BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NĘDZA to:

brak środków do życia (na 5 lit.)UBÓSTWO to:

brak środków do życia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NĘDZA

NĘDZA to:

brak środków do życia (na 5 lit.)NĘDZA to:

grupa biednych ludzi (na 5 lit.)NĘDZA to:

to, że coś jest tandetne; lichota (na 5 lit.)NĘDZA to:

Kubiniec - (1897-1976), poeta i działacz ludowy z Podhala, wiersze, poematy, gawędy; „Janosik”, „Sabałowe czasy” (na 5 lit.)NĘDZA to:

skrajne ubóstwo (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.190

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, DZIECIŃSTWO, RENONS, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, RZEŚKOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, MICKIEWICZOLOG, WYDATKI, EKOSFERA, WIELBŁĄD, NIEREGULARNOŚĆ, POSPOLITOŚĆ, NIEWZAJEMNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, MIMIKA, ATONALNOŚĆ, ODPÓR, OKAPI, KANAŁ, DŹWIGNIA FINANSOWA, ACENA BUCHANANA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, KLASZTORNA CISZA, AMFISBENA, NIEDOZÓR, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, DAWCA NARZĄDÓW, PĘCHERZOWCE, JAZDA, GIPSOTEKA, SALDO DEBETOWE, OBLĘŻENIE, BEZKRYTYCYZM, KAPITAŁ TRWAŁY, IKONA, IGNORANCJA, BADANIE PODMIOTOWE, OPIEKA TERMINALNA, BRAK, NIESŁUSZNOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, NIEKONSEKWENCJA, STRAŻ, KONFIRMACJA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PROCES BIOLOGICZNY, PROTEZA, GAWORZENIE, IZBA ROZRACHUNKOWA, WESTERN, LINIA ŻYCIA, JEŻ AMURSKI, NIEHARMONIJNOŚĆ, STOPA DYSKONTOWA, DELFINOWATE, GRUNT, GRACJALISTA, NIESŁUSZNOŚĆ, SPRZECIW, MALARSTWO RODZAJOWE, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, PASYWISTA, ANTYWESTERN, TIEPOLO, ROZPRĘŻENIE, RAPTULARZ, PSYCHOGENEZA, STYGOBIONT, WIZUALIZACJA, APARAT REGENERACYJNY, DOZA, PIERWIASTEK ŚLADOWY, SSAK MORSKI, ALBARELLO, WAHANIE, ANALFABETYZM MATEMATYCZNY, INSTYTUCJA, CHOROBA HORTONA, BROŃ, MIKROCJA, EUDAJMONIZM, OTWARTOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, AUSTEN, MAŁY REALIZM, PROSIĄTKO, OSIOŁ, ORTOTANAZJA, WYWIAD LEKARSKI, KONFEDERACJA KAPTUROWA, AFIRMACJA, CASCO, WYWIAD CHOROBOWY, WŁASNOŚĆ, SCHRON, CZWARTORZĘDNOŚĆ, ABS, BEZPIECZNY SEKS, OSAMOTNIENIE, INSTYTUCJA, PARADOKS EASTERLINA, ĆMA, KRIONIKA, SCYNKI WODNE, ODPAD POUŻYTKOWY, ZASTÓJ, BOJER, KRUKOWATE, DWUDZIESTOPAROLATEK, LOKATA TERMINOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, HIPOPOTAM, NIEWINNOŚĆ, HIPOTEZA GAI, FIASKO, PLUSKWIAK WODNY, NATURYZM, WYRAK, KARA PIENIĘŻNA, CIĘŻKA RĘKA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ŚMIERĆ KLINICZNA, HOMOGENIZACJA, ZŁOTOROST, FLAUTA, PSTRĄG POTOKOWY, MARAZM, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, OSŁUPIENIE, AMNEZJA DZIECIĘCA, BRAK, WOTUM NIEUFNOŚCI, KONTRALT, DWUDZIESTOPAROLATKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, DZIEŁO ŻYCIA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, NIEZGODNOŚĆ, DUSZA, TELEKONFERENCJA, JESIEŃ ŻYCIA, MIŚ KOALA, LUŹNOŚĆ, TERMINAL KONTENEROWY, OSOBA PRAWNA, KRET, DENIS, STEYR, MEDYCYNA SĄDOWA, HELIKOPRION, DZIURA, STRAŻ POŻARNA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NIEMIŁOSIERDZIE, PODPIS ELEKTRONICZNY, PASTERSKOŚĆ, UBOGOŚĆ, CISZA, IRONICZNOŚĆ, KAIN, NIESPOKOJNOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, ZŁOTY RYŻ, EKLOGA, GALAGO, TRANSFER BIEŻĄCY, ETANOLOAMINA, CYSTOIDY, ODRODZICIEL, MIENIE, MAJĘTNOŚĆ, DENACYFIKACJA, NIEPOKORNOŚĆ, NIESUBORDYNACJA, POPRAWIACZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, BOWEN, PLAJTA, TEJU WODNY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PANSPERMIA, NIEOBEZNANIE, SIDLISZ PIWNICZNY, SOBIEPAŃSTWO, NIEPUNKTUALNOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CHŁÓD, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, BAŁAGAN, APOLLO, BOTTOMLESS, SKROMNOŚĆ, BRAK, CIEMŃ, BIOFILNOŚĆ, HEDONIZM, JEZIORO EUTROFICZNE, SZCZENIĘCE LATA, ABSURDALNOŚĆ, DORE, POWĄTPIEWANIE, NIEWYPARZONA BUZIA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, NIEPRZYTOMNOŚĆ, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ENDOPSAMMON, KROCZKI, OSTADE, KOLEJE LOSU, OBŁĘD, HYGROPSAMMON, NADPOBUDLIWOŚĆ, STYL ARTYSTYCZNY, GOEBBELS, LUJ, CAPELLE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KRYPTOKLID, TRANSWESTYTKA, ANGARIA, WÓZ KEMPINGOWY, NECEL, INWESTYCJA, SZTUCZNE ŻYCIE, MONOETANOLOAMINA, POŁĄCZENIE, OBIEG OKRĘŻNY, ZIEMIA, BIERNOŚĆ, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, IMPORTOCHŁONNOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, FARMACJA STOSOWANA, ODDZIAŁ RAJDOWY, ASTROBIOLOGIA, DRAPACZ, PORZĄDEK PUBLICZNY, BIEDA AŻ PISZCZY, ŁONO ABRAHAMA, BEZCZUCIE, MOKASYN HIMALAJSKI, APTEKA, MURZYŃSKOŚĆ, ŻÓŁTY ALARM, APARAT, NEKALINA, BEZWŁAD, ODRĘBNOŚĆ, ROCKOWIEC, GESTALTYZM, ODEJŚCIE, PIERWSZA POMOC, PARTNER, NIEWYMYŚLNOŚĆ, WIEK DOJRZAŁY, LOKATA RENTIERSKA, SOFISTA, STONE, SZARZYZNA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, WOSKOWATOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, GNUŚNOŚĆ, MIASTO, JAMRAJ, NOWICJUSZKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, LUKA, FITOFARMACJA, FRYKCJA, NIEWYPARZONA MORDA, WIOSNA, NĘDZA, ALMANACH, FIGURACJA, APTERYGOTY, PODESZŁY WIEK, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, UZDRAWIACZ, ZAKON RYCERSKI, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SŁABOŚĆ, POMPKA INSULINOWA, RYBA WĘDROWNA, REOFIL, PORTER, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, POWAGA, NUDYZM, NIEROZGARNIĘCIE, TRASZKA GRZEBIENIASTA, HEDONIZM, TRYTON, ?KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NĘDZA brak środków do życia (na 5 lit.)
UBÓSTWO brak środków do życia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NĘDZA
brak środków do życia (na 5 lit.).
UBÓSTWO
brak środków do życia (na 7 lit.).

Oprócz BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x