ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDARNIA to:

zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 11 lit.)OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE to:

zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.327

PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, REZYDENCJA, KOORDYNACJA, KAZUISTA, GRECKOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, POŁYSK, ZACHOWANIE, EMFITEUZA, RUMUŃSKOŚĆ, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, MAGNETYCZNOŚĆ, GALON, BUDOWNICTWO, PRANIE PIENIĘDZY, AUTOMATYKA POGODOWA, OKOP, WIELOFAZOWOŚĆ, DETEKTOR, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, POSTĘPOWANIE KARNE, MIAZMATY, CYKL ASTRONOMICZNY, ZESPÓŁ, BUKIET, ASTRONAUTYKA, SONDA, ĆWIERTNIA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, SIEĆ, RELIGIA, KARETKA, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, HELIOSKOP, KIERUNEK, SZTOF, IMAK, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, TELESKOP, STROBOSKOP, STELAŻ, BUSZEL, RUSKOŚĆ, TELEGRAF OPTYCZNY, TRACHEOTOMIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, KAZBA, ADHEZJA, OBRONA NARODOWA, KOLBA, OBJAWIENIE, ŁAZIENKI, GWIAZDARNIA, SYNTETYKA, PRUSKOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, TELESKOP, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ASTROSPEKTROGRAF, HELIOSTAT, PŁATOWIEC, ADHD, ROZBRAJACZ, OSTRY BRZUCH, ANALIZA MATEMATYCZNA, KARAWAN, CHIŃSKOŚĆ, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, ZESPÓŁ, RADZIECKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ZABUDOWANIA, PLATFORMA SERWEROWA, ARSENAŁ, STANOWISKO PRACY, STEROWANIE, PERYPATETYK, KOLBA, FOTOGRAFIA, ORYNNOWANIE, PEDAGOGIKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, WAGA, BAŁKAŃSKOŚĆ, STACJA, TRIO, DROGA GMINNA, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, DYM, PARK TECHNOLOGICZNY, BETON, SUBTELNOŚĆ, SCHADOW, DYSCHONDROSTEOZA LÉRIEGO-WEILLA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, TEORIA CIAŁ, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, INGA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ABBA, ASTRONOM, SĄD DORAŹNY, WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY, CZYNOWNICTWO, OSTRA REAKCJA NA STRES, COMBO, PRAWO PODMIOTOWE, ZESPÓŁ DOOSE'A, ZAWIESZENIE POJAZDU, OCZY SZEROKO OTWARTE, CNOTA, PRÓBNIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KAMPANIA, DOM SKŁADOWY, KALWARIA, KWIAT, SYCYLIJSKI, MAANAM, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, WIZJER, SERBSKOŚĆ, BAND, AYRTON, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, PSIARA, BEATLESI, DOM WCZASOWY, ARANŻACJA, KOMORA GAZOWA, ONA, ZESTAWIK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, RURA, KASBA, STAN OSTRZEGAWCZY, OMER, PAKA, SYNDROM, IRA, DYMÓWKA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, WAGA, ŚRODOWISKO, MECHANIKA KLASYCZNA, PRAWO JAZDY, ŁĘG OLSZOWY, KONCESJA, AGLOMERACJA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, BAND, FISZBINOWIEC, ANGIELSKOŚĆ, SUPPORT, FORMA, TERA, DUET, OBSERWATORIUM, PLANETARIUM, DIADOCHIA, KLUCZ, ŁASZT, TRENER, CIAŁO SKOŃCZONE, AGREGACJA, UMOCNIENIE, WRÓŻBIARSTWO, MOST, BELUR, ZESPÓŁ PEARSONA, LINIA BOCZNA, FORMACJA, NAMIESTNICTWO, LATANIE PRECYZYJNE, KRZYŻ, KOMINOWE, SKÓRA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ASTRONOMIA, ZESPÓŁ CAPLANA, ASTROCHEMIA, ARTYLERIA ATOMOWA, GŁÓWNY KSIĘGOWY, ŁOŻE, POJAZD CZŁONOWY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, POGOTOWIE TECHNICZNE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, CENTRALA TELEFONICZNA, HODOWLA ZWIERZĄT, LIMBUS, BENTOS MORSKI, LINIA MONTAŻOWA, SZYB NAFTOWY, BRYTYJSKOŚĆ, NARKOLEPSJA, ABBA, PRAŻMOWSKI, PISTOLET AUTOMATYCZNY, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, DOKTRYNA FILOZOFICZNA, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ASTRONAWIGACJA, OSADY ŚCIEKOWE, STAJNIA, ZAPLECZE SANITARNE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, LORNETA, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, BIOCENOZA, ALERGIA POKARMOWA, ORKIESTRA KAMERALNA, KONWERSATORIUM, RWA KULSZOWA, APARAT, KLUCZ, ALBAŃSKOŚĆ, PERSKIE OKO, AGREGAT, KURIA METROPOLITARNA, HARMONIKA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TOCZEŃ, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, LINIA, RAKIETA SONDAŻOWA, NEOREALIZM, LUNETA, SIEĆ, KROK TANECZNY, HOROSKOP, REM, KAMPANIA, KLUCZ, TERMINAL, CHOROBA GOODPASTURE'A, BRYTYJSKOŚĆ, MŁOTEK, ZESPÓŁ ROŚLINNY, STYL, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, DAŁN, TSA, TURECKOŚĆ, LATAWIEC, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, OBRZĄDEK, ŚLĄSKOŚĆ, RATOWNICTWO MEDYCZNE, KOLBKA, APARATOWNIA TELEKOPIOWA, OBRĘCZ BIODROWA, WIELKA PŁYTA, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, UKŁAD KALKULACYJNY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SPRAWA, MAKROSKOPIA, TERCET, KWADRANT, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NEWCOMB, BALECIK, ZRĄB, REDAKTOR TECHNICZNY, OGRÓD BOTANICZNY, BARYCENTRUM, WIELOKULTUROWOŚĆ, KONDUKTANCJA, PRACA STUDIALNA, ROSYJSKOŚĆ, FORTYFIKACJA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, STATYK, OBWÓD ŁOWIECKI, SĄD APELACYJNY, KUSTODIA, LUNETA, KURIA DIECEZJALNA, SOWIECKOŚĆ, MYSZ ZAROŚLOWA, ZESPÓŁ NEZELOFA, SYSTEM ALARMOWY, MIKROTOM, WODZIK, ASTRONOMETRIA, CHOROBA KESONOWA, BATERIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ?ANALIZA WARIANCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDARNIA zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 11 lit.)
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDARNIA
zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 11 lit.).
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich (na 26 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZESPÓŁ BUDYNKÓW I PRZYRZĄDÓW SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH CIAŁ NIEBIESKICH. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x