OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCHRONA to:

osoba lub grupa, które stanowią obstawę kogoś lub czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCHRONA

OCHRONA to:

czynność, zabezpieczenie przed czymś, strzeżenie czegoś, chronienie przed szkodliwym, także: stan, cel różnych zabiegów (na 7 lit.)OCHRONA to:

zabezpieczenie, obrona, to, co służy do ochrony (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.985

WIDNOŚĆ, KABACZEK, TELEFON ZAUFANIA, GENDER, TAŚMA, BRYTYJSKOŚĆ, MŁOTEK, STRUDEL, MOMENT TEORETYCZNY, MARSZAŁEK POLOWY, KRAJARKA, NASŁANNIK, ZEWŁOK, PAROWNICA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, SKARPA, INTERFEJS SIECIOWY, SUBTELNOŚĆ, WIDLICZKA, STOLIK, CERKIEW, KABINA, DOMEK FIŃSKI, MASA, OBRĘCZ, CARAT, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CHRZEST BOJOWY, MASZKARON, SAMOORGANIZACJA, ALERGIA PYŁKOWA, PODSTAWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KORONKA, BARWA, BERET, MALUCH, DŹWIGNIA FINANSOWA, EMERYTURA POMOSTOWA, WYWROTKA, MORAWSKI, BOSS, WIDZENIE BARWNE, SPRZĘT, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, SUROWICA, DYSKANCISTA, PODEJRZENIE, RYBY WŁAŚCIWE, IRRADIACJA, OSĄD, PRZESYP, MISTYK, ŚMIGŁOŚĆ, PODATEK DOCHODOWY, ŻÓŁW, ŻORŻETA, TRANSPOZYCJA, WAGONIK, KOMÓRECZKA, BŁĄD LEKARSKI, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, UGRUPOWANIE, IMPLEMENTACJA, CUDZOŚĆ, PRZEDMIOT, RAMA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BIBLIA, FRAGMENTARYZACJA, ANALIZA LOGICZNA, SZTABSOFICER, NOSOWOŚĆ, SYTA, BOCZEK, KLERK, GRUPA ACYLOWA, MIGOTANIE GWIAZD, TAJSTRA, ZNAK, MISKA, FIOLET GENCJANOWY, MATERIAŁ BUDOWLANY, DOKUMENT, ABLACJA, WIBROAKUSTYKA, SZCZUR TUNELOWY, NIEWIDZENIE, DOCENT, DROGA WOJEWÓDZKA, HISZPAŃSKI, DYSPEPSJA, MANIERYCZNOŚĆ, TABLICA, MYŚLIWIEC, MIKSTURA, POLE GOLFOWE, MUSZTARDA DIJON, SITO, RAGOUT, MOBIL, TORII, STARTER, KOSZTY PRACY, OSTROŻNOŚĆ, OSOBA PODEJRZANA, ZATRACENIE, MENDEL, POLIPTYK, ZAKOŃCZENIE, NIEOSTATECZNOŚĆ, OSTROGA PIĘTOWA, NIEOSTROŻNOŚĆ, MIOTEŁKA, ZMOTORYZOWANY, DWUCYFRÓWKA, OMEN, MODERNIZACJA, UCHWAŁA, ZWOLNIENIE, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, CHOROBA WRZODOWA, JEZIORO WYTOPISKOWE, DWUDZIESTOPAROLATEK, CHĘTNY, PRZEŻYCIE, ZASTAW REJESTROWY, TUŁÓW, SZMER, NASŁANIEC, RACJA, INTERKALACJA, CIĘŻAR, DYKTAT, REKRUTER, PROGRAM, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, MARSZ, MRÓWKA FARAONA, BORDER, WŁASNOŚĆ, ANGIOGRAFIA, POLIFONIA, BURKA, TARSJUSZE, SERCE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LASERUNEK, PRZEŁYKANIE, NATĘŻENIE, ŁUPEK ILASTY, KOLEJKA, SZPATUŁKA, KREPON, AKATALEKSA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ANTYPSYCHOLOGIZM, ŻAGIEW, PORA, OPASKA BRZEGOWA, KONWERSJA GENÓW, GNIAZDO, CHEMIA, BOMBONIERA, WARTOŚĆ BILANSOWA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KORA, EKSPOZYCJA, KURATOR, FROTTOLA, CHLOROHEKSYDYNA, BEREK KUCANY, POSZUKIWACZ, PUSZKARZ, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ZATYKANIE USZU, NIEPRZYJACIÓŁKA, GWARA, DOKTÓR, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KLIN, ALABASTRON, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, RELACJA, KURWIARZ, RURA, HOMOGENIZATOR, MECHOWCE, KISZKA PASZTETOWA, POGROBOWIEC, ZAPRZANIEC, LĄDZIENIE, LAWABO, TEST, HALO, ZIELONE, KANAŁ, BLENDA, MARCIN, MAKIMONO, RENÓWKA, BOMBARDA, CZOŁÓWKA, HUBA RZĘDOWA, FORMACJA, PODSUFITKA, OBRAMIENIE, MASZYNA, WATA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ROKIET, KONKURS, KOLOKACJA, ZEŚWIECCZENIE, BABULINKA, AMOK, KANU, WOLITYWNOŚĆ, MANSZETA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PRASA, BIEGUNKA, EKSPONENT, WŁADZUCHNA, KRWIOŻERCZOŚĆ, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, GROŹBA BEZPRAWNA, CZOŁO, SŁONIOROŚL, STERYLNOŚĆ, IMITATOR, WRÓG, PRZYRZĄD, MIŁOŚĆ, ZIMNA RYBA, RYT, FISZUTKA, BŁOTNIAK, TREPANACJA, ROŚLINA, LAUDATOR, WYMIANA, SIŁA, ROZSTRZYGNIĘCIE, BEZDENNOŚĆ, MEMBRANOFON, FALSYFIKACJA, SUBTELNOŚĆ, GUZDRALSTWO, FASETKA, BOCZNIK, HARMONIJKA, OWICYD, KOSMITA, OLEJ, HIPNOTYZER, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, OGRODNIK, RYFT, MĘŻNOŚĆ, ZUCHELEK, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, FAKT PRAWNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, INDYK, USTAWODAWCA, KALWARIA, KROKIET WIOSENNY, GŁOS, BRZEZINA, NIEPODLEGŁOŚĆ, MARKIZA, KONSTELACJA, OFIARA, SORT MUNDUROWY, JEDWAB NATURALNY, SYMPOZJON, WSZECHMOC, ŻURFIKS, ALNIKO, OWAD, WAPORYZACJA, PILOT, EFEKT STYKU, MODEL, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, UPADEK, WDZIĘK, SMREKUN, WAGA, GODZINA PRAWDY, ROBOTA, ŚWIERZBOWCE, ALTERNATA, BON VIVEUR, NAGANIACZ, UPŁYNNIENIE, ?PIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCHRONA osoba lub grupa, które stanowią obstawę kogoś lub czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCHRONA
osoba lub grupa, które stanowią obstawę kogoś lub czegoś (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OSOBA LUB GRUPA, KTÓRE STANOWIĄ OBSTAWĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x