KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOTEW to:

kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)KOTWA to:

kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOTEW

KOTEW to:

w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie (na 5 lit.)KOTEW to:

kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)KOTEW to:

stalowy element mocujący urządzenie konstrukcyjne do budowli (na 5 lit.)KOTEW to:

ANKRA (na 5 lit.)KOTEW to:

wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli (na 5 lit.)KOTEW to:

element do łączenia konstrukcji maszynowej z fundamentem, murem itp (na 5 lit.)KOTEW to:

element łączący w budownictwie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.721

POŚREDNIK, DZBANECZNIK, UMOWA O PRACĘ, ROZKŁAD, WINNY, AKWARYDY, ZESPÓŁ BEHRA, KOMEDIA NISKA, ZAMRÓZ, BACKGROUND, SONDA, KOCZOWNIK, AWATARA, LEWORĘKI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WALCOWNIA GORĄCA, RĘKOSKRZYDŁE, OTĘPIENIE, VERAIKON, DEKANAT, MILCZĄCA ZGODA, HERMA, BAR SAŁATKOWY, FREDRO, REHABILITANT, WIARUS, GNIAZDKO, NADINTENDENT, GENIUSZ, KOMUNIKACJA, MUGOL, CHOROBA FAZIO-LONDE, WTYCZKA, ŻARTOWNIŚ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, GIL, KOKSIAK, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, SELEKCJONER, JEZIORO EUTROFICZNE, DISACHARYD, ZSYP, POTWÓR, GEN KUMULATYWNY, ZAWARTOŚĆ, BEZROBOCIE JAWNE, SACHARYD, AUDYTORIUM, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, GRUSZA, PAS WŁĄCZENIOWY, AZULEN, REWANŻ, KSIĘGOWOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, BALANS, TATERNIK, FALKA COIFLET, BASZTAN, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, NORMATYWISTA, WERSJA STABILNA, TURANIZM, ANALIZA TECHNICZNA, EUFONIA, DŁUGI WEEKEND, ŚRÓDKOŚCIE, SŁODNIK, DORYCKI, ZBOŻE, JAPONKA, KACERSTWO, DAMA DO TOWARZYSTWA, URODZENIE ŻYWE, DRUGOROCZNIAK, NAUKI KOGNITYWNE, MELODIA, INTERPRETATOR, NIEZLICZONOŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, FIKNIĘCIE KOZŁA, POLAROGRAFIA, WYGA, WOŁOSKI, LODRANIT, PRZEBITKA, KONIK DULMEŃSKI, KOLOKWIALIZM, KOLABORACJONISTA, AFEKTYWNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, HACEL, MYŚL, NAWÓJ, WĘZEŁ, CHMURA KONWEKCYJNA, KSIĄŻĘ ALBERT, JĘZYK KENTUMOWY, REP, SER, ŚRODEK TRWAŁY, DEKLARACJA, EROS, SKRZYDEŁKO, SKOMPROMITOWANY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, DAMSKI KRAWIEC, SZYNIAK, ODBYTNICA, IMPLIKANT PROSTY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, STYGOKSEN, BISZKOPT, OPAS, TOLERASTIA, CZARTER, NOWICJAT, DIPOL ZAŁAMANY, ANTYGENOWOŚĆ, STONKA, SŁUCHAWKA, BIOFLAWONOID, OPONA, TER, MAN, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, GAR, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SERCÓWKA, KALIMBA, DYSCYPLINA POKAZOWA, MEDYCYNA SĄDOWA, ANALOGIA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, SÓWKA, ŻYCZLIWY, KOTWICZNIKOWCE, OBSUWISKO, WĘZEŁ CIEPLNY, AZYL, DYSKURSYWNOŚĆ, ŁUPEK OSADOWY, PRÓBNIK KOSMICZNY, DIMER, WZÓR, HARUSPIK, SZPICAK, OPĘTANIE, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, PANNA, IMPOTENCJA, KOMENSALIZM, JANOWIEC, MASOŃSKOŚĆ, SZLAUF, RYNEK WTÓRNY, MIKROFON LASEROWY, PARAFRAZA, NIEODPARTOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, AKCELERATOR LINIOWY, WIRTUOZERSTWO, ALIENISTA, POLEROWACZ, CYNGIEL, ARACHOLOGIA, POŃCZOSZNIK, MELODRAMAT, HUMANISTA, NAKURWIENIE SIĘ, ALEGORYZM, MAORI, PŁYWACZEK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CHIRURGIA URAZOWA, BEZGRANICZNOŚĆ, NAPRAWICIEL, SENIOR, ZRZESZONY, MOTYL DZIENNY, TORNADO SATELICKIE, MOGIKAPPACYZM, HUNGARYSTYKA, NOC, HYDROFIL, BACKGROUND, CHŁOPEK-ROZTROPEK, RADIOBIOLOGIA, GRANICA, FILET, SPOCZYNEK, BARWY WOJENNE, KĘPA, RĘCZNOŚĆ, UKŁAD HORMONALNY, POMOCNOŚĆ, TARAS, FAZA, BĄBELEK, GARBARZ, PARADOKS, ZAGADKOWOŚĆ, PODKOWIEC MAŁY, BARIATRA, DNO, IRANIZACJA, SER TRAPISTÓW, ODDANIE, WUEF, MARSZ ŚMIERCI, LAK, TROMPA, WIRTUOZOSTWO, MUSZLA KONCERTOWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, DRIPPER, FILOZOFIA PRZYRODY, CIAŁKO KIERUNKOWE, MINUSY, BELECZKA, SKÓRZAK, LOGIKA MATEMATYCZNA, DWUTLENEK SIARKI, MECHANIZM KRZYWKOWY, MYJNIA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PATAGOZAUR, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, FANEROFIT, CZTEROPOLÓWKA, WALEC WIBRACYJNY, ICHTIOBIOLOGIA, ŻARTOBLIWOŚĆ, MOLE, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, PRZECIWCIAŁO, ŚLONSKI, OSTRY KURS, KARTRIDŻ, MONARCHIA ELEKCYJNA, DYSTYCH, OGON, ARGUMENT, STRZAŁECZKA, MODEL REDUKCYJNY, GĘSIAREK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ŚCINACZ, OGNISKO MUZYCZNE, OTWARCIE RÉTIEGO, ALFABET MUZYCZNY, DYDELFOWATE, EMANACJA, SSAKI, DZIAŁANIE, USTALENIE, GIMBOPATRIOTA, POCZĄTKUJĄCY, SZTUKA KRETEŃSKA, TŁUSZCZAK, WIDZENIE MASZYNOWE, OPRYSZCZKA POSPOLITA, SHAPESHIFTER, OMASTA, MOAK CIĘŻKI, ŁUK BLOCZKOWY, ROZEDMA PŁUC, SZPARA POWIEKOWA, TAMILSKI, BRYZOMANCJA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WNIEBOWSTĄPIENIE, NASADKA, MŁODA PARA, WYŚCIG, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, NASTROSZEK BRUCHA, EKSPRES, DOKTOR KOŚCIOŁA, WETERAN WOJENNY, PERYSELENIUM, ŚLISKOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, DIADOCHIA, RECEPCJA, DRYBLAS, SZLUFKA, KANTONIERA, ZWIĄZEK CHELATOWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, DIAKON, FILOLOGIA, KERALCZYK, ?ZAKURZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOTEW kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)
KOTWA kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOTEW
kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.).
KOTWA
kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.).

Oprócz KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KOTWICA; CIĘŻKI METALOWY HAK, KTÓRY WBIJA SIĘ W DNO I UTRZYMUJE STATEK W MIEJSCU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x