DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LATANIE PRECYZYJNE to:

dyscyplina sportów lotniczych, w której umiejętności prowadzenia nawigacji, realizowanie określonego planu lotu oraz odpowiednie opanowanie pilotażu, w tym precyzji lądowań, mają decydujący wpływ na wynik (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.910

ROZBUDOWA, UTATSUZAUR, JAŚMINOWIEC WONNY, KONTYNGENT CELNY, BUGATTI, STYGMAT, SZCZAWIÓWKA, EGZAMIN, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, FACHURA, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, PAWIAN GWINEJSKI, KROWIA WARGA, ZESKOK, MSZA PONTYFIKALNA, INTERMEZZO, ŁUSKOWCE, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, KAZUISTA, SZACHOWNICA PUNNETTA, ROZWIĄZALNOŚĆ, CHOROBA KRÓLEWSKA, FIRMAMENT, MORDOBICIE, ŻARÓWKA, OTWARTOŚĆ, KLUCZ, ANIMALIZM, UCZELNIA AKADEMICKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KOLUMNA, STROIGŁA CHIŃSKA, BATERIA ALKALICZNA, KLINIKA ODWYKOWA, PODAWACZ, BYDŁO DOMOWE, LEZGINKA, MATECZNIK, PC, REJESTRATOR, MIARA, SZYP, SITAR, KONSERWA TYROLSKA, POLITYKA DYSKONTOWA, SYLWA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, POPRAWKA, PRZYNĘTA, GRAAL, WĘŻORYBOWATE, ÓSEMKA, DOM DZIECKA, KUC KASPIJSKI, FIZYKA MOLEKULARNA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, DZIENNIK ODBIORCZY, KASZANKA, SZPERACZ, NIMBUS, ETER, CHARLESTON, KORYTARZ POWIETRZNY, GAŚNICA HALONOWA, GORĄCZKA, POLICJA SĄDOWA, BARYKADA, STARA GWARDIA, KUOKA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, MARCÓWKA, KĄTNIK ŚCIENNY, GRAFOLOGIA, BIEG, FORMA MODULARNA, WĘGLOWODAN, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GEOLOGIA PLANETARNA, WSPÓLNOŚĆ, ANANDA, TV, AMBYSTOMA KRECIA, IZBA ADWOKACKA, DEMONSTRACJA, BURZA ŚNIEŻNA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, TEST KOMPLEMENTACJI, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, MRÓWKOWANIE, SPOŁECZEŃSTWO, RYWALIZACYJNOŚĆ, GRZECHOTKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TURBINA POWIETRZNA, MACIERZ ZEROWA, CEREMONIA, BEZPIECZEŃSTWO, WOKANDA, OPTYKA, GASKOŃSKI, START ZATRZYMANY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GALUSKI, REALIZM MAGICZNY, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, DIALOG OBYWATELSKI, WZÓR PRZEMYSŁOWY, WALENTYNKA, SNAJPERKA, NIETOPERZE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, OFICJAŁ, TELEMEDYCYNA, LOGIKA FILOZOFICZNA, PAŁANECZKA MAŁA, TERAPIA PRENATALNA, OCHRONA KATODOWA, CYNKOTYPIA, BUTELKA MIAROWA, WEPS, ZMIANA PATOLOGICZNA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, SKRZYDLIK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, KULTURA WIELBARSKA, SYSTEM PARTYJNY, KOSTKA, MORTAL KOMBAT, FOKSTROT, ASOCJACJA VACTERL, RATOWNICTWO, INTEL, TWIERDZENIA TALESA, DEIKSA, TUALETA, FILTR POWIETRZA, RAGLAN, POTŁUCZENIE, PISMO MUZYCZNE, ANTYHUMANIZM, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, FILOZOFIA RELIGII, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, AMFIBIA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, EPOKA KAMIENIA, FOTOKSIĄŻKA, MOSTEK, KOMPRESJA IMPULSÓW, LINIJKA MENNICZA, TYSIĘCZNIK, FAHRENHEIT, OCZODÓŁ, ILORAZ, MACIERZ RZECZYWISTA, HOKEJ, STOPA LOMBARDOWA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, OPTIMUM EKOLOGICZNE, RUSINKA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, REPUBLIKA BURUNDI, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KRAKÓW, PODZIEMIE, LAMPA KWARCOWA, WYŻYNY, ŻANDARMERIA POLOWA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, PŁYWANKA, DRĘTWA PAWIK, ROMSKI, GLINOKRZEMIAN, STAROIRLANDZKI, KAMIEŃ, ROJENIE, DWUBÓJ, OFIARA, SKAŁA METAMORFICZNA, CHOROBA HAGLUNDA, RYNEK WŁAŚCIWY, KASA FISKALNA, FACH, SYNERGETYKA, JELEŃ WSCHODNI, KRATA ROZDZIELNA, KORONKOWA ROBOTA, TERMIT, KOREAŃCZYK, OSCYLOGRAF, TRYGONOMETRIA, STRUNOWCE, MIASTO WOJEWÓDZKIE, KRUSZYNKOWATE, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, CHOROBA KAWASAKI, GRUPA TOPOLOGICZNA, BLANKERS, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, DEFICYT, DZIEWULSKI, ORĘŻ, CHOROBA DEVICA, UKROP, DEKLARACJA PODATKOWA, GEOPATIA, WYRAŻENIE, PLEZJOZAURY, LAKTAM, UZBECKI, PRZEWRÓT, BÓL ŚWIATA, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, DIPLODOKI, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SHIRE, MAPA LOTNICZA, POMIAR, STACJA POSTOJOWA, NATURA, PIERWSZA KOMUNIA, HAKATA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, DESKA, ZWIERZYNA DROBNA, DOPEŁNIACZ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOPARKA CHWYTAKOWA, DEKLINACJA MIESZANA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, MARTWY CIĄG, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, GORYCZKA CHMIELOWA, ŻABA DALMATYŃSKA, KAZARKA EGIPSKA, DROBNIACZKOWCE, WIOSKA, WATERPOLO, OPONY MÓZGOWE, WOREK, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PRĄD STAŁY, BAWEŁNA, SZYBER, SZCZĘKA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ANON, WIATROWNICA, KOMETKA, NOCEK OSTROUSZNY, KWOKA, USZY, CZARNY LUD, DUNGEON, STRASZAKOWATE, MKLIK, ULICA, ZASADA EKWIPARTYCJI, CZAS GRAMATYCZNY, DICYNODON, RYNEK PRODUCENTA, RUPNIK, TEZA, WARZYWNIK, MOTYLOWCOWATE, TASIEMIEC UZBROJONY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SKLEPIENIE, LAPAROSKOPIA, INKUBATOR, NAUPLIUS, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, IROKEZ, SZPIK KOSTNY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, MEZOSFERA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, BRĄZAL, KRYTERIUM LAPLACE'A, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, ORCZYCA, TOŃ WODNA, POLĘDWICA SOPOCKA, TEMPERATURA NÉELA, ANAFORYCZNOŚĆ, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, REMIZA, SŁONIOWATE, KRZYWA PROSTOWALNA, CEREMONIA ZAPACHOWA, ORTOPTYSTA, ?HEKSODA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LATANIE PRECYZYJNE dyscyplina sportów lotniczych, w której umiejętności prowadzenia nawigacji, realizowanie określonego planu lotu oraz odpowiednie opanowanie pilotażu, w tym precyzji lądowań, mają decydujący wpływ na wynik (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LATANIE PRECYZYJNE
dyscyplina sportów lotniczych, w której umiejętności prowadzenia nawigacji, realizowanie określonego planu lotu oraz odpowiednie opanowanie pilotażu, w tym precyzji lądowań, mają decydujący wpływ na wynik (na 17 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - DYSCYPLINA SPORTÓW LOTNICZYCH, W KTÓREJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA NAWIGACJI, REALIZOWANIE OKREŚLONEGO PLANU LOTU ORAZ ODPOWIEDNIE OPANOWANIE PILOTAŻU, W TYM PRECYZJI LĄDOWAŃ, MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA WYNIK. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast