MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZSZYWARKA to:

maszyna lub narzędzie do łączenia (zszywania) części (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.885

WYMAGANIA SYSTEMOWE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PILOT, NASTAWA, ZESPÓŁ, RÓŻA BARYTOWA, TURBULENCJA, KOTWICA, SKROBAK, KOTLET SCHABOWY, KATAR KISZEK, DOBRO POZYCJONALNE, FORMA DRUKOWA, FAZA, RYKSIARZ, AGENDA, PRÓBA NUKLEARNA, PODEJŚCIE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, ADIANTUM DELIKATNE, ZROST, SZAŁAŚNICTWO, OSKÓREK, KROKODYLEK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, DŹWIGACZ DACHOWY, MARSZPIKIEL, FILOKAKTUS, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KRZYWA, DANE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, FIRMA-WYDMUSZKA, PUL, WYNACZYNIENIE, ASTEROIDA, OKRES, POJEDYNKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, INSTRUMENT, MEDIALNOŚĆ, KREDYT KASOWY, ESDEK, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, AUTOMAT, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, RYM NIEPEŁNY, STAN WOLNY, CIAŁO, PIEROGI, GRYBOSZ, JEDNOSTKA METRYCZNA, PRAGMATYKA, BELMOPAN, METAL KOLOROWY, CEMENT, BASEN PORTOWY, NOŻYK, SERPENTYNA, KWASZONKA, LEMUR KATTA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, TOKI, KOLEBKA, WYCHÓD, KNOT, MUSZLOWCE, ADIDAS, SKRZYDEŁKO, PAPRYKARZ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DUKLA, TAMARYNY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, BIELICE, BAWOLE OKO, ZŁOTOGŁÓW, MULTIKULTURALIZM, LINOTYP, WAGA, BODZIEC WARUNKOWY, FILC, WYCIERACZKA, ŚLIWA, ZAWŁOKI, APLA, CUKIER WANILIOWY, ENDOCENTRYZM, PALIWO SILNIKOWE, RACJONAŁ, MAGIEL, BISEKSUALISTA, BARSZCZ, ZAKUTA PAŁA, RYNKA, RESPONDENTKA, STRZELEC WYBOROWY, NAMASZCZENIE CHORYCH, TECHNIKA OPERACYJNA, SOK, PION ŻYROSKOPOWY, ULGA BUDOWLANA, KĘPA, UCHWYT, UBIJAK, KABLOOPERATOR, IZOMER KONFORMACYJNY, WYZWOLICIEL, EKLEKTYCZNOŚĆ, HAK, SPRZĘT, LEKTURA, TOR, HADIS, ŻYTO, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, TŁUMIENIE, WARKOCZ, DOROSŁOŚĆ, BOCZNICA, WYTWÓRCA, ROZBÓJNICTWO, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SANDAŁY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, OBRONA, PLAMKA FORDYCE'A, BIJSK, KOLONIZATOR, ZMIANA, KASTANIETY, ABORYGENEK RDZAWY, ALLOMETRIA, NARY, ZNACZENIE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, POLE, KOMBATANTKA, LEKTOR, LEKTYNA, PIESIO, SZTUBAK, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, MORWA, PRZYRZĄD POMIAROWY, MANTYLA, GUARANA, OWCE, FILAR, CZYŚCIOSZKA, SYNTEZA, MOTOR, KOK, LUDOBÓJSTWO, ANGLOFOBIA, KATAR, MORENA DENNA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BALET, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ZAGĘSZCZACZ, ROGAINING, ISKIERNIK OCHRONNY, WAGONIK, ROLA, TRYMOWANIE, JALAPENO, PUSTAK ŚCIENNY, BABOCHŁOP, DYPTYCH, PIĘCIORNIK GĘSI, GERYLASI, WARTOŚĆ, DYPODIA, CIEK, PATRON, GIRLANDA, JEDNOSTKA NAUKOWA, POSADZKA, BORDER, ADIUSTACJA, ZBLIŻENIE, JANKESKA, FILECIK, MEDALION, OKRZYK, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KOLUMNA, GALARETA, TOWARZYSZKA BRONI, FILM OBYCZAJOWY, TEUTOŃSKI, NAKŁADKA, PULPIT, PUSZKA MÓZGOWA, SKAŁA WAPIENNA, INWOLUCJA, SCENKA RODZAJOWA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MARGINALNOŚĆ, IGIEŁKA, SOS, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ÓSEMKA, BROSZURA, NARKOTYK, STACJA, ŻAGIEW, PSEUDOPAŁANKOWATE, NADŻD, KRAN, ZAGŁÓWEK, SERDAK, ZAKĄSKA, DZIÓB, SITO, ROMANTYZM, PROPORZEC, OMSK, TRANSFORMATORNIA, NASUWKA, SUCHY TYNK, PIEPRZYK, SEKSUOLOGIA, KUMA, IZBA, ŁUSKOWIEC, ADWEKCJA, CYNGIEL, TECHNICZNY NOKAUT, POWIASTKA FILOZOFICZNA, WZGÓREK WENERY, GOŁĄBECZEK, KRUCHTA, METALOPROTEINA, TEKA, WARTOŚĆ DODANA, FILM ANTYWOJENNY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MEDIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, NÓŻ, MANIERA, UDAR, ROZTWÓR WZORCOWY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PIECZEŃ, ŻURAWIK, EDYKUŁA, INTA, OKREŚLENIE, HERETYK, CHOROBA, KOSTKA, MONOPOL, JĄDRO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ASPIRACJA, SKALNICZEK SIWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PIERWOTEK, SENIOR, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ŻYDOSTWO, POZIOM, KLUZA, ODTWÓRCA, WŁOSIANKA, KHMER, EMBOLIZACJA, HAMULEC, KAPITAŁOWOŚĆ, ALARM BOJOWY, TILAKA, POTOP, KIROW, RZECZ NIERUCHOMA, ZNIECZULENIE, HISZPAŃSKI, TYTUŁ PRASOWY, PAWIAN PŁASZCZOWY, POMNIK, ELOPSOPODOBNE, KIERAT, CHAŁWA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BOMBARDA, PODEJRZLIWOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, WŁOCHY, BANDAMKA, OPASKA, STOPA ZWROTU, BRANŻA, BLIN, SKARB PAŃSTWA, KWAS, ?BAGIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZSZYWARKA maszyna lub narzędzie do łączenia (zszywania) części (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZSZYWARKA
maszyna lub narzędzie do łączenia (zszywania) części (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ŁĄCZENIA (ZSZYWANIA) CZĘŚCI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast