PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RENATURACJA BIAŁKA to:

proces odwrotny do denaturacji, polega na przywracaniu II- i III-rzędowej budowy prostych białek, poprzez powolne powracanie do warunków przed denaturacją (np. ochładzania) i dotyczy wielu małych cząsteczek białek (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.324

SERNIK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, DRZEWNICOWATE, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, SEKSTURYSTYKA, PRZETRAWIANIE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ULTRAFILTRACJA, AZOTAN(III) AMYLU, INSTALACJA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, SMOLUCH, ARSENIAN(III) AMONU, KOSZ, POLITYKA PRZESTRZENNA, RESPIRATOR, ETOLOGIA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, MISIEK, STATOCYSTA, WINKLER, PAŃSTWO POLICYJNE, CZEPOTA GAMBIR, KAJMAN OKULAROWY, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, SPACJA, GEOLOKALIZACJA, CHWYT PONIŻEJ PASA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, HELIOMETR, GEEK, TIERTUCH, DRAMA, KARCINOFOBIA, OBSTAWA KAMIENNA, KLIN, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, CYNAMON, WOTUM ZAUFANIA, LAMPA KWARCOWA, PLANDEKA, PLAN MOBILIZACYJNY, SZEWRON, STRUKTURA GEOLOGICZNA, KWEBRACZO, ODPRAWA PASZPORTOWA, OSTRZELIWANIE, CAŁKA PETTISA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, WIR, AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA, LITURGIA, PAULING, GALÓWKA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, TANINA, KARA UMOWNA, ZAŚWIATY, NORMALIZACJA, SUBTELNOŚĆ, ARKATURA, MERENGA, WZIERNIK, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, TUSZ, NAPYLANIE, OPŁYW, ODCZYN ZAPALNY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, BRACHET, WIECHA, HERBATNIK, BULDOŻER, GIBON CZARNY, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, SERIALIZM, MALINOTRUSKAWKA, JEDENASTA, ANTYCYPACJA, HASŁO, REWOLUCJA AGRARNA, INDIAŃSKI, KREACJA, MORA, MEZZOTINTA, KROKSZTYN, SAMBAR SUNDAJSKI, ASTER NOWOBELGIJSKI, MIESZAK, NEBIWOLOL, CHÓW, SUBLIMACJA, LIPOLIZA, FAŁ GAFLA, DRABINKI, TRIO, GŁUPI JAŚ, NATYWIZM, CYNK, ORBITA PARKINGOWA, LUTNICTWO, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MANICHEIZM, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KSANTOFIL, EKRAN, DYSOCJANT, OSTRZAŁ, WYWIAD LEKARSKI, MASECZKA, EFEKT SORETA, ROZPAD, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, DEPOZYCJA, BEZPIECZNIK, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, ELEKTROKOAGULACJA, BOZON CECHOWANIA, ROZKŁAD, SPEKTAKL, ODBIJANY, GIMBOPATRIOTA, GRETRY, DWUDZIESTA TRZECIA, ZGRZEBŁO, ZAPŁON, KRĘŻNIK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, VOLLEY, RETRAKCJA, FASETKA, ELEKTROKAUTER, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ABSORPCJA, LIBELLA, SALWA, KWALIFIKATOR, SUBSTYTUCJA, OBENAUTA, APEREA, MIECZ UCHYLNY, GAZ KOKSOWNICZY, BOCCE, SMOK, NOCEK WĄSATEK, COURIER, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PROLIFERACJA, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, OPSONINA, ŚWIT CYWILNY, GOSPODARZ DOMU, KĄPIEL, MASZYNA DROGOWA, TEATR TELEWIZYJNY, SZAŁAS, RANA CIĘTA, SZYLING AUSTRYJACKI, MEMBRANOFON, SADŹ, SYSTEMOWOŚĆ, CYWIL, PAŁANKA WĘDROWNA, ASYMILACJA, MULTIPLAYER, SANKCYJNOŚĆ, LIMNIGRAF, DOK, BEZPIECZEŃSTWO, MIKROCHEMIA, ABRAZJA, MINIATURA, ENDOMORFIK, DOŚWITEK, POKRYCIE DACHOWE, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PRZYLEPNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, MODERN, TERAPIA PRENATALNA, HENRYK IV SALICKI, PALINGENEZA, FILAMENT AKTYNOWY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, SAPROFIT, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, PALPACJA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, FISCHER, REKRUT, PRZEKLEŃSTWO, WERNALIZACJA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PALNIK, REASEKURACJA, ZJAWISKO KERRA, BEHAIM, LUPERKALIA, PRZEJEMCA, DROŻDŻ, HYDROFOBIA, RAJZEFIBER, DRUK ROZSTRZELONY, SPRAWCZOŚĆ, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, LODOŁAM, WYSŁANIEC, OGNIWO NALEWNE, PROCES BUDOWLANY, BASZTA, STOSUNEK PRZERYWANY, GALERIA, REWERENCJA, KUCE, BÓBR WSCHODNI, REAKCJA ZAPALNA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, DYMNICA, TAUOPATIA, PIANKA, FRÖBER, MIRABELKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, SATANISTKA, OBROŃCA, WINO CZERWONE, REAKCJA SPRAWCZA, WERNER, JELEŃ DAVIDA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, SEKRECJA, BEDŁKA FIOLETOWA, STRZYK, DYSOCJACJA TERMICZNA, OKRĘT ESKORTOWY, MAKROMOLEKUŁA, USARIA, WARSTWA OZONOWA, CZOP, ZĘBY NOWORODKOWE, MĄDROŚĆ, CHOCHOŁEK, DĘTKA, NLPZ, KUJAWIAK, KOLBA, BIAŁA DIETA, MYSZ DOMOWA, POPRZEDNICZKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, CYKL REPRODUKCYJNY, ZAKŁADZINA, ADAMITA, HAMMAM, PAMIĘĆ RUCHOWA, CYBERNETYZACJA, STROLLER, PROCES MYŚLOWY, WILLIAM JEFFERSON BLYTHE III, ANGORA TURECKA, KREACJA PIENIĄDZA, KODON NONSENSOWNY, ZYGMUNT III WAZA, MARSZAŁEK POLOWY, MATERIAŁ BUDOWLANY, KOLEKTA, INFLACJA AKADEMICKA, PÓŁZMIERZCH, FILTR POWIETRZA, UNIWERSALNOŚĆ, EKAGLIN, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, FUTERKO, MAKROCZĄSTECZKA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KLIPS, MISTRAL, NARYS KWIATOWY, SYNANTROPIZACJA, WARIACYJNOŚĆ, SPRZĄGLE, ŁAŃCUSZEK, AMINOKWAS NIEBIAŁKOWY, AMIGA, ZJAWISKO THOMSONA, ASZ, REZERWA REWALUACYJNA, CIOS PONIŻEJ PASA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, FETYSZYZM TOWAROWY, ZAPORA SIECIOWA, WANDAL, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, DRZEWO KOSMICZNE, KIEROWNIK BUDOWY, CENZUS WYBORCZY, ?GRD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RENATURACJA BIAŁKA proces odwrotny do denaturacji, polega na przywracaniu II- i III-rzędowej budowy prostych białek, poprzez powolne powracanie do warunków przed denaturacją (np. ochładzania) i dotyczy wielu małych cząsteczek białek (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RENATURACJA BIAŁKA
proces odwrotny do denaturacji, polega na przywracaniu II- i III-rzędowej budowy prostych białek, poprzez powolne powracanie do warunków przed denaturacją (np. ochładzania) i dotyczy wielu małych cząsteczek białek (na 17 lit.).

Oprócz PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PROCES ODWROTNY DO DENATURACJI, POLEGA NA PRZYWRACANIU II- I III-RZĘDOWEJ BUDOWY PROSTYCH BIAŁEK, POPRZEZ POWOLNE POWRACANIE DO WARUNKÓW PRZED DENATURACJĄ (NP. OCHŁADZANIA) I DOTYCZY WIELU MAŁYCH CZĄSTECZEK BIAŁEK. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x