GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLATFORMÓWKA to:

gra zręcznościowa polegająca głównie na poruszaniu bohatera po wielu mniej lub bardziej urozmaiconych poziomach, często po wielopoziomowych platformach (stąd nazwa gatunku), unikaniu pułapek i likwidacji bądź unikaniu przeciwników, a także zbieraniu różnych nagród i dodatków - takich jak pieniążków, kamieni szlachetnych, dodatkowych żyć czy power-upów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.332

KUMOTERSTWO, METALOPROTEINA, CYTRONELLA, STOŁÓWKA, ŚRODEK PRAWNY, PISTOLET AUTOMATYCZNY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, RESPIRATOR, KATAFALK, DINO, ZABIEG, AKRECJA, POSIADACZ ZALEŻNY, KROPKOWANIE, BYDŁO, MASZYNOWNIA, DROBNICOWIEC, DRUK ROZSTRZELONY, NACISK, KABLOOPERATOR, IMITACJA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WKŁAD, ROZWÓRKA, MOBIL, PODSZEWKA, TECZKA, BABIA MĄKA, MANIFESTACJA, LIKORYN, GETTO ŁAWKOWE, NAWIETRZNIK, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, MEETING, GRZYBIARSTWO, PRZYGASZENIE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WOLNY RODNIK, BERET, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, METAMERIA, KONGREGACJA, SFERA, FUTRO, ZBROJENIE, GUŁAG, OMIEG GÓRSKI, PALARNIA, DUMPING, GLINKA PORCELANOWA, SŁONIOWATOŚĆ, FANPEJDŻ, KIBITKA, UMIEJĘTNOŚĆ, KLARK, BRONA, POŁAWIACZ, STACJA TELEWIZYJNA, GNOMON, TRZYNASTKA, CZAS URZĘDOWY, PODATEK GRUNTOWY, MUSZKATEL, AGNOSTYCYZM, SIAD, RURKA INTUBACYJNA, PARA 0, PRÓBNIK, EGIDA, PATROL, EFEKT OWCZEGO PĘDU, TARTYNKA, NUKLEOZYD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ZAKŁAD WZAJEMNY, EMOTIKON, MAGNAL, OGRANICZENIE WIEKOWE, UTRILLO, TYMPANON, JASTRZĄB ZWYCZAJNY, KAJMAK, ALLAPRIMA, KONTO DEPOZYTOWE, SWORZEŃ, CIĘŻKA RĘKA, GASKOŃCZYK, BIELINEK KAPUSTNIK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, CHARAKTERYSTYKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, FACSIMILE, FILECIK, NIERUCHLIWOŚĆ, PAMIĘĆ, SERPENTYNA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, BANIECZKA, KUCHY, PRAKTYKA, GASTRO, WĘDROWNICZEK, KAWA MIELONA, PENSJA, CIELISTOŚĆ, GOŁOLEDŹ, PREPARAT, DENACYFIKACJA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SATYRA, SZMATA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, RYWALIZACJA, DACH POGRĄŻONY, OWALNICA, SZAKŁAKOWATE, MOTET, MANKIETY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PRÓBA ŻELAZA, OPRYSZCZKA, OKSYDAZA, STARE MIASTO, POLITYKA PIENIĘŻNA, KOMENTARZ, KOŃ FRYZYJSKI, MOLESKIN, FLOTA, RZĄD, DEPILACJA, HYDROLAT, POWŁOCZNIK, ANON, RZEPIK, DWUDZIESTY DRUGI, BUJANIE, KULTURA UNIETYCKA, UNIWERSAŁ, CEBUAŃSKI, GONTYNA, FIKOŁEK, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ROZGŁOŚNIA, FLOTA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CHWYT PONIŻEJ PASA, LATARNIOWIEC, WYDZIELINA, CHODZIARSTWO, SÓWECZKA, WZIERNIK, ANTRYKOT, REGENERATOR, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, FLAŻOLET, UKŁAD, SZTUKA, ZASADA PRZYSPIESZENIA, SZABER, TRANSLACJA, AUTOGIRO, SZPRING, KRÓLIK BAGIENNY, SZKARADA, ELEKTROLIT, STALINGRAD, LAMA, SERCÓWKA, KONWIKT, PŁATKI ŚNIADANIOWE, RZEKA CHWILOWA, AFILIACJA, ATAK, BARCHAN, SENTYMENT, INTERGLACJAŁ, PRZYLŻEŃCE, POPULACJA, ARABICA, FALANGA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MINIATURA, SUCHOKLATES, BÓBR ZWYCZAJNY, PRZYTULIA, DZIAŁ, ZAJĄC, RAK KALIFORNIJSKI, BABINIEC, KAMPANIA ŻNIWNA, LODOWIEC ALPEJSKI, SAMOISTNOŚĆ, PŁOMYCZEK, PŁONKA, PSTROGŁÓW CZERWONOGŁOWY, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, KALIBRACJA, PODZIAŁ HARMONICZNY, ARIANE, SALWINIA PODŁUŻNA, BORAKS RODZIMY, WYRĘBISKO, PROSIAK, UCHO, ŚRODKOWOŚĆ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, CZUBEK, GANGLIOZYDOZA GM2, PROGRAM, PREFEKT APOSTOLSKI, AZOLLA PAPROTKOWA, SUŁTAN CZERWONOGŁOWY, BRYTYJSKOŚĆ, SYMBIRSK, NARY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, STOLIK, IZBA, SŁODYCZ, ANNA, ŻYWA PAGINA, LOT, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, POLĘDWICA SOPOCKA, DWÓJKA, FLUID, WŁADZUCHNA, SCHEDA, MAKART, MURARKA OGRODOWA, STERYLIZACJA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, RAJKA, MAŁŻEŃSTWO, FIZYKA STATYSTYCZNA, KLAPECZKA, BYLINA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, PÓŁOKRĄG, BOSCH, DROBIAŻDŻEK, JANÓW, LEKTOR, SZEKSPIR, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ZOOLOGIK, ENTEROWIRUS, ŁOWIECTWO, GAZYFIKACJA, STACCATO, PROFESOR, ACHROMATYNA, DIRCIK, STAN POSIADANIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, DOSTATEK, MODRZYK ZWYCZAJNY, DUPLIKA, MŁOTEK, BIDUL, PRZYRZĄD MIERNICZY, PÓŁWEŁNA, IMPULS, PIRAT, KOALICJANT, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PROFIL, PADYSZACH, PARKIET, BRZEG, JABŁKO, AWANTURA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KABLOBETON, MIKROTOPONIM, WYRAZY, OKRĘT, KUTYKULA, PUNK, WAGA, JEDYNKA, ARTYSTA, AERODROM, ODPOWIEDŹ, ZAPINKA, PALEOKLIMATOLOGIA, ANATOMIA, FIGA, NISZA, TEMNODONTOZAUR, PRAGMATYKA, KASZA MANNA, ISTOTA SZARA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, NAZWA JEDNOSTKOWA, ?CZEK IMIENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.332 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLATFORMÓWKA gra zręcznościowa polegająca głównie na poruszaniu bohatera po wielu mniej lub bardziej urozmaiconych poziomach, często po wielopoziomowych platformach (stąd nazwa gatunku), unikaniu pułapek i likwidacji bądź unikaniu przeciwników, a także zbieraniu różnych nagród i dodatków - takich jak pieniążków, kamieni szlachetnych, dodatkowych żyć czy power-upów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLATFORMÓWKA
gra zręcznościowa polegająca głównie na poruszaniu bohatera po wielu mniej lub bardziej urozmaiconych poziomach, często po wielopoziomowych platformach (stąd nazwa gatunku), unikaniu pułapek i likwidacji bądź unikaniu przeciwników, a także zbieraniu różnych nagród i dodatków - takich jak pieniążków, kamieni szlachetnych, dodatkowych żyć czy power-upów (na 12 lit.).

Oprócz GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - GRA ZRĘCZNOŚCIOWA POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA PORUSZANIU BOHATERA PO WIELU MNIEJ LUB BARDZIEJ UROZMAICONYCH POZIOMACH, CZĘSTO PO WIELOPOZIOMOWYCH PLATFORMACH (STĄD NAZWA GATUNKU), UNIKANIU PUŁAPEK I LIKWIDACJI BĄDŹ UNIKANIU PRZECIWNIKÓW, A TAKŻE ZBIERANIU RÓŻNYCH NAGRÓD I DODATKÓW - TAKICH JAK PIENIĄŻKÓW, KAMIENI SZLACHETNYCH, DODATKOWYCH ŻYĆ CZY POWER-UPÓW. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x