STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRĘTNIK to:

strofant - tropikalne pnącze lub krzew, nasiona zawierają glikozydy nasercowe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.446

PRZEPIĘCIE, DWUWIERSZ, KRATER PASOŻYTNICZY, BEK, BATYST, CHEMOATRAKTANT, OGNIE, NAZWA KODOWA, STWORZENIE, RADAR GEOLOGICZNY, WÓZ STRAŻACKI, MUSLI, WIŚNIÓWKA, HODOWLA PIERWOTNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, HORYZONT, KWINTET, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZATRACENIE, OGRÓDEK, SOLANKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, KONDOTIER, C, LUKA STRATYGRAFICZNA, WYZWISKO, KOSÓWKA, FIGURA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, DIABELSKOŚĆ, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, GROŹBA BEZPRAWNA, REPOZYCJA, LADA, RUNA, KISZKA WĄTROBIANA, HASHTAG, DZIELNICA, KAZAMATA, SOLIDARYZM, PÓŁSIOSTRA, BROKAT, BROKATELA, SALAMI, SAMOODNOWA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PERCEPAN, RUCH PRZYSPIESZONY, REKLAMA, ILUMINATOR, SIEKANKA, LINON, FOCH, FLOTA, JACHT, PRZEPRÓCH, SULFOTLENEK, CIAŁO, PODKŁADKA, GRETING, NIEZDOLNOŚĆ, REDUKCJA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DIAGNOSTYKA, KUPLET, WYGIĘCIE, PAPROĆ WODNA, SKRÓT, WIGILIA, SAMOOKALECZENIE, POWSINOGA, MONIZM, MIŁOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, ZMORA, KOT, ZAPRZĘG, EMOTIKON, SYMBOLICZNOŚĆ, LUJEK, SIODEŁKOWCE, INTERPRETACJA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, REGISTER, CUKIER, WIĘZADŁO, OBAWA, STOPIEŃ, KOMUNIKATOR, NIEMIECKOŚĆ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WATA, WRZECIONO, DZIADOWINA, MINERAŁ, WODNIAK, ZATRUCIE, DYREKTOR KREATYWNY, JON CENTRALNY, GOŚCIU, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DROGI RODNE, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYMIANA, OBLICÓWKA, TEST, DMUCHAWKA, BĄK, OPASŁOŚĆ, KASZMIR, WRONIE OKO, FILM NOIR, POLE ELEKTRYCZNE, CAPRICCIO, PRZÓD, FUNKCJA GREENA, OKRĘT SZPITALNY, KIEŁŻ, SILNIK CZTEROSUWOWY, PINGLE, SĄD WOJSKOWY, KRZEWUSZKA CUDOWNA, MOZART, POMNIK, SIEDMIOMILOWE BUTY, NIEDORÓBKA, ANTAŁEK, EDYCJA, BAKTERIOLIZYNA, PRZEPLOTKA, SPOJLER, CYGANKA, KUŁAK, WODA, SZCZĘKOWIEC, PUNKT ASEKURACYJNY, ŚWIATŁO ZIELONE, WĄTEK, PRZYSTRÓJ, TELEGRAM, PLEŚNIAK, OPŁATA SANKCYJNA, OKRĘT TRANSPORTOWY, DEPUTAT WĘGLOWY, ŻYWOPŁOT, NOWALIA, TERAPIA ODRUCHOWA, LAUDATOR, PREZENT, TYGRYSIE OKO, ENTOMOFAGI, RUNO, PRE-PAID, POLIGYNANDRIA, LENA, ODMIANKA, UKŁAD WIELOKROTNY, GRZANKI, DZIKA KARTA, AGENCJA, KAPTUR, PRZEŁOM, POŻYCZKA, ZEBROID, FROTTOLA, INDYGOWIEC, OBRĘCZ, CERKIEW, MISJA DYPLOMATYCZNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MATURA, UKŁAD KIEROWNICZY, MANDARYŃSKI, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, JĘZYK, WSKAZÓWKA, MŁYN WODNY, KONFIGUROWANIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, TOALETA, PORCELANKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, DRĄGAL, CUDZOŁOŻNICA, PACJENCJA, BANER, ZAKŁAD, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ALBAŃSKOŚĆ, PARMEZAN, DESKA RATUNKU, GŁOWOCIS, PIANISTYKA, CUKRZYCA, BIEGUNKA, SYNTETYK, ANEKSJA, TETRAPOD, STOŻEK USYPISKOWY, ZERÓWKA, PROMENADA, PROGRAM, TURZYCA, ŻACHWA, RODZINA KATYŃSKA, NIEWOLNIK, KATATONIA, KOŁNIERZ, MAGNEZJA, CZARODZIEJSTWO, SZYLKRET, BOMBERKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, SPÓŁKA HOLDINGOWA, DRAMAT HISTORYCZNY, OPONA PNEUMATYCZNA, AGRAFA, KLUZA, WYPADEK JĄDROWY, MIMOZA, KARTAN, TONGA, ABLUCJA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, OPOZYCJA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KONSOLA, BUNT, CYTADELA, METODA DELFICKA, CENTRUM, POZYCJA, AKCJA IMIENNA, ŻARNIK, WINO, BIOKOMPONENT, SAMOOKALECZENIE, KRAJE, TEMAT, PODODDZIAŁ, DEZAKTYWACJA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, WIWAT, CANCA, PEREŁKA, ROZETKA, UMOWA, TWIERDZENIE PASCALA, INTEGRACJA PIONOWA, ROZKAZ PERSONALNY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ROLADA, KLON, GALARETA, AVIZO, OPŁATA MIEJSCOWA, MINIATURA FORTEPIANOWA, CHIŃSKI, PODŁOWCZY, KINOTEATR, TARANOWANIE, SER ŻÓŁTY, KOMORA, CYRK LODOWCOWY, BAGGALA, KONCENTRAT, SZWADRON ŚMIERCI, MODERATOR, KOLUMNA, LUNETA, ZACIĘCIE, VIBRATO, TEOKRACJA, FILEMONKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, POROZUMIENIE, SAUNAMISTRZ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, COTELE, PIÓROSZ PIERZASTY, RANA POSTRZAŁOWA, RAMA, METAL, DYSZKANCIK, MANTELLOWATE, ŚWINIARKA, OPERA MYDLANA, SEŁEDEC, CEP, KURZYSKO, KRZEW KAWOWY, NIESTAWIENNICTWO, BIOTA, SZTUKA DEKORACYJNA, ŻÓŁW LEŚNY, ?KARRUKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRĘTNIK strofant - tropikalne pnącze lub krzew, nasiona zawierają glikozydy nasercowe (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRĘTNIK
strofant - tropikalne pnącze lub krzew, nasiona zawierają glikozydy nasercowe (na 8 lit.).

Oprócz STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - STROFANT - TROPIKALNE PNĄCZE LUB KRZEW, NASIONA ZAWIERAJĄ GLIKOZYDY NASERCOWE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast