TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĘKOTKA to:

tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym, znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁĘKOTKA

ŁĘKOTKA to:

w stawie kolanowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.764

DOM STARCÓW, TRÓJSKOK, ŻABA ŚMIESZKA, KRYPTODEPRESJA, TAMANDUA, PRZYJACIEL, KALORMEN, NIEMIEC, SOSJERKA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ILORAZ RODZINNY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PARANOJA PIENIACZA, GWIAZDOR, HAMAK, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, EUTENIKA, MONOFAGI, CHEMOTROPIZM DODATNI, FILOZOFIA JOŃSKA, PUZZLE, KACZKA CHIŃSKA, OSADNIK, ODDZIAŁYWANIE PODSTAWOWE, TURBINA RUROWA, AKSJOMAT, MUZYKA, DYSKRECJA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, BABRAŁA, INTERMEDIUM, REKIN, OBŻARTUCH, WRÓG, MORESKA, PRUS, PUB, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ZWÓJ RDZENIOWY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, SZPIK KOSTNY, TAFTA, CZARNY CHARAKTER, PINGWIN RÓWNIKOWY, TARCZKA, SZCZUDLARSTWO, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, GNIOTOWNIK, PANOWANIE, WAPIENNICTWO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, DZBANIEC, TROGLOBIONT, SARABANDA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, LAKONIZM, STARY KOŃ, MINUTA, PIJAK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, HALOTRON, ODDANIE, WEKTOR WAHADŁOWY, BUDYŃ, JOGURCIK, PAGINATOR, KLESZCZE, GRAFITYZACJA, ŚLIZG, SPRAWDZIAN, KOŃ KUZNIECKI, FOTOGENICZNOŚĆ, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, DOMINANTA, FILOZOFIA NAUKI, ZMROK, OSAD, MLECZNIK, ASOCJACJA, GASTROLOG, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, TORBACZE, GOLONKO, KARCZMA PIWNA, TIOMERSAL, REGION, HEPTAPTYK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, PRZYTOMNOŚĆ, POTRZEBA, KECZUOWIE, LITEWSKI, TACKA, KWAZIKRYSZTAŁ, PROTOLOGIA, GRYZIPIÓREK, SPUSZCZENIE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PUNKT ZLEWNY, FIZYKA TEORETYCZNA, AKCELERATOR KOŁOWY, PRZEŁĄCZALNIA, KOTWICA RYBACKA, KLIPA, ROZBIERACZ, ROZWAŻNOŚĆ, DIETA, GRAFICIARZ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KIJ, CHOROBA RUBARTHA, PYRA, KWALIFIKACJA PRAWNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, FREDRO, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SKRZYNIA, INFORMA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, JAZGOT, LINIA ŚRUBOWA, LAKIER, MOTYW, FRYZYJSKI, KROJCZY, AFEKT PATOLOGICZNY, RESYNTEZA, LITERATURA POPULARNA, TERAPIA STRUKTURALNA, CNOTA KARDYNALNA, ODPŁATA, DIU, RYNKOWOŚĆ, WYKRĘCANIE, KORPUS, SILNIK CZTEROSUWOWY, NERWOWOŚĆ, CELIBAT, PRAWO WIELKICH LICZB, KADZIDEŁKO, UMOWA ZBIOROWA, GRASICA, BIPOLARNOŚĆ, KANCEROGEN, PSEUDOLOSOWOŚĆ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, RÓG, OBŻARCIUCH, KRAKER, ORTOPTYSTA, POŚWIĘCENIE, DORADZTWO PERSONALNE, MIODOWÓD, KOŚĆ SKOKOWA, ASTROCYT, SKRZYDEŁKO, PEBA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, GORĄCZKA ZŁOTA, MIERZWA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KAUCJA GWARANCYJNA, MEDYCYNA LOTNICZA, TRĘDOWNIK, DIETA KOPENHASKA, PROSCENIUM, CHALKOGRAF, POSŁUSZNIK, PSYCHOHIGIENA, NAKŁAD POŁOWOWY, DOGMAT, AGNOSTYCYZM, AERONOMIA, CAŁUSEK, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, PERIOD, TERAPENA, PASAŻ, PEŁNIA, REAKTOR JĄDROWY, CEWA, NACJA, TEFILIM, INFORMACJA, FILECIK, KRĘTARZ MAŁY, HETEROTROFIA, BAWEŁNA BT, PRACA WYJŚCIA, NOC, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KAZIRODCZOŚĆ, TREN, ZWICHNIĘCIE STAWU, PRZYBYTEK, SKARGOWOŚĆ, PAS RADIACYJNY, SYLWETA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZOOFAG, SEMANTYKA FORMALNA, WSPÓLNY RYNEK, PRZYGOTOWANIE, WYŚCIGÓWKA, ODLEWNIK, UKŁAD CIAŁA, BICIE CZOŁEM, DEKLARACJA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ORGANOLOGIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, WĘŻYK, KARTUZJA, METODOLOGIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ISTOTA SZARA, BUJANIE, SIATKA CENTYLOWA, NIESUBORDYNACJA, ŁUSKA, RZADKOŚĆ, NAŚLADOWCZOŚĆ, OPIEKA PALIATYWNA, UKŁAD ZBIOROWY, MAKROREGION, KATA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PRZEPRÓCHA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, HIPERPOWIERZCHNIA, GITARA HAWAJSKA, OPRYSZCZKA WARGOWA, FANEROFIT, SZMUGLERZ, METAMORFIZM PROGRESYWNY, APARAT SZPARKOWY, UPAŁ, OBSYPISKO, LOKACJA, DESKA KLOZETOWA, CENOTWÓRCA, SLEGA, NIESTACJONARNOŚĆ, STRZĘPIEL, DZIEWCZYNA ULICZNA, UCIECZKA, CETOLOGIA, OCTOWNIA, NEGATYWA, STOPIEŃ HARCERSKI, ZARODNIKOWCE, CHONDRYT WĘGLISTY, PILARZE, KLĄTWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, RADIOLOGIA, POCIĄG POSPIESZNY, GENERAŁ, MIKOLOGIA, STARY WYGA, FLISAK, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, REAKCJA NIEODWRACALNA, RPG, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PALEOTERIOLOGIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, WIATRACZEK, IGŁAWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, FAŁSZYWY PROROK, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MONTANISTA, MOC WYTWÓRCZA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, GEN DOMINUJĄCY, BŁĘDNY OGNIK, NAWROTOWOŚĆ, RELACJA BINARNA, GANG, JĘZYK KREOLSKI, KOLEJKA METRA, DZIESIĄTKA, SYMULACJONIZM, SŁAWIANIN, TWIST, AMFIBIJNOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, PŁYWAK, MAZAJA, STRAŻ, ZAPRAWA, OCHRONA UZDROWISKOWA, LORA, ?KLEJEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĘKOTKA tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym, znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĘKOTKA
tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym, znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości (na 7 lit.).

Oprócz TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TARCZKA Z CHRZĄSTKI WŁÓKNISTEJ W NIEKTÓRYCH STAWACH, NP. ŻUCHWOWYM, KOLANOWYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI KOŚCI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast