POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEDOSFERA to:

powłoka glebowa składająca się zarówno z okruchów skał, z wody, z gazów atmosferycznych, jak i z organizmów oraz ich martwych szczątków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.700

EUROPALETA, DYSTYCH, OGNIWO ZASADOWE, TĘTNICA OCZNA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WYCIĄGARKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PANEW, KĄT DOPISANY, ECHOSONDA, GATUNEK ZAWLECZONY, CYGAN, KSOBNOŚĆ, PRZEMYSŁ, GWARANCJA PROCESOWA, TEJU KROKODYLOWY, ERA KENOZOICZNA, GEOMETRIA CZYSTA, ATOPINA, BAJKA, LEGAR, VIKING, UJŚCIE, STAW BIODROWY, APOLOGETA, KUCHNIA, ATMOMETR, WAZONKOWCE, ARMIA, RYWALIZACYJNOŚĆ, HISTORIA, TAKT TRÓJDZIELNY, KAMIEŃ, POPRZEDNICZKA, SAGAN, JESIOTROKSZTAŁTNE, PANNUS, JĄKANIE, GEKON PASKOWANY, DYLETANT, PISTACJA KLEISTA, SZPARA POWIEKOWA, KORONIARZ KOŃCATY, NOCEK OSTROUCHY, CISOWATE, CZAS MĘSKI, LENIWIEC PSTRY, CIĘŻKA DUPA, FELOPLASTYKA, CHIKUWA, BIEGUN, KONIEC, KIOSK, CHRZEST PRAGNIENIA, WEŁNIANKA, KLERYK, EMALIA, KRATA, TARCIE, RYSUNEK, RESET, MECHANIKA STATYSTYCZNA, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, LIGNINA, LEGHORN, DYWIZJON RAKIETOWY, ODDYCHANIE, TUŁACZ, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, OSETIA, PARCELANT, ELEKTRON WALENCYJNY, SAMOCHÓD OSOBOWY, 2-AMINOETANOL, ZEGAR ATOMOWY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, CHRYZMO, MEZOSFERA, DOROSŁOŚĆ, TEST, OBOZOWISKO, SUWAK MONGOLSKI, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, NAZAREJCZYK, BANOWINA, BIAŁY MARSZ, ORTOCENTRUM, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, MUSTEL SIWY, RUNDA, EUDIOMETR, KOSTIUM PLAŻOWY, DRAMA, SKRZELONOGI, WARSTWA ROGOWA, WOJEWODA, NAMYSŁ, DELUWIUM, LINIA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, JĘZYK MANSYJSKI, DAMARA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, CYKL, BRANSOLETA KRZYWICZA, GRUPA AZOWA, DŁUGODZIÓB, CYPROHEPTADYNA, MINOKSYDYL, MONTAŻOWNIA, ZBIORÓWKA, FUNK ART, PRZEBIERANIEC, KROPLÓWKA, OUARKA, PRZEKŁADACZ, ODNÓŻA, DEGRESJA PODATKOWA, KORCZAK, DOLICHOCEFALIA, KRUŻA, MIKROMIKRON, USZATKA, DIASTOLE, FILECIK, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SUROWOŚĆ, PRZECIWSTOK, NEUROFIBROMATOZA, OPASANIE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, MILA MORSKA, ZSTĘPNICA, UMBRA, TRÓJLOJALIZM, ZDZIERSTWO, HERBACIARKA, ŁUK NOCNY, ESTYWACJA, BANAT, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, RAMIA, GIBANIE, RZUT PROSTOKĄTNY, PRZESYP, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, SPIRYTUS SALICYLOWY, SZYSZKA, WYZIEWY, CZŁOWIEK GUMA, DZIAŁKA REKREACYJNA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, KANAŁ, PRZEBITKA, PADEMELON CZERWONOSZYI, COKÓŁ, GOŚĆ, KOKONIZACJA, LATINO, GŁAGOLICA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, ATAWIZM, WYNIOSŁOŚĆ, BAKTERIEMIA, STYL FORMULARNY, PRINCESSA, LICHWA, POST, BAKARAT, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, OSIOŁ, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, RYBA AKWARIOWA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, BRYANT, TANAGRYJKA, PRĄCIE, STRZĘPIEL, JĘZYK ELFÓW, ICHTIOBIOLOGIA, BIEG ALPEJSKI, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, SAMOWOLKA, SZLACHAR, NAUKA PRZYRODNICZA, RESYNTEZA, POCISK PRZECIWPANCERNY, KROKIET, PRYMUS, BANDERA, SALON MEBLOWY, WYGIBAS, SZARA MYSZKA, CZTEROTAKT, PARTIA HISZPAŃSKA, TATAR, KYZYŁ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, SĄD REJESTROWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, RADIACJA, BOCZEK, GŁODÓWKA, GARNEK, REMONT BIEŻĄCY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, RODZINA NUKLEARNA, BEZPARDONOWOŚĆ, PANAMA, PŁYN, OTORYNOLARYNGOLOGIA, MOTYW, SYSTEMIK, TELEKOMUTACJA, FILOLOGIA SERBSKA, ETER, PREMIA GÓRSKA, HAFT, WARZYWO KAPUSTNE, BUKIECIARZ, ZACHŁYST, BIEG PŁASKI, DYFUZOR, EPISJER, POLIGAMICZNOŚĆ, SZLAK ŻEGLUGOWY, SĄD OKRĘGOWY, OSAD, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PARZONKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, TEKSTYLNY, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, HYDROMECHANIZACJA, BETON, ASTROSPEKTROSKOPIA, GOOGLE, EKSPEDYTURA, SEPARACJONIZM, ZŁOŻE KOPALINY, RACHUNKOWOŚĆ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, WYPORNOŚĆ, KOHORTA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, OSŁONKA NABYTA, ELEKTORAT, KSYLOFON, TERBINAFINA, KLEKOTKA, DZIKI ZACHÓD, ŚLIZGACZ, WIBROAKUSTYK, PLACERIAS, GALINSTAN, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PLATYKLADUS WSCHODNI, OSKARŻENIE, ZASTAW REJESTROWY, KROPKOWANIE, SYNSEPAL, POLEWA, SPAWACZ, ZRYWKA, DŁUGOŚĆ, GALICJA, OTWARTOŚĆ, STAROPOLSKI, BIWA, IDIOM, LAWONICHA, SARDELOWATE, LAK, MIKROCHIRURGIA, HINDUSKI, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, EPICYKL, LÓD LODOWCOWY, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, TECHNIKA CYFROWA, KUC SZETLANDZKI, MOGIKAPPACYZM, AROWANA SREBRNA, POTENCJAŁ DZETA, DAR, PŁÓCIENNIK, KAZARKA RDZAWA, ANTYSZTUKA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SZRANKI, SIEWECZKA, LOGIKA MODALNA, OFTALMOLOG, KOMEDIANT, BLOK, PRZECIEK, ?KASZANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEDOSFERA powłoka glebowa składająca się zarówno z okruchów skał, z wody, z gazów atmosferycznych, jak i z organizmów oraz ich martwych szczątków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEDOSFERA
powłoka glebowa składająca się zarówno z okruchów skał, z wody, z gazów atmosferycznych, jak i z organizmów oraz ich martwych szczątków (na 9 lit.).

Oprócz POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POWŁOKA GLEBOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZARÓWNO Z OKRUCHÓW SKAŁ, Z WODY, Z GAZÓW ATMOSFERYCZNYCH, JAK I Z ORGANIZMÓW ORAZ ICH MARTWYCH SZCZĄTKÓW. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast