MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MURARKA OGRODOWA to:

murarka ruda, Osmia rufa - gatunek błonkówki z rodziny miesierkowatych (Megachilidae); prowadzi samotniczy tryb życia lub żyje w koloniach; jest wykorzystywana gospodarczo do zapylania upraw (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.076

ŻABA ĆWIERKAJĄCA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KAPUŚCIANA GŁOWA, ŚWIECA, PIÓROSZ PIERZASTY, ORMIAŃSKI, CHOROBA POPROMIENNA, ROMBOŚCIAN, CHOINA RÓŻNOIGŁOWA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, OKIENKO, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, PTASZNIK SŁONECZNY, ODNOWA BIOLOGICZNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, TRZMIEL KAMIENNIK, HUTA, KOMIN PŁACOWY, BLADOŚĆ, ADIUTANT, LINIA OJCZYSTA, OCZKO, KLIPER, DACH ŁAMANY, ROZELLA CZARNOGŁOWA, MIEDZIORYT, ORBITA POLARNA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, JAMRAJ PRĘGOWANY, STERYLNOŚĆ, TORFOWIEC MIĘKKI, ORKA, TRZMIEL OLBRZYMI, MLEKO W PROSZKU, POWAŻNOŚĆ, WYDRA, INTEGRACJA POZIOMA, CHWOSTKA MODRA, KORALNIK MODROPŁATKOWY, SKŁAD, TRASZKA WALTLA, GARIBALDI, GNIOT, KALANDRA, PANTERKA, PANICZ, STOPKA, BERA, TATAUPA, PRAKTYKA, LEMING, KUPIEC, ZASADA DUALNOŚCI, KOMPUTER KWANTOWY, CYKL, PLANETA OCEANICZNA, POMURNIK, SZLACHCIURA, OSTNICA SZOWITSA, PIASKOWNICA, BARWA, PRĄTNIK MEKLEMBURSKI, FORMACJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TULIPAN WIELOBARWNY, AKSAMITNIK PODKOROWY, CHOROBA ZAKAŹNA, NAJEŻKA, JĘZYK WĘGIERSKI, BAKŁAŻAN, TERMOLOKATOR, LIŚCIEC OLBRZYMI, WOMBAT PÓŁNOCNY, TRAGIZM, ŻYWY TRUP, WSTĘGÓWKA, ANTECEDENCJA, PIĘTA ACHILLESA, DRAPIEŻNIK, KARAFECZKA, POWŁOKA, KLINKIER, GARDEROBA, ŚWIDRZYK, CIEMNA JAGODA, KOSMATOŚĆ, SZURPEK, TAMARYNDOWIEC INDYJSKI, OMIEG SERCOWATY, HIPSOMETRIA, BYLICA NADMORSKA, PAS POOPERACYJNY, OMER, SER PODPUSZCZKOWY, PARKA, BIAŁA MAGIA, PACHOŁ, WIZJA LOKALNA, KOPETONA, STEROLOTKA, PIEZOELEKTRYK, KRĘPACZEK BIAŁOCZELNY, GRAPEFRUIT, SOPRANISTA, WYSEPKA, AKCENCIK, OGNIWO MOKRE, SELEWINKA, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, NERECZNICA BORRERA, BOROWIK WRAŻLIWY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SPIS POWSZECHNY, BURZYK CIENKODZIOBY, ABFARAD, LODOWIEC WISZĄCY, TAJNE KOMPLETY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, PEŁZAK, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, GUZOŃ PAJĘCZARZ, NOSOROŻEC CZARNY, KSIĄŻKOWOŚĆ, JURNOŚĆ, BORZEŚLAD NITECZKA, ASTER JEDWABISTY, GADACZ, FANTAZJA, BRODACZKA NAJDŁUŻSZA, PIJAWKA RYBIA, SKRYBA, LIGUSTR, ŚLEPA PRÓBA, PAWĘŻ, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, KARTA WIZYTOWA, CHOMIK CHIŃSKI, MATURKA, TANTALIT, ZAPŁATA, OCZOJEBKA, PRZYBYSZ, CHOROBA HORTONA, JĘZYK AMHARSKI, DIABELSKOŚĆ, CZWORONÓG, IBISOWIEC, REIFIKACJA, DZIWACZEK, DZIAŁ WÓD, MUSZTARDA DIJON, JEZIORO ZASTOISKOWE, PARTYKUŁA, CYJANOŻELAZIAN(III), WYŻYNKA, KONCERNIAK, KLAUZULA UMOWNA, GORAL, PASARELLA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZTYFT, ŚWIETLÓWKA, ROZŁUPEK BRUNATNY, KWATERODAWCA, TĘPOZĄB, ORŁOSĘPY, BARCZATKA PIERŚCIENICA, MASŁO, STAN CYWILNY, UPRZEDMIOTOWIENIE, KOMAR, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, CEDR SYBERYJSKI, KOCZKODAN TUMBILI, OLIWNIK, ESKADRA, PRZĘDZA, DEBILNOŚĆ, BORÓWKA, IGUANA, BOCZNIK, WEZWANIE, SUSEŁ RICHARDSONA, ŻEGLARZ, MAIŻ, ANOMALIA POLANDA, FORMACJA, HOPLUR OBROŻNY, OKNO, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, CZUB, INEDITA, AMADYNA OBROŻNA, SSAKI JAJORODNE, BAJKA, MINIMUM EGZYSTENCJI, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, OSTNICA KIRGISKA, KASETON, TRAWNIK, JABŁOŃ ŚLIWOLISTNA, OPŁATA SANKCYJNA, JASKÓLAK, KARTEL, SAMOOKALECZENIE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, WOLNY, MODRZEW LUBARSKIEGO, ZSYP, KOŚĆ ZĘBOWA, MEFLOCHINA, OLEJ Z OLIWEK, PAŹ, PONIKŁO BULWIASTE, TRZYDZIESTY, BOCZNIAK, TUŃCZYK, PODBIERACZ, TON, FILEMON CIEMNY, MASZKARON, BŁONA, EUSTHENOPTERON, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SIELANKA, WYDANIE, ŁUPEK MARGLISTY, JĘZYKI TURAŃSKIE, KANALIZACJA KABLOWA, OLEJ JADALNY, OSPAŁOŚĆ, WROŚNIAK, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, FURCZAK, PÓŁPRZEWODNIK, MURENA GWIAŹDZISTA, KWILAJA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, BOROWIKOWA, ŻYWOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, TKANIEC, JANE, NIEZMIARKI, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ROŚLINA DWUPIENNA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, CHORWACKOŚĆ, BULWA PĘDOWA, TRANSKRYPCJA, WAMPIREK, TURAK FIOLETOWY, PARATHA, ŚWIERK KŁUJĄCY, SWĘDZENIE, INTELEKTUALISTA, MIŁOŚĆ, LIMONKA KAFFIR, JEZIORO PODLODOWCOWE, CHOINKA, DIORAMA, BAMBUS, WRĄB, WŻER, MISJA DYPLOMATYCZNA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ZŁOCIK KARAIBSKI, SŁONACZEK, HYDRA, OŁADKA, TRYB ROZKAZUJĄCY, KIEŁBACHA, STREETWORKER, NIEWIERNOŚĆ, JĘZYK BERBERYJSKI, OMATNIK KULISTY, KUSACZ KRÓTKODZIOBY, EMISJA, RAKSOLOTY, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, GRANAT, SOKOLE OKO, ALIAS INTERNETOWY, ŻEGLUGA, DIODON JEŻYK, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, BRZANA, SERIA, PRACA, SERW, RYBA AMFIDROMICZNA, PACHOŁEK, GOŁĘBIK BLADY, INTERPRETATOR, ŻÓŁW SŁONIOWY, ŁADNA HISTORIA, LUSTRZEŃ MEKSYKAŃSKI, PLISZKA SIWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ?EMOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MURARKA OGRODOWA murarka ruda, Osmia rufa - gatunek błonkówki z rodziny miesierkowatych (Megachilidae); prowadzi samotniczy tryb życia lub żyje w koloniach; jest wykorzystywana gospodarczo do zapylania upraw (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MURARKA OGRODOWA
murarka ruda, Osmia rufa - gatunek błonkówki z rodziny miesierkowatych (Megachilidae); prowadzi samotniczy tryb życia lub żyje w koloniach; jest wykorzystywana gospodarczo do zapylania upraw (na 15 lit.).

Oprócz MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MURARKA RUDA, OSMIA RUFA - GATUNEK BŁONKÓWKI Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE); PROWADZI SAMOTNICZY TRYB ŻYCIA LUB ŻYJE W KOLONIACH; JEST WYKORZYSTYWANA GOSPODARCZO DO ZAPYLANIA UPRAW. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x