCOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, PORT, WŁAZ, GĄBKA, SPACEREK, MIESZANINA, FUTURE PROGRESSIVE, AKALKULIA, FIŻON, POLAK, ZIEMIA, LORDOSTWO, MEGATSUNAMI, POTRÓJNOŚĆ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ALTERNATYWA, MEFLOCHINA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, OBCHÓD, ROZBRYZG, WIZERUNEK, REGIMENT, SKAŁA METAMORFICZNA, GARBNIK, RÓWNINA SANDROWA, HANGAR, DZIRYT, BECZKA PROCHU, KAWAŁ, EGRETA, NARKOTYK MIĘKKI, BAZIA, PICOWNIK, MASZKARON, MURZYŃSKOŚĆ, KOSTKA BRUKOWA, KORYTKO, ?DEPRECJACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘSKNOTA uczucie braku czegoś lub kogoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘSKNOTA
uczucie braku czegoś lub kogoś (na 8 lit.).

Oprócz UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - UCZUCIE BRAKU CZEGOŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast