CUKIEREK LUB KWIAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRYS to:

cukierek lub kwiat (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IRYS

IRYS to:

Iris - rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych (na 4 lit.)IRYS to:

cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach (na 4 lit.)IRYS to:

gatunek popularnego cukierka śmietankowego (na 4 lit.)IRYS to:

KOSACIEC pospolita bylina o kłączu użytkowanym w kosmetyce i przemyśle spożywczym (na 4 lit.)IRYS to:

'cukierek' w ogródku (na 4 lit.)IRYS to:

roślina ozdobna jak cukierek (na 4 lit.)IRYS to:

inna nazwa kosaćca (na 4 lit.)IRYS to:

'kwiat' wśród słodyczy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CUKIEREK LUB KWIAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.240

GUMA, LOŻA, MAZUREK, DANIO, ROZRZUTNIK, NA PIESKA, KANU, TLENEK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ZMYWACZ, KLIPER, DZIÓB, ZAKON MNISZY, AKOMPANIAMENT, WYRÓB MEDYCZNY, RODZICIELSKOŚĆ, WIELORAK, KAZBA, WIESŁAW, WŁÓKNO, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, NARTA WODNA, UCHODŹSTWO, APARAT SZPARKOWY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SPOINA, SYNDYK, PĘCZAK, ZIARNO, PRZESŁANKA, NOTABL, CHOROBA ALPERSA, GRZECHOTKA, NAMIESTNIK, SZCZI, GNOMON, CYTOKININA, CZYNNIK PRODUKCJI, KRANÓWKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, JEDYNKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KUPAŹ, HETEROMORFIZM, IZBA ROZLICZENIOWA, SZKODNIK, FLOTA, SZPATUŁKA, SKAŁA METAMORFICZNA, ANTYKADENCJA, RAJOKSZTAŁTNE, BURDA, LISTA STARTOWA, POLEPA, GEOFIT CEBULOWY, ZAŚPIEW, STWARDNIENIE GUZOWATE, APANAŻE, ZABURZENIE UROJENIOWE, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, BIEDACZKA, ADORACJA, KAPSUŁA POWROTNA, KAPITEL, PIÓRO, KNEDLE, NIEWYDAJNOŚĆ, ZAOPATRZENIE, JUBILEUSZ, WYCHODZTWO, PSYCHOLOGIA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ODBOJNICA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WIECHA, SYGNAŁ, DEOKSYRYBONUKLEAZA, IZBA, TONDO, ALBUMIK, ODEZWA, SKAŁA MAGMOWA, FURGON, ODCHYŁKA, RÓŻNOWICIOWCE, RYNEK NIEDOSKONAŁY, KASZA JĘCZMIENNA, LIRNIK, SMOCZA KREW, PRZESTRZEŃ, SZCZELINA, OPERETKA, TOM-TOM, JASZCZURECZKA, PIEROGI, BLASZKA, MAŁŻONEK, USTĘP, ATRYBUCJA, POCHODNA FORMALNA, NIEMIECKI, PIECZEŃ, ŚWIADEK KORONNY, TWIST, ADRES KORESPONDENCYJNY, PARMEZAN, DOBRO INWESTYCYJNE, NIECZUCIE, ANIOŁEK CHARLIEGO, TUM, MOŁDAWSKI, OKULIZACJA, SZACHT, KARAWAN, DZIEŁO SZTUKI, ANTYUTLENIACZ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, HRABINA, SĄSIEDZKOŚĆ, KAFEL, ADALINA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, STREETBALL, BATERIA, FATAMORGANA, ŻURAW, STĄGIEWKA, PANTALONY, AZOTAN(V), POCHŁANIACZ, INGUSZ, IZOLACJA, DOWÓD, SPÓD, GRZYWNA, PINGLE, PAKIET, KILOBAJT, WYKRZYKNIENIE, GROWL, PUŁAP, KOMPENSACJA, KONSTYTUCJA, OGNISKO, GOSPODARZ DOMU, PARAROTACYZM, OPINIOTWÓRCA, METAMERIA, STARA MALUTKA, FUGA, SNIFFER, GRUSZKA, SEJSMIKA, ACHTERPIK, PROCES ODWRACALNY, BAZA LOTNICZA, POKÓJ GOŚCINNY, KARIN, KWIAT JĘZYCZKOWY, KASZUBSKI, BRAHMS, BENEFICJENT, TEST PŁATKOWY, HARMONIJKA, KOSZULKA, KOLONIA, METODA PORÓWNAŃ, KURCZAK TIKKA MASALA, ALKOHOL, BERLACZ, RATOWNIK MEDYCZNY, ZDRADLIWOŚĆ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, ŁYKACZ, WULGARYZM, GLORIETA, KONTYNGENT TARYFOWY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MIKSER, BAWOLE OKO, HEBRA, KRATKA WENTYLACYJNA, PAROWNICA, OBSTRUKCJA, KOSMOGONIA, SPRZĘCIOR, BASENIK, ŁAZĘGA, ŚLEPA PRÓBA, PIEKARNIK, BAKARAT, KRÓLEWICZĄTKO, WYPĘDZENIE, MANDAT, POKAL, TAPER, PERSONA, ŻYWOT, OCZKO, EUTEKTOID, PLURALIZM, SZPILKOWE, DOMINANTA, ASESOR, RUBEL, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OPONA, ŻYWOTOPIS, PIEGUSEK, ADAGIO, WYPADEK JĄDROWY, DRUGI PLAN, CEL, AMBASADOR, OCENA, TYGIELEK, INFUZJA, PLIK GRAFICZNY, SZCZUR TUNELOWY, STRONA WWW, DOM TOWAROWY, DYWERSJA, PODSTRYSZE, OLIWA, SZAROWIPTERYKS, HYDROFON, STRÓJ, KAWOWIEC, NADWYŻKA, KAMPUS, SONG, WSPOMINKI, KATASTROFA, DETENCJA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PLACUSZEK, SYGNAŁÓWKA, BERBEĆ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PROGRAMOTWÓRCA, TARPAN, RETARDACJA, HIPNOTERAPIA, PROGRAM UŻYTKOWY, TENIS STOŁOWY, DZ, SKIPASS, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PROPORZEC, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, UWE, WINIETA, ORSZADA, KAPISZON, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KOSZTORYS INWESTORSKI, KONTROLER, ZASUWA, PATRZAŁKI, RAJDER, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PARKA, JĘZYK KAUKASKI, BEZCZUCIE, ARABIKA, ŁAŃCUSZEK, CZUJKA, NIEPOKALANEK MNISI, ORTEZA, IGLICA, PILOKARPUS, ZABUDOWANIE, SIEDLISKO, AURORA, DEKORTYKACJA, KLATKA SCHODOWA, BARWY, BEZAN MASZT, REGENERACJA, RICOTTA, PODATEK, MAGAZYN, WKLĘSEK, IVAN, REWERS, KAZALNICA, SZCZAW, NUROGĘŚ, PIEKŁO, TRANSPORTOWIEC, KACZKA, GODZINA PRAWDY, WARIOMETR, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PIEC PŁOMIENNY, EDYCJA, ?TUNIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CUKIEREK LUB KWIAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CUKIEREK LUB KWIAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRYS cukierek lub kwiat (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRYS
cukierek lub kwiat (na 4 lit.).

Oprócz CUKIEREK LUB KWIAT sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CUKIEREK LUB KWIAT. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast