OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SANKCYJNOŚĆ to:

ograniczenie praw i wolności jednostki poprzez zastosowanie środków przymusu w celu ukarania za przekroczenie przepisów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.478

MONOCHROMATYZM, DZIEDZICZENIE, DARŃ, MANDAT, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, PLEBS, SOFISTA, FILM S-F, JUNKIERSTWO, HYBRYDYCZNOŚĆ, SIŁOWNIA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, MIPS, ZRAZ, MANIFESTACJA, KRECIA ROBOTA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, FORMALIZM, TYRANIA, DAM, PREFIKSACJA, TAPIR WEŁNISTY, ARTYLERIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KADŁUB, OKUPACJA, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, CHOMIK KAUKASKI, NALEWKA, STOSUNEK, ATLAS, DZIUPLA, TRYLON, MILREJS, ORGANIZACJA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SYSTEMATYKA FILOGENETYCZNA, DWORZEC, LIFTING, STOPIEŃ WODNY, KURACJA UDERZENIOWA, PRZYSPOSABIAJĄCY, DENAZYFIKACJA, ASTROTURFING, AKADEMIA, PALIWO GAZOWE, TURÓWKA, TAŚMA, SMOK, BROŃ, KAZUISTA, DYKTATURA, FAŁSZYWY TROP, MAGISTERKA, ZDOLNOŚĆ PRAWNA, BRAMA TRIUMFALNA, MINIMALIZM, IMIGRANTKA, WIELKA BESTIA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, MILIWOLT, STYL ARTYSTYCZNY, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, ŚRUTA, PLATFORMA WIDOKOWA, ARSENAŁ, MIKROWENTYLACJA, MACAK, PROGRAM NAPRAWCZY, ROŚLINA KORZENIOWA, GWAŁT, ZWIĄZEK, FASETKA, STEROWANIE ŚLIZGOWE, AKCJA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, TERMINAL PROMOWY, POZYCJA SPOŁECZNA, SANKCYJNOŚĆ, SKANER OPTYCZNY, ANGORA TURECKA, UBOGI, KANAŁ, PAPILOT, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, RZEŹ, SONIFIKACJA, SAMOUNICESTWIENIE, PRZYKURCZ, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, ZALESIANIE, EFEKT SKALI, BLOKADA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PROGRESYWIZM, DZIAŁALNOŚĆ, CHOCHOŁ, KLASTER, UCHYB, OBRÓBKA, ROZBÓJ, ODDZIAŁ, CZAS URZĘDOWY, DĄŻNOŚĆ, SONDAŻ, FUNDUSZE UNIJNE, URZĄD CENTRALNY, PSYCHOHIGIENA, MIKROMIKRON, PERFORACJA, DANINA, WSPÓŁBRZMIENIE, TRANSFER BUDŻETOWY, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, BLOKADA EKONOMICZNA, SPÓŁKA, RZUTKI, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PRZERÓBKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DROGA BEZPRZETARGOWA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, TAKTYKA, MOBBING, KOMPRESJA IMPULSÓW, POMOC SPOŁECZNA, NAKARCZEK, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, UWIĘZIONA, TUSZ, TEST, USTAWODAWSTWO, BULLOWATY, DEKLARACJA PODATKOWA, PILOT, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, SCIENCE FICTION, ŁUK ODRUCHOWY, AMUNICJA, FILTR WIENERA, POST, PANAMERYKANIZM, RZEMIOSŁO, WIERSZ, USKOK, RYBA AMFIDROMICZNA, ŚRODEK KONTAKTOWY, ZANĘTA, DROGA RZYMSKA, LAMPA WYŁADOWCZA, KREOLSKI HAITAŃSKI, POSTERUNEK POMOCNICZY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, BECZKA BEZ DNA, AFIRMACJA, TUNING, ZOONOZA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KESON, DEKAPOLIS, PRAWODAWSTWO, KĄPIEL, FALKA, NADBUDÓWKA, ZAŚWIATY, APLIKACJA RADCOWSKA, HERBATA PARAGWAJSKA, FASETA, KILWATER, ANTROPOLOG KULTURY, MAPA AKUSTYCZNA, PRAWOMOCNOŚĆ, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, OGRANICZNIK, PRAWO KONSTYTUCYJNE, PASZA, DECYZJA LOKALIZACYJNA, PLAGIAT, FIKCJA LITERACKA, DEKAWOLT, RENTGENODIAGNOSTYKA, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, DOBRA KONSUMPCYJNE, SAPROFIT, KNEBEL, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BIUROKRATYZM, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GOFFER, ANDROPAUZA, TURYSTYKA SEKSUALNA, TUBKA, RACHUNEK KOSZTÓW, ODKOS, PULA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, INTEGRACJA POZIOMA, EWALUACJA BIEŻĄCA, WICI, LAZARYSTA, ŁAMANIE, KONFORMACJA, LOKACJA, TRANSLACJA, INFILTRACJA, RÓW PRZECIWPANCERNY, PORÓD FIZJOLOGICZNY, RUCH RELIGIJNY, UNIFIKACJA, FALA NOŚNA, HAK HOLOWNICZY, LITR, PŁÓZ, NATURALIZM, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, FITOFARMACJA, SOBÓR, PREPARAT KONTAKTOWY, WÓZ ASENIZACYJNY, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, BROŃ ATOMOWA, BULLETIN BOARD SYSTEM, POTWARZ, SALDO DEBETOWE, KARLISTA, KURACJA SZOKOWA, SZPICEL, TORPEDO, KUCHENKA MIKROFALOWA, STEYR, MODEL AKTANCJELOWY, KOLANO SZPOTAWE, OSADZONA, FRYKCJA, WIEŻA WIDOKOWA, EKSTRUZJA, WIZUALIZACJA, WODA-WODA, TUNNING, MH, GRUPA BILATERALNA, BBS, BŁONA PŁYWNA, PRZETARG OFERTOWY, BEZROBOCIE JAWNE, ALBARELLO, GAZ KOKSOWNICZY, GILOTYNA, NEBULIZACJA, WALKA, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, RACHATŁUKUM, UTWÓR WKŁADOWY, STOPER, WYPAD, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, C, SEANS, PRYNCYPIALISTKA, TALMUDYSTKA, KOMPOZYCJA, SUKCESJA, CYNGIEL, STATECZNIK, CIĄGNIK BALASTOWY, ZACHOWAWCA, PRODUCENT, FARMAKOTERAPIA, ADRES ELEKTRONICZNY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, WYSŁANIEC, S, CZYNSZ WOLNY, ZUBOŻENIE, AFIKSACJA, KULTURA STARTEROWA, REGULATOR KWASOWOŚCI, WYSKROBINA, SŁUŻEBNOŚĆ, EGZORCYZM, EGZEKUCJA, KWARCÓWKA, KARA PIENIĘŻNA, ŻYRAFA BARINGO, OSZCZERSTWO, ARCHIWISTA, DYWESTYCJA, ?MONITOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SANKCYJNOŚĆ ograniczenie praw i wolności jednostki poprzez zastosowanie środków przymusu w celu ukarania za przekroczenie przepisów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SANKCYJNOŚĆ
ograniczenie praw i wolności jednostki poprzez zastosowanie środków przymusu w celu ukarania za przekroczenie przepisów (na 11 lit.).

Oprócz OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OGRANICZENIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU W CELU UKARANIA ZA PRZEKROCZENIE PRZEPISÓW. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x