LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUDNICA NIEPARKA to:

Lymantria dispar - motyl nocny z rodziny brudnicowatych, uważany za niebezpiecznego szkodnika lasów i sadów; pierwotnym obszarem występowania jest Europa, północna Afryka, środkowa i południowa Azja i Japonia; z Europy został zawleczony do Ameryki Północnej, gdzie stał się gatunkiem inwazyjnym; w Polsce nie jest gatunkiem inwazyjnym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.911

MAKAK NIEDŹWIEDZI, HYPERBATON, MORŚWIN AZJATYCKI, MIODOWÓD, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, KESON, KOSTUREK, PASKOWIK RDZAWOBOCZNY, BURZYK TROPIKALNY, KŁĄB, UBYTEK, RYBOŁÓW, KOSMATKA GAJOWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, DUROMER, LAWINA PIROKLASTYCZNA, IMITACJA, MODROLOTKA ZIELONOCZUBA, PETREL BIAŁOSZYI, DYSK ELASTYCZNY, BUŁGARYSTYKA, JASIENICA, PĘPAWA JACQUINA, ŚWIERK GRUBOIGŁOWY, KOLKA, KALMUS, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, GĄSKA ZDRADLIWA, RANA WYLOTOWA, SAMOISTNOŚĆ, MOTELA, WEZWANIE, AMBA, RETROGRADACJA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KOLEJ ŻELAZNA, ŚMIESZKA, FILANDER PRĘGOWANY, LIŚCIEŃ, CZYSTY ROZUM, SUSEŁ KARLIK, MURMAŃSK, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, STAROPOLSKI, CALYPSO, PIERDOŁA SASKA, KACZKA DOMOWA, SIEWIEROMORSK, PRZYGODA, WĘŻOJAD CZUBATY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, KRAKELURA, GWIAZDARZ, ASTROLOGIA, MIODOJAD, WSPÓŁCZESNOŚĆ, FERGANOCEFAL, FUNGICYD, INSTRUMENT STRUNOWY, CZYRAK GROMADNY, WIDŁOGONKA SIWICA, AEROLIT, KĄPIEL LECZNICZA, DROBNOUSTEK DWUPRĘGI, CUKRÓWKA, PTASZNIK RÓŻOWY, ZAPIAN, JASIENICA, STOKŁOSA WIELOKWIATOWA, OBBLIGATO, ARCUS SINUS, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, KOLEJKA, KRZAKÓWKA SZARA, REKLAMIARZ, SŁAWIANKA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, GEREZA CZARNA, GOFERY, ADAPTACJA, DEZINSTALACJA, EKSKLUZYWIZM, MIEDZIOPIERŚ, ARAKAŃCZYK, BABIN, WIĄZANIE, SKRZYDEŁKO, GAŁKA OCZNA, GNIAZDO, SEDNO, NIEROZUMNOŚĆ, GAWĘDA SARMACKA, CHEMIA, DACTYLORHIZA, PIERÓG KARELSKI, PSIZĄB HENDERSONA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, ZAKAŻENIE POKARMOWE, BRUKIEW, OKUREK, PRZECIWWAGA, ANTYLOPA SARNIA, WZDYMACZ GRUSZOWY, SŁAWNO, LEWICOWOŚĆ, GRAFOLOGIA, PREFIKS, GAZOWY OLBRZYM, LIRA, FANDANGO, WOMBAT SZEROKOGŁOWY, MARIMBA, WALUTA MIĘKKA, IZBA, MARUDA, DANIE KOSZA, ADLER, ANORMALNOŚĆ, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, SPROŚNOŚĆ, MIŚ, MEDYCYNA RATUNKOWA, KOB ŚNIADY, ŚWIERGOTKA OGNISTOBRZUCHA, NOWINKARSTWO, ZWINNIK NADOBNY, GŁOWACZ, MORION, PEGAZ, CZEPIAK BRĄZOWY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, FAŁDÓWKA GLINAWICA, INWALIDA, NIEŚCISŁOŚĆ, ŚMIESZKA, ANEROID, DWUSTRONNOŚĆ, KALATEA JADALNA, BRONZINO, BĄBEL, ZNAMIĘ SUTTONA, POCZUCIE, HERMANÓW, DYLĄŻ, CEREMONIAŁ, JĘZYK CHIŃSKI, ŁAMACZ LODU, AWANGARDA, DEDUPLIKACJA, ZABÓR, SUBLITORAL, KETELEERIA, PINCZER, KOMPETENCJA, WERSJA LEKTORSKA, TURZYCA ZWISŁA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, POMUCHLA, NADBUDOWA, MONIT, KLAPOK, ŚWIATŁO DZIENNE, GRUBA LINIA, WARZĘCHA, IBIS BIAŁOSKRZYDŁY, JESION WYNIOSŁY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, CZAPELKA ZŁOTAWA, MIKROSKOP SKANINGOWY, EPIKUREIZM, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WYJEC, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, FERRIMAGNETYZM, MIODOWNIK MAŁY, EKSŻONA, CHMURA KONWEKCYJNA, NIECKA, DASZEK, PASZCZAK, SALWINIA MAŁA, EFEKT KAPILARNY, YERBA MATE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, KAT, SROGOŚĆ, TOALETA, TRANSSEKSUALISTKA, SKRZELOPŁYWKA, KWAS, SIEDZIBA, MUŁOWCOWATE, AFGAŃSKI, PETREL UBOGI, NIEZDARA, TYGRYSKA RDZAWOSZYJA, ROTANG, SYMBOLIZM, FIGOWIEC POSPOLITY, ŻÓŁW PAWIOOKI, JAŁOWIEC, KOSTRZEWA BRUZDKOWANA, AEROZOL, TRAWERS, WALUTOWOŚĆ, TIOALKOHOL, KÓŁKORODEK, POTŁUMEK CZERWONAWY, TECHNIKA KLASYCZNA, SKARBNICA, TURNIURZYK CZERWONOOKI, RZEKOTKA TRAWNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, HUCZEK, NIEUSTANNOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, WAZONKOWCOWATE, SYSTEM JĘZYKOWY, BATERIA GALWANICZNA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, SYRENI ŚPIEW, RANDKA W CIEMNO, HYDROMETRIA, KIEP, BIEG, MAJĄTEK RUCHOMY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, SIEWKI, KWADRATURA KOŁA, PAWIE OKO, REJESTR OKRĘTOWY, LEMUREK MYSZATY, PARTIA WIEDEŃSKA, PARWIKURSOR, ROZKOLEC, SAMOGŁOSKA OTWARTA, PRZYWILEJ EREKCYJNY, ANOMALIA UHLA, RZEKOTKA CZERWONOOKA, TRYTON, DYWIZJON RAKIETOWY, KISZKA STOLCOWA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, TRÓJCA, PÓŁSFERA, PRZYGOTOWALNIA, DYDELF POŁUDNIOWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, ZAŚCIANEK, FILOLOGIA CHORWACKA, JOŁOP, CIUCIUBABKA, NAZWA RZETELNA, ZAKŁADNIK, IKROWIEC, POTOP SZWEDZKI, DRĘTWOTA, SZKOLNOŚĆ, SUTEK, STOMATOLOG, DARNIÓWKA POSPOLITA, EXPAT, ODWÓD, ŻYWOŚĆ, MIJANKA, KIELISZNIAK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, NISZCZUKA DŁUGONOSA, ZESTAW, PROSTA, NIEKONSEKWENCJA, ASTER WYCINANY, WYRĄB, PRZEZORNOŚĆ, ROBOTA, MAKAK CZUBATY, ZATOCZEK, MIŁOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, NEFROLEPIS SERCOLISTNY, PROTROMBINA, CYLINDROWIEC, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, KAPLICA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, PENELOPA ANDYJSKA, CZERWONE ŚWIATŁO, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, WRZEŚNIA, UMBRA, LASECZKA, PUNKT DYMIENIA, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, ?POWIETRZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUDNICA NIEPARKA Lymantria dispar - motyl nocny z rodziny brudnicowatych, uważany za niebezpiecznego szkodnika lasów i sadów; pierwotnym obszarem występowania jest Europa, północna Afryka, środkowa i południowa Azja i Japonia; z Europy został zawleczony do Ameryki Północnej, gdzie stał się gatunkiem inwazyjnym; w Polsce nie jest gatunkiem inwazyjnym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUDNICA NIEPARKA
Lymantria dispar - motyl nocny z rodziny brudnicowatych, uważany za niebezpiecznego szkodnika lasów i sadów; pierwotnym obszarem występowania jest Europa, północna Afryka, środkowa i południowa Azja i Japonia; z Europy został zawleczony do Ameryki Północnej, gdzie stał się gatunkiem inwazyjnym; w Polsce nie jest gatunkiem inwazyjnym (na 16 lit.).

Oprócz LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - LYMANTRIA DISPAR - MOTYL NOCNY Z RODZINY BRUDNICOWATYCH, UWAŻANY ZA NIEBEZPIECZNEGO SZKODNIKA LASÓW I SADÓW; PIERWOTNYM OBSZAREM WYSTĘPOWANIA JEST EUROPA, PÓŁNOCNA AFRYKA, ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA AZJA I JAPONIA; Z EUROPY ZOSTAŁ ZAWLECZONY DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GDZIE STAŁ SIĘ GATUNKIEM INWAZYJNYM; W POLSCE NIE JEST GATUNKIEM INWAZYJNYM. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x