W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA to:

w matematyce (w syst. dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9 (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDNOSTKA

JEDNOSTKA to:

w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

pojedynczy człowiek (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

w biologii: pojedynczy okaz danego gatunku (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

odrębna jednolita całość, element podziału większej całości, nie tylko w organizacjach, także gdy mowa np. o klasyfikacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.212

WSCHÓD, KOPARKA, STADIUM, KATASTROFISTA, MIKSER, MARENGO, MUSZLA, KORONA, FELDMARSZAŁEK, PALTO, OKUCIE, SZEKEL, NIENORMATYWNOŚĆ, KAKAO, BIURO ADRESOWE, KANTOREK, JUDASZOWIEC, IZOMER GEOMETRYCZNY, METALOPROTEINA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ATRYBUCJA, LICZBA DODATNIA, PRZYSZŁOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, RESET, RAJZBRET, OCZAROWIEC, KRÓLESTWO, KONTYNGENT, PRZEJEMCA, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, OBRZĘK GAZOWY, ŁAPACZ, ROGALIK, KONFEDERACJA KANADY, MODULACJA DELTA, KOMPLEKS, SZPONA, STEMPEL, MASZYNA DO PISANIA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WYBIEG, NAGIEL, KWIATUSZEK, DOBRO WOLNE, NIKIELINA, KRATOWNICA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, NATRYSK, POTWÓR, SEGMENTACJA, GRZECHOTKA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ŁUSKA, LABIRYNT, BUDA, CŁO GENERALNE, PIERSIÓWKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, LAPILLI, HULAJDUSZA, RACA, KILODYNA, PUCHLINA WODNA, SZYNOBUS, KELOWEJ, PROROCTWO, KRWOTOK, KIEŁBASA, DOK PŁYWAJĄCY, ANALIZA, FRANCZYZA, DUPLIKACJA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RYNKA, SPRAWDZIAN, ATAK, PIÓRO, POCIĄGŁOŚĆ, GAPA, KOLEC, OSZOŁOM, BZYGI, ANIOŁEK CHARLIEGO, AGAMA PERSKA, TANIEC, EPAKTA, UDRĘCZENIE, TRIANGULACJA, KILOMETR KWADRATOWY, SERENADA, CZOŁO, WRZÓD TRAWIENNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DEPRECJACJA, OBIEKTYWNOŚĆ, PRZERYWACZ, KURDYBAN, EUROCENTRYZM, KASZYCA, PETAFLOPS, PODATEK KOŚCIELNY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, PRZEPOJA, KWARTA, MARUDER, MIZOPEDIA, TWIERDZENIE MENELAOSA, XU, CEMENT, LEGENDA, PODCASTING, PEJORATYW, DZIELNA, PRĄTNIKOWCOWE, BYSTRZE, KĘPKA, BITUMIZACJA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, FLIGELADIUTANT, STOPIEŃ, KOLOROWOŚĆ, KURWIARZ, MAKAK, ODZYSK, SITEK, SZTYCH, MADZIARSKI, CZĘSTOKÓŁ, MARSREJA, POLIGAMIA, SEC, MIARA NIEZMIENNICZA, ARSYNA, WIEK, INSTRUMENT MECHANICZNY, STOPIEŃ, MOBILE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KOMPLANACJA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, NUMER INWENTARZOWY, REDUKCJA, GOLONKA, TENUTO, ERG, OWOCNIK, SZTUKATERIA, WOJNA CELNA, STARZENIE MORALNE, ŁYSAK, WYŚCIGI KONNE, KUDŁACZ, PRZYPAŁ, SWORZEŃ, OREGANO, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, KRUCHTA, ZMIANA WSTECZNA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KROS, SERIAL TELEWIZYJNY, PANOWANIE, KLASTER DYSKOWY, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, SPLIT, BORDER, SIOSTRA, REPRESOR, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, AMBRAZURA, BAJOS, PĘDNIK CYKLOIDALNY, STATEK KORSARSKI, GALARETA, RABARBAR, PAMPA, FORMACJA GEOLOGICZNA, CHAŁTURA, TRÓJSTRONNOŚĆ, OMAR, CIĄŻA JAJOWODOWA, TARCIE, KORAL, OSTROWIANIN, RZECZ WNIESIONA, SOS SOJOWY, OBROŃCZYNI, POLICJA OBYCZAJOWA, OFIARA, PRAGNIENIE, BAZA PŁYWAJĄCA, ŚLEPY NABÓJ, PIĄTKA, SEKSTANS, ZATOR PŁUCNY, ETOLA, KRUŻ, SKUNKS, KISZKA PASZTETOWA, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, BAGNIAK ZDROJOWY, KREOL, FLAGSZTOK, KARAWAN POGRZEBOWY, PRIMADONNA, STOPKA, MEMORIAŁ, BŁONICA NOSA, ZAMEK, BRODZĄCE, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PODIUM, LICZBA, ŁABUŃCE, KANTON, MROZEK, HARISSA, STATEK POWIETRZNY, DĘTKA, FLOTA, MUSZNIK, ZAINTERESOWANIE, SPIS POWSZECHNY, ANOMALIA POLANDA, ODCZYNNIK, FINAŁ, PIRACTWO, CZERWONAKOWATE, FUGA, HELLEŃSKOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, KARABELA, ZAJAD, JĘZYK OBCY, PICUŚ, BAKTERIA ŚLUZOWA, DŻIHAD, KUPON, ROZSADNIK, JELEŃ MILU, PROTETYKA, DOSTAWA, OBRONA, WIADRO, OSPA, KOŁEK, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SENE, GŁÓG, CZŁONEK RODZINY, GRA HAZARDOWA, MAPA AKUSTYCZNA, ZŁOTA RENETA, ESKORTA, MARK, WINDSURFING, JEDNOSTKA MIARY, MIODNIK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ROD, PŁYCINA, WILCZA PASZCZA, HOSTIA, STAJE, OPOŃCZYKOWCE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, WĄŻ, OKTET, KONGLOMERACJA, PEDERASTKA, GARNITUR, UKŁAD CAŁKUJĄCY, BIDULA, ZEKS, PRZEŁOM, RELIKT, KAPITEL, TUNIKA, TERMOMETR OWULACYJNY, ALIDADA, AUDYCJA, HEKTOGRAM, PADWAN, MOTET, ANTAGONISTA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, BALON, FUNKCJA CELOWA, LODOWIEC NORWESKI, JAMA, CHOWANIEC, KOŹLAREK, WISZER, TUM, POR, DRESZCZE, BZYGI, CZAS FABULARNY, ?NASTAWA OŁTARZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA w matematyce (w syst. dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9 (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA
w matematyce (w syst. dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9 (na 9 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9 sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W MATEMATYCE (W SYST. DZIESIĘTNYM): NAJNIŻSZY RZĄD WARTOŚCI NATURALNYCH LUB LICZBA NATURALNA OD 1 DO 9. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x