SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSEKT to:

sposób inwentaryzacji ożywionych lub nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego, polegający na wykonywaniu obserwacji w punktach rozmieszczonych na charakterystycznych liniach, które są wyznaczone tak, aby było możliwe zbadanie wpływu określonego czynnika biotycznego lub abiotycznego na badany parametr środowiska (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.114

KARTA WIZYTOWA, PODCHWYTLIWOŚĆ, WANIENECZKA, POLIGAMIA, ASTROLOGIA NATURALNA, TELESKOP, KAMIKADZE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SKANDYNAWSKOŚĆ, MINA, LOŻA, KOLEBKA, SKRZYNKA, DEWELOPER, ŻYDOWIN, BROŃ BIOLOGICZNA, OBRÓT PIERWOTNY, DYSZEL, PODGATUNEK, AUGUR, DUPEK ŻOŁĘDNY, EWOLUCJA, RUSTYFIKACJA, EGRETA, NIEZADOWOLENIE, LAWENDA, OBRZĄDEK, JAJKO NA TWARDO, MROŻONKA, ROTMISTRZ, SZPULA, KRAJ NORDYCKI, OPOŃCZA, POPULACJA STATYSTYCZNA, KOLEUS, DOLMAN, IRENA, MUŚLIN, PACZKA, WIR, NOGA, TAMBURMAJOR, NAROŻNIK, MIZOPEDIA, PLAGIAT, SYSTEM OBRONNY, AMPUŁA, NIĆ, KOCZOWNIK, PRÓCHNO, KOMPOTIERA, DEKLARACJA, KOCHAŚ, CHEMOTAKSYNA, STOJAK, PEDAŁÓWKA, CENZUS MAJĄTKOWY, LABORATORIUM, BERNARD, RÓŻANKA, ŻABKA, SĄD, KRASNAL, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KAMUFLAŻ, WYLOT, CYTOSTATYK, AUSTRIACKI, BECZKA Z PROCHEM, KERATOPLASTYKA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, OSOBA, HELISA, KONFEDERACJA, BEZWODNIK, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, BIRIANI, ŁUCZYNA, PUGILARES, PIEKŁO, KONTENER, MAKROKIERUNEK, TARLAK, PISMO, NOTKA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, WRAK CZŁOWIEKA, BRATEK, KOMPAKTOR, EKOLOGIZM, ZESTRÓJ, VOTUM, KOSZÓWKOWATE, PRODUKT UBOCZNY, WRAK, ŁOTEWSKOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, RYNKA, PODJAZD, OSKÓREK, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, SAJGONKA, TUM, KROSNO, MODEL, KILOGRAM, OPŁATA ADIACENCKA, APANAŻE, OŚWIECICIEL, PIEPRZ RÓŻOWY, MOBBING, UKŁAD NIEINERCJALNY, BADANIA, CZYSTKA, PLATFUS, OBIEKT, MOSKALIK, SCHEMAT SARRUSA, BRAJTSZWANC, SPRAWUNEK, SUCHOWIEJ, NATURALIZM, ŹRÓDŁO TERMALNE, MARSZ, KRIS, SIEĆ, KLAWISZ, MIKSER, PRAWOMOCNOŚĆ, KAPITALNY REMONT, SYNDYK, SKROMNOŚĆ, MIERZENIE, ZAPITA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, KRZEWUSZKA CUDOWNA, TAMPON, PRZEMIANA ODWRACALNA, OTWOREK, DROGA, ARENA, STYLISTYKA, SIŁA PŁYWOWA, PAJĄCZEK, ARON, WOLA BOŻA, JĘZYKI DARDYJSKIE, OSMOZA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BITWA, SKOKOWOŚĆ, LEKTURA, STOPER, NOZDRZAKI, PRYSZNIC, TOPIELISKO, FORMA, POLE, NADLOTKA, CEBULAK, PROFIL KAUZALNY, PARSZYWOŚĆ, WINIETA, KONKURENCJA, KARTAUNA, SPARRING, PLEŚŃ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, SUSZENIE SUBLIMACYJNE, KNOT, KIEŁBA, NAKRĘTKA, APEL, EKSTRUZJA, ZLEW, LAMPA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ANGINA MONOCYTOWA, NERW, PIONEK, TEKSTOWOŚĆ, KILOWAT, ODTWARZANIE, SZCZEĆ, SŁUŻKA, MUZA, INFORMACJA GENETYCZNA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SPRAWNOŚĆ, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, NÓŻ BOJOWY, PODUSZKA, DRELICH, TRIANGULACJA, GRUSZKA, WSPORNIK, CHUJNIA, PLAGA, DYFERENCJA, TECZKA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, EROZJA LODOWCOWA, KILOBAJT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ZJAWISKO NATURALNE, PARA 0, KLERK, BOMBONIERA, STÓŁ, SNICKERS, PRYSZCZARKI, DYSTRYKT, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, ANGLIZOWANIE, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, DROMOS, OBUDOWA, PRZEKŁADKA, CHOINKA, FARBKA, AGROWŁÓKNINA, NORMALIZACJA, PILOT, KAWA, KONWENANSE, PODKAST, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OPUCHLIZNA, MORENA ABLACYJNA, MAŁPA OGONIASTA, CZAPKA SPORTOWA, TSUNAMI, TERAPIA SZOKOWA, KAROTENOID, NUMER ROZLICZENIOWY, JEZIORO ZASTOISKOWE, MAJSTERSZTYK, DOJRZEWANIE, KADZIDŁO, MITOLOGIZM, POJAZD KONNY, METAJĘZYKOWOŚĆ, GWAREK, POROŚL, RYGIEL, UPRZĄŻ, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, PRZYSZŁOŚĆ, TURMA, PRANKO, POZYCJA, SEKURYT, STAN WOJENNY, BORZEŚLAD ZWISŁY, ANTIFA, DZBANEK DO KAWY, JEGGINSY, PARLANDO, KOLEGA PO FACHU, JEZIORO RELIKTOWE, GRUPA WSPARCIA, ZAĆMA POURAZOWA, SAFARI, PODIUM, KONTRASTER, DWUSTUZŁOTÓWKA, BOZIA, OKRAJKA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PÓŁFRAK, KOLEJ, TWARDE LĄDOWANIE, N-GRAM, SCENARIUSZ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, EUFONIA, DZIAŁKA, OSTATNIA PROSTA, CYRKUMFLEKS, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OSPA, ALMIKI, KĄPIEL, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WŁOSIANKA, OBRAZOWANIE, EUTEKTOID, BANDERA, DOBROSĄSIEDZTWO, CYGANECZKA, PARÓWKA, REGULARNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ALIANT ZACHODNI, SONAR, ?MINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSEKT sposób inwentaryzacji ożywionych lub nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego, polegający na wykonywaniu obserwacji w punktach rozmieszczonych na charakterystycznych liniach, które są wyznaczone tak, aby było możliwe zbadanie wpływu określonego czynnika biotycznego lub abiotycznego na badany parametr środowiska (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSEKT
sposób inwentaryzacji ożywionych lub nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego, polegający na wykonywaniu obserwacji w punktach rozmieszczonych na charakterystycznych liniach, które są wyznaczone tak, aby było możliwe zbadanie wpływu określonego czynnika biotycznego lub abiotycznego na badany parametr środowiska (na 8 lit.).

Oprócz SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SPOSÓB INWENTARYZACJI OŻYWIONYCH LUB NIEOŻYWIONYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, POLEGAJĄCY NA WYKONYWANIU OBSERWACJI W PUNKTACH ROZMIESZCZONYCH NA CHARAKTERYSTYCZNYCH LINIACH, KTÓRE SĄ WYZNACZONE TAK, ABY BYŁO MOŻLIWE ZBADANIE WPŁYWU OKREŚLONEGO CZYNNIKA BIOTYCZNEGO LUB ABIOTYCZNEGO NA BADANY PARAMETR ŚRODOWISKA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast