ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARBKA to:

ultramaryna - niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FARBKA

FARBKA to:

zdrobniale o farbie - substancji barwiącej (na 6 lit.)FARBKA to:

ultramaryna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.028

BRZĘKADEŁKO, SZKŁO PIANKOWE, OFIARA ŚMIERTELNA, JĘZYK MASZYNOWY, WNĘTRZE, NIGERYJCZYK, SKAŁA WAPIENNA, PASZPORTYZACJA, KANTAR, SKOK W BOK, MIKSER, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PREPARAT, TRANSPARENTNOŚĆ, ANTYROMANTYZM, STRZYK, SPORT EKSTREMALNY, UGANDYJCZYK, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, REPUBLIKA BANANOWA, WOŁYNIANIN, OBIEKT, DOMINO, NOMENKLATURA PARTYJNA, DRUK, POZYCJA, CZOPEK, BALZAK, KACOWE, BIEG, UDAR, SPŁUKIWACZ, CZUPRYNA, IMMATRYKULACJA, PADDLE, ODTRUTKA, ZĘBORÓG, SEKWENCJA TATA, FILTR ANTYSPAMOWY, MOTOR, KRUCHAWECZKA, SAMOAŃCZYK, DWUDZIESTY DRUGI, NAROŻNIK, NOCEK OSTROUSZNY, CHLEB POKŁADNY, IDIOM, PIK, DYSPROPORCJA, KOKS ODLEWNICZY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, STYPENDIUM, ADŻAR, OŚWIĘCIM, LIMBA, GODŁO PROMOCYJNE, SPORT ZIMOWY, SPAMER, POMÓR, DZWONNICA, SZCZELINA BRZEŻNA, SYPIALKA, PAS CNOTY, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, WILAMOWIANKA, STOPKA, SIEĆ NEURONOWA, NORWEŻKA, NOSTRZYK, PESTYCYD, SKANER BĘBNOWY, SIŁY POKOJOWE, PODBIERACZ POKOSÓW, PODJAZD, BACIK, ART DECO, SALA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, JEDWAB, DOBROSĄSIEDZTWO, PRODUKT, ZIOŁA, PUNKT WYJŚCIA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DOLNOPŁAT, AFROAMERYKANKA, RUMUNKA, KORONA, ZENDRA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ELAM, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, GROTESKA, MACIEJ, ANTYLOPA, SOMATYZACJA, DYL, OKŁAD, STOŻEK PRZYBYSZOWY, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PRODUKCJA, KOREK, KOPALINA SKALNA, WAPORYZACJA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, KIELICH, NALEŚNIK, PŁACZ, PROFANATORKA, SIEMIĘ LNIANE, TARG, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, BIEŻNIA, KATAFOREZA, WAPNIAKI, ISTOTA ŻYWA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, RAKIJA, MADŻONG, ARTYLERIA LEKKA, KUCHENKA, FORMIZM, KNEDLE, CIEK, BĄBEL, METR, UROBEK, WYBIJACZ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ANTEPEDIUM, WISIELCZY HUMOR, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, EKSTRUZJA, DEZERCJA, BROKER, KOLOR OCHRONNY, WYKLUCZENIE, ŻYWIEC, EPONIM, JARZENIÓWKA, ZAPONA, ZGRED, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KRÓL, ZWIERZYNA DROBNA, NIN, KOSÓWKA, ESTONKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, PERUWIANIN, ZWINGLIANIZM, GABINET LUSTER, OKRZYK, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, DIADEM, ATOL, KONSERWA, SIAD, GORZOWIANIN, WALIDACJA, DOGMATYZM PRAWNICZY, BASTION, CHOROBA WENERYCZNA, JACOBI, ARESZT DOMOWY, PARCH, MORAWSKI, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, KATAFRAKTA, RESPIRATOR, HISTORYZM, ZIEMIA NICZYJA, ANTEOZAUR, KOLORKI, KOZA ŚRUBOROGA, DUALNOŚĆ, WACŁAW, AUT BRAMKOWY, DZIEDZICTWO, PORZĄDEK DZIENNY, PIKA, MURRINA, FILTR KALMANA, CUDACZEK, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SAMOISTNOŚĆ, OBRONA WŁASNA, MEDYCYNA SPORTOWA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, ANYŻEK, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, BOTTOMLESS, LOKACJA ATELIEROWA, HYDRA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, KOMÓRKA, RADA NADZORCZA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, REFORMING PAROWY, KRATY, BIOGAZ, CIAŁKO, POZYCJA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KĄPIEL OŁOWIANA, KOMITAT, TURCZYNEK, KOSKOROBA, BLACK, FUNDUM, TOWAROZNAWSTWO, KONCENTRAT, DRAMAT SATYROWY, LEJTNANT, ZAWŁOKI, JONIZACJA, WODA, GARDEROBA, GORĄCZKA PONTIAC, FERMENTOR, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, POLE MAGNETYCZNE, REGIONALISTYKA, PRZEKLĘTNIK, CZARCIE NASIENIE, HURTNICA ZWYCZAJNA, RYGIEL, TAŚMOWY, WYBIJAK, NOREFEDRYNA, OPTIMUM EKOLOGICZNE, SAKLA, ŚWISTUN CHILIJSKI, KONOPIE INDYJSKIE, EKWADORKA, KONOPIE WŁÓKNISTE, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, SKRZYNKA LĘGOWA, KRÓL, KĄT DOPISANY, PLATYKLADUS WSCHODNI, SEROHEMATOLOGIA, LAFIRYNDA, WIESZAK, DRAMATYKA, SROGOŚĆ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, POLKA, BALSAM KANADYJSKI, ZAZNAJOMIENIE, NAZAREJCZYK, ANGLOSAS, SAKSAUŁ, IRANKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MASZT ANTENOWY, MITOSPOROWE, TKANKA STAŁA, ORTOPTYSTKA, JELARANG, GAJA, LUNETA, NOTOWANIA, PROMOCJA, STATYW, WYZWANIE, ODDANIE, ROZGWIAZDY, ZIELONE PŁUCA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KULT PRZODKÓW, STRAŻ, FASCYNATOR, WINDA, PARYTET, KUJAWIANKA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PANDAN, DESMAN PIRENEJSKI, KAMERLING, ANTYKADENCJA, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, WIKLINA, WIDŁOZĄB SUDECKI, ZAIRKA, LEKARZ, PRAWO, INERCYJNOŚĆ, BILLBOARD, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PRADZIAD, MIKSER, PRZEMYSŁ, ?PROFESOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARBKA ultramaryna - niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARBKA
ultramaryna - niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 6 lit.).

Oprócz ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ULTRAMARYNA - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast