MĄŻ LUB ŻONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁŻONEK to:

mąż lub żona (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAŁŻONEK

MAŁŻONEK to:

mężczyzna będący w związku małżeńskim (na 8 lit.)MAŁŻONEK to:

oficjalnie o mężu pani minister (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MĄŻ LUB ŻONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.312

RUBASZNICA, WŁOCHACZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KOLUMBARIUM, SAFARI, ZESPOLENIE, KOMÓRCZAK, DEWALUACJA, RETRANSMISJA, SĘDZINA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOMIZM, KRWIODAWSTWO, WYTWÓR, LEJTNANT, KONTYNGENT CELNY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KWADRAT, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KAMIEŃ NAGROBNY, KAPUŚNIAK, PADAŁKA, ZATOROWOŚĆ, KOŁKOWNICA, PRACA, TERMOLOKATOR, RUSEK, POŁAĆ, STRONA, SUKA, DOMEK LORETAŃSKI, SZATA, KARTA RABATOWA, RYZYKO KURSOWE, CZAS, REWALIDACJA, REFREN, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KORYFEUSZ, HAYDN, MIMOZA, SZURPEK MISECZKOWATY, FRAKCJA, SKOK W BOK, ANALIZA WARIANCYJNA, PAS, SIECIÓWKA, KOLORY NARODOWE, KLINIEC, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ALARM LOTNICZY, DWÓJKA, KLASZTOR, PEDOFILSTWO, TEST PSYCHOLOGICZNY, GLOSA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, CZARTER, KANCONA, NARYS POLIGONALNY, NUŻENIEC LUDZKI, GRA, OKRĘŻNOŚĆ, HOKEJ, ANALIZA, ROZUM, WTRYSK, WODOROSIARCZEK, EKSPROPRIACJA, ANTRYKOT, SKAŁA METAMORFICZNA, SZABAŚNIK, GWAŁT, KANONIERKA, TYRANEK, LOBELIOWE, MOSTEK KAPITAŃSKI, BACIK, DUŃSKOŚĆ, PLECHA, TREŚĆ, ALLEGRO, ŹRÓDŁO TERMALNE, KACZKA KRAKWA, DYBUK, KOLONIA, KURS, EFEKT UBOCZNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SMALCZYK, BOCIANIEC, INFORMACJA, KUMOTERSTWO, ZATOKA, SKALISKO, DRÓŻKA, POLIANDRIA, ZAWIKŁANIE, KUNDMAN, CZERPNIA POWIETRZA, RODZINA KATYŃSKA, NAŚLADOWNICTWO, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ZNACZENIE, DŹWIGACZ DACHOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, KASETA, BALON, ZAPLECZE SANITARNE, KOCIOŁ FLUIDALNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, NIEWYDOLNOŚĆ, BROKER, LIST PASTERSKI, KEYBOARD, KOLEC, SROGOŚĆ, SZYPUŁA, DRUGA POŁOWA, BOMBA TERMOJĄDROWA, SUPPORT, KLESZCZE, IZOLATORIUM, KRĄG POLARNY, IWO, OPOZYCJA, METRYKA, ROZDZIAŁEK, SZCZĘK ORĘŻA, ANTYCYPACJA, ZBLIŻENIE, DÓŁ, GRZEBIEŃ, FETYSZYZM, SZACHT, IZOLACJA, DIRCIK, MAJKA, CZEK IMIENNY, WAWRZYN, SŁOBODA, REZERWA WALUTOWA, PAS, MACIEJ, KASTRAT, PRĄTNIKOWCE, SKUPIENIE, PUCH KIELICHOWY, TROLL, STANOWISKO PRACY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MARIMBA, DERESZ, KAPLERZ, FITOCYD, ŚWIDOŚLIWKA, CZAPA, ROZKŁAD, ANTRYKOT, ANONS, LABIRYNT, KOŁNIERZYK, LICHWA, CZARNA MAGIA, CHUTOR, TEATRZYK, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, HYDROBUS, RZECZY OSTATECZNE, STATUS, SKARB, DZIENNIK URZĘDOWY, KURATELA, PIÓRO, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BIOCYD, ZAPITA, REKUPERATOR CIEPŁA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, PAWĘŻ, TELESKOP, TYGIELEK, TOP, ESTER, LEJ KRASOWY, ZNAK, GRUPA WAROWNA, SAMPLER, WYCHODŹSTWO, WYKUPNE, GRAMOWID, HABANERA, BENEFICJANT, OPASKA, MARAN, JAJA, TREL, ZAWŁOKI, SZLACHCIURA, SPÓŁKA CICHA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, SERIA, MODA, WEJŚCIE, CIEŃ, ROZMIAR, TUBA, JUMPER, KUREK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PLATER, HAMULEC, PUDER, FOLKSDOJCZ, PIEROŻEK, AWIONETKA, LUJEK, DYMKA, CUKIER WANILIOWY, PRZEMYSŁÓWKA, STOŁÓWKA, IRENA, CHWYTNIK, JASKINIA LODOWA, HUMORESKA, ZAPRAWA, WYSYPKA, WASZA WYSOKOŚĆ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, EKSŻONA, ZWARCIE, SZPONA, KUCHENKA, PRZEWODNICZĄCY, KOMBATANTKA, EKSPANDOR, PAROWNICA, PŁOMYK, CHARYZMA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, TYMPANON, ANDANTINO, SPIKER, PRZEWROTKA, BARIERA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KAMARYLA, KREACJA PIENIĄDZA, TOREBKA, CZŁONEK RODZINY, LORDOSTWO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NIEZBĘDNOŚĆ, ODSYŁACZ, KUFF, AMBASADOR, ZASÓB, BRYCZKA, KOSMOGONIA, BRAK, CZOŁOWNICA, MONETKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KAPAR, DRUGI, FONDUE, HAMBURGER, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, EMANUEL, POLIPTYK, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZAKON SZPITALNY, DYGAT, NOKAUT TECHNICZNY, UCIOS, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WYDATKI, AZYDEK, PIĘTNASTY, MUZA, BECZKA BEZ DNA, FERMAN, KLIKER, OTWÓR, DŁUGODZIÓB, WĄTPLIWOŚĆ, ATAK, PODŁOWCZY, EKOLOGISTYKA, STACJA, WARZYWO, PĘCHERZ, BYDLĘ, STOPA DOCHODU, KULEBIAK, GŁÓWKA, DRAMAT HISTORYCZNY, ?ŚMIECH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MĄŻ LUB ŻONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MĄŻ LUB ŻONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁŻONEK mąż lub żona (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁŻONEK
mąż lub żona (na 8 lit.).

Oprócz MĄŻ LUB ŻONA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - MĄŻ LUB ŻONA. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x