ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZOREK to:

zdrobniale: ozór - język (zwierzęcia lub ekspresywnie nazwany język człowieka) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZOREK

OZOREK to:

język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów (na 6 lit.)OZOREK to:

Fistulina - rodzaj grzybów z rodziny ozorkowatych (na 6 lit.)OZOREK to:

koci języczek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.376

WARKOCZ, PIWO, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, FALKA, HALA MASZYN, ANKA, MONETA BULIONOWA, SEKSTANS, PODKŁADKA, DRESSING, WIĆ, CHIŃSKOŚĆ, MAJÓWKA, TRENCZ, CZAS TERAŹNIEJSZY, FASOLA, RACJONALNOŚĆ, TAMBURMAJOR, WYŚCIGI KONNE, MIOTEŁKA, PUNKT SPUSTOWY, RUBASZKA, PRZEKLEŃSTWO, WDÓWKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, LEMIESZ, IMPAST, CENOTWÓRCA, DRUKARKA ROZETKOWA, ADIUTANCIK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RACHUNEK CAŁKOWY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TEMBLAK, KASKADA, GERYLASI, CUDACZEK, SYSTEM JĘZYKOWY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, GLAZURA, CYGANKA, KOZAK, HELIKOPRION, DWUSTUZŁOTÓWKA, OBÓZ, RESKRYPT, ZNAK, NARYS FORTYFIKACYJNY, SKROMNOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TŁUK PIĘŚCIOWY, PŁYWACZEK, LIEBERMANN, KACZY DÓŁ, NOVIAL, SAUNA, PIEKŁO, EGOCENTRYCZNOŚĆ, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CZĘBOREK, CNOTA KARDYNALNA, PODATEK KOŚCIELNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, ROŚLINA UŻYTKOWA, POŚWIĘCENIE, ZIEMIA ODNIESIENIA, KREDYT PAŃSTWOWY, ŻEGLUGA, PLASTYKA, JĘZYK MUNDAJSKI, NÓŻ DO CHLEBA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PIERWSZOŚĆ, OKSYTAŃSKI, SZPILKA, KULTURA, DUŻY EKRAN, PUNKT, ANTEPEDIUM, HEAD HUNTER, FIGURA, ANASTOMOZA, LODOWIEC NORWESKI, GLACE, KOT, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, ZASUWNICA, ZIĘCIASZEK, NEAPOLITAŃSKI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, NEKTARNIK, LOBOTOMIA, AFRYKAŃSKOŚĆ, TARCZA, SMUŻ, SZCZELINA, ZAGRANICZNOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, EPOKA, ALKALOID, IGIEŁECZKA, SPÓD, MUCHOMOR BULWIASTY, MOMENT, NAKAZ, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PIERNIKARZ, KRYTERIUM SYLVESTERA, JĘZYK TURKMEŃSKI, PLATYKLADUS, KOŚCIEC MORALNY, NIEUMARŁY, JEJMOŚĆ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DZIÓBEK, KRAJ NORDYCKI, ANDROGYNIA, MARKIZA, CZEK IMIENNY, ZBOCZENICA, DZIERŻAWCA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KARES, ALIAS INTERNETOWY, RENA, POTOP, MOŁODYCA, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PŁATECZEK, PAJĄCZEK, TYŁÓWKA, WĘGLÓWKA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, TWIERDZENIE KRULLA, ANTENA SATELITARNA, BLOK, METATEKST, HUBA SINIAK, KASA, TABLOIDYZACJA, REMONT ŚREDNI, TARANOWANIE, POBIAŁKA, KRĄG KULTUROWY, BICZ BOŻY, KINOTEATR, SŁONECZNIK, KORSARZ, ORGAN, PALINGENEZA, KLAKSON RĘCZNY, MECENASKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, GŁOSKA, WŚCIBSKOŚĆ, CZARNA MAGIA, LAMA, TEST, AKCENT, MALARSTWO IKONOWE, JACHT, ŁAPECZKA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, LIMETA, KOPNIAK, INDUKTOR, RYNKA, ZAWRÓT, SIEKANKA, ZŁOCIENICE, TRÓJECZKA, POTENCJAŁ DZETA, FRANCUSKI, STYMULACJA, SUWAK, ZAPOZNANIE, SEKRECJA, KAMIKADZE, SIARA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, UNIWERSAŁ, SIEĆ, DUPLIKA, ŁOŻYSKO, WARNIK, MAZUR, SZWEDZKI, SZMACIARZ, POPRAWA, DEPUTAT WĘGLOWY, EPOS, EWALUACJA, BEAN, CZEBUREK, ROMUALD, POSOBOROWIE, PRACOWNIK FIZYCZNY, MONOPOL, NOWOUJGURSKI, GRZBIET, NIECZUCIE, POTĘPICIEL, RZEMIEŚLNICTWO, SMORODINÓWKA, LAMPA ELEKTRONOWA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KLUCZ OBCY, ZAPRAWA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, DOBYTEK, KOPS, POGOŃ ZA RENTĄ, BAWOLE OKO, TRUKCZASZY, TSETSE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, REWOKACJA, KREDYT KASOWY, ANASTYLOZA, MARTWE POLE, DODATEK AKTYWIZACYJNY, METALOPROTEINA, TATKO, ŚWIETLIK, DYFERENCJA, CHIMICHANGA, WIELKI PORZĄDEK, KRANÓWKA, TĘCZA, TEOKRACJA, NERW, KONCHYLIOLOGIA, STYL, PENTAPTYK, KASTYLIJSKI, GLAZURA, MINA, PERFUMA, NACZYNIAK, NAZWA ZWYCZAJOWA, PAROWIEC, BAREŻ, FIBRYL, WYZWISKO, GARMAŻERIA, WOJSKO FEDERALNE, ZAKŁÓCENIE, ZŁOTA KLATKA, TONDO, WSPARCIE FINANSOWE, SKRZYDŁA, ANTYSZTUKA, MORWIN, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, ŚWIDROWIEC, SŁUPISKO, KABRIOLET, KROPIELNICA, KWAS, SPORT MOTOROWY, PUNKT OKOSTNOWY, DEPORTOWANY, LICZEBNIK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ANODA, KŁOBUK, WALOŃSKI, TRINIA, PYSK, DOM HANDLOWY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, WRZĘCHY, POŁAWIACZ, PATRON, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, REZEDA, EDYKUŁA, ZATOKA, WARSZTAT, MELDUNEK, OMFALOMANCJA, IDIOSYNKRAZJA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, JĘZYK KHMERSKI, TROLL, SZWABSKI, BOCZNIK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SER TOPIONY, TESTOWANIE WZORCOWE, BOGATE MEDIA, SPÓDNICZKA, NANERCZ, ?JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZOREK zdrobniale: ozór - język (zwierzęcia lub ekspresywnie nazwany język człowieka) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZOREK
zdrobniale: ozór - język (zwierzęcia lub ekspresywnie nazwany język człowieka) (na 6 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZDROBNIALE: OZÓR - JĘZYK (ZWIERZĘCIA LUB EKSPRESYWNIE NAZWANY JĘZYK CZŁOWIEKA). Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x