CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEOSTROŚĆ to:

cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEOSTROŚĆ

NIEOSTROŚĆ to:

to, że coś jest niezbyt intensywne, łagodne, nie jest ostre, nie jest dokuczliwe; to, że łatwo coś przetrwać, wytrzymać (na 10 lit.)NIEOSTROŚĆ to:

to, że coś jest słabo określone, niedoprecyzowane, niejednoznaczne, nie jest ostre, a mogłoby być bardziej jasne, czytelne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.868

TRĄBKA, ŁOŻNICZY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BUNT, BASENIK, PROSTACTWO, SQUATTER, DURNOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, TERAPIA WSTRZĄSOWA, SUBSTANCJA DODATKOWA, CIASNOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, PODZIEMIE, PRZEPRAWA, OBRONA, BLUZG, RYBONUKLEAZA, DUMPING, BONOŃCZYK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, NAZWA RODOWA, OSPAŁOŚĆ, ZRAZÓWKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KAWA, TERMOLUMINESCENCJA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, DEKRETACJA, STRONA INTERNETOWA, NAZWA PATRONIMICZNA, PUNKT, WYWROTKA, IZOLATORIUM, NIEWYDAJNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, GŁOWA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, PRZEPADEK, PIEPRZ ZIELONY, TUBULOPATIA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, SITKO, DODATEK RODZINNY, NAWIS, LATARNIA, ANGIELSKOŚĆ, NAZWA KODOWA, PLOMBA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, POLONEZ, PAS, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PRONIEMIECKOŚĆ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PAPIER FOTOGRAFICZNY, CHABANINA, OSTRA AMUNICJA, PARODIA, FUNDAMENT, MŁODZI, ODSUWACZ, SUROWICA, KARKOŁOMNOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SZPILECZKA, NAZWA HANDLOWA, TURBINA GAZOWA, ROZWAGA, ATREZJA ODBYTU, GORGONZOLA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, PÓŁSIOSTRA, OLEJEK, SER, NAZWA TOPOGRAFICZNA, WĄTEK, EKIPA, NIEDYSKRETNOŚĆ, SZCZENIACTWO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KARES, KOŁECZEK, KUMULACJA, KUKUŁCZE JAJO, PRYMITYWIZM, KOKTAJL MOŁOTOWA, KUMOTERSTWO, ABOLICJA, KILKAKROTNOŚĆ, LISTEK, SZKOCKOŚĆ, BUDKA, BIEG PRZEŁAJOWY, PANOWANIE, SŁODKOŚĆ, DOKTOREK, WRZĘCHY, KOEDUKACYJNOŚĆ, ZAZDROSTKA, GRAFA, KAZACZOK, WYCHODZTWO, NAWÓZ ORGANICZNY, ACETYLENEK MIEDZI, POTULNOŚĆ, PARAPET, WYŻ, PODWIĘŹ, FIKOŁEK, SKUP, OCZKO, GORĄCZKA, PRZETOKA, WIEŚNIAK, MINUCJA, SUBTELNOŚĆ, SAKWA, GWIAZDKA, NIEDOŻYWIANIE, IMPLIKACJA LOGICZNA, BOKSERKA, MORWIN, MEMBRANA, CZARNUCH, MAŁPA, POPĘDLIWOŚĆ, KADŁUB, KANCIASTOŚĆ, RUMPEL, MONODIA, OŚWIETLENIOWIEC, LAND, INWIGILACJA, KABINA, SEZAM, LEKCJA, ŚLIWKA, LEKTYNA, GĘŚ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, NIEBO, DYSKRETNOŚĆ, TLENEK, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ODGAŁĘZIACZ, ATAWIZM, SOCZEWICA, SMUKŁOŚĆ, NERW, KONTRAKT TERMINOWY, CIERPLIWOŚĆ, ANASTOMOZA, WYSEPKA, SIEROTA ZUPEŁNY, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, PRZEKAŹNIK, AKCENT, ALLEL DOMINUJĄCY, WSPANIAŁOŚĆ, SZPILKA, OBRÓT PIERWOTNY, SUBSTANCJA OBCA, CMOKIER, SOFCIK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, STAUROPIGIA, SERENADA, UŁAMEK PIĘTROWY, TERAPIA SZOKOWA, AKTYWNOŚĆ, PROFIL, REPREZENTACJA, LUTNIA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, TĘSKNOTA, DONIESIENIE, SYSTEM, DZIERŻAWCA, WARSZTAT, TYMPANON, SŁUPICA, ECCHI, CZĄSTKA DZIWNA, ORBITER, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, DYSKRETKA, ŻACHWY, TAŚMOWY, ZŁA PRASA, KOLEJKA GÓRSKA, ŚLĄSKI, ARCHIKONFRATERNIA, EWANGELIA, WYMIENNIKOWNIA, DOBYTEK, SKRYBA, OŚLE UCHO, KULT ŚWIĄTYNNY, NIENARUSZALNOŚĆ, KRANÓWKA, INTERGLACJAŁ, PIĄTY, KAPUSTA KWASZONA, MIEJSCE, ODPADY STAŁE, LAWA PODUSZKOWA, KOZAK, ARTEFAKT, MECENASKA, KLESZCZE, MIASTOWOŚĆ, TAKT, MIĘTÓWKA, ZMOWA CENOWA, KASIARZ, ZATRUCIE, BRUTALNOŚĆ, BÓR BAGIENNY, ZATRUDNIENIE, SELSYN, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, RIKSZA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, GALERIA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PLEWKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, MUSZLA, SKŁAD PODATKOWY, WĄTŁOŚĆ, PŁAWKA, ETYKIETKA, NARKOTYK, CIASTKO, KLESZCZOWATE, ŻYŁA, ODŁAMKOWY, INTERWENCJA, NAGŁOŚNIENIE, WISZER, KOLCOROŚL, KOMBINATORYKA STOSOWANA, OMEN, SREBRNY EKRAN, OBRĘCZ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, TURECKOŚĆ, NIECNOŚĆ, FILET, PRZYSTRÓJ, BIAŁA SZKOŁA, ANTYKOAGULANT, SZYB, UNIA REALNA, CZEREŚNIA, KONIUNKTIWUS, KORYTKO, KRWIODAWSTWO, TENISISTA STOŁOWY, ROMANTYZM, DZIELNIK, PIEC PŁOMIENNY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SEKCJA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, TEST PASKOWY, BLUFFIARZ, EMALIA, LĄDZIENIE, LIPA, CHAMSTWO, EMIRAT, OSZCZĘDNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, OLIWA, NIEZDOLNOŚĆ, BELKA, KURZA STOPKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, LIAZA, OBIEKT, KOREKTOR, MASOŃSKOŚĆ, ZDANIE, DIFFERENTIA SPECIFICA, INSTALACJA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, MERZYK GROBLOWY, SPIKER, MGŁAWICA, BENEDYKCJA, EWOKACJA, KOŁNIERZ, WCIĄGARKA, ?UZIOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.868 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEOSTROŚĆ cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEOSTROŚĆ
cecha obrazu lub fotografii widzianego niewyraźnie, sprawiającego wrażenie rozmazanego (na 10 lit.).

Oprócz CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CECHA OBRAZU LUB FOTOGRAFII WIDZIANEGO NIEWYRAŹNIE, SPRAWIAJĄCEGO WRAŻENIE ROZMAZANEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast