TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERYTORIUM STOWARZYSZONE to:

terytorium zależne o znacznej lub pełnej autonomii, pozostające w relacji podległości z państwem niepodległym; w odróżnieniu od państw pozostających w wolnym stowarzyszeniu terytoria stowarzyszone nie mają międzynarodowo uznanej niepodległości (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.882

LABORATORIUM, KSIĘŻUNIO, ZSZYWARKA, WYDŁUŻALNIK, AKTYWISTA, GORĄCA KREW, HONORARIUM, TEMNODONTOZAUR, KIEŁZNO, MAJÓWKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KRASNAL, OSTATECZNOŚĆ, MALATURA, BRAZYLIANY, BLIŹNIACZOŚĆ, LAMPROFIR, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MALTA, UBRANIE OCHRONNE, ANORAK, KLASTER REGIONALNY, BEZGŁOŚNOŚĆ, TERAKOTA, AURA, GETTO ŁAWKOWE, ŁAŃCUCH, BŁOTNIAK, LUMBALIZACJA, KURZYSKO, DOVE, TWARZYCZKA, KRÓCIEC, SUPERKUTER, GAZ BOJOWY, PRZEKŁADNIA, FRUSTRACJA, IDENTYFIKACJA, ŚWIETLIK, IMPEDYMENTA, MOMENT TEORETYCZNY, FENIG, INWESTYCJA PORTFELOWA, CHLOASMA, DOMINIUM, MEDALION, NAPÓJ, WIZA, BĘKARCTWO, WIOSŁO, RZECZ WNIESIONA, PRAGNIENIE, ZSYP, PRZYSTAŃ, ESZEWERIA, ARGUMENT, NIESTANOWCZOŚĆ, REGENT, KUPA, MARSZ, SZATAN, PAPRYKARZ, HALOGENOALKAN, BRAND, LIST KAPERSKI, WEGETARIANIN, WSPÓŁŻYCIE, PAPROTNICA GÓRSKA, NIEPIŚMIENNY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, SESJA, BAGAŻ, WOREK, INWESTYCJA, DZIECINKA, MATRYCA STRUKTURALNA, POZAMUZYCZNOŚĆ, CYGARETKI, MALARSTWO IKONOWE, MUCHY W NOSIE, SUKNIA DEJANIRY, RELISH, EDWARD, AGNOZJA TWARZY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, DROGA KROPELKOWA, GRZANKI, SŁUCHOWISKO, FUKS, SKAFANDER, KONFEDERACJA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KARAFKA, CANCA, CZYR, CZYTANKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, STILON, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, BAZIA, DERYWAT, AKT, AGATA, SUPERKOMBINACJA, MELIORACJA WODNA, FAŁSZYWOŚĆ, SPARTANIN, BALDACHIM, CZERWONE ŚWIATŁO, MARTWE POLE, ATREZJA POCHWY, OCZY SZEROKO OTWARTE, NIEPRZYJACIEL, NOOB, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ARCYDZIEŁO, KRAKOWIAK, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, GRA STRATEGICZNA, WARZYWNIAK, BIFORIUM, DIRT, INDEKS, SPONDYLOSOMA, SAMOAKTUALIZACJA, IZBA CZELADNA, ODZYSK, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, OBÓZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, STOPKA, KAROTENOID, KAKEMONO, CHEKKER, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, RĘCZNOŚĆ, ARTEFAKT, ANILANA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ALT, STREFA HEMIPELAGICZNA, TROJACZEK, PRZYSPOSOBIONY, RYNKA, GRANDA, PLEWKA, BIEG, KREM, KARTAUN, GRUPA ARYLOWA, WERANDA, POLIPTYK, HUROŃSKI, GRANAT, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, ALOES, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, POLEWA, PIEZOMETR, NUROGĘŚ, ROBOTA, MAKROPOLECENIE, BAŁKAŃSKOŚĆ, WOJNA CELNA, INTERWAŁ, SOS, SPÓJNIK, ARENA, ZWAŁY, RYBY KOPALNE, CHŁOPOWINA, ROTOR, DZIEDZICZENIE, ADAGIO, KONDYCJA FINANSOWA, JANUSZ, STERYLNOŚĆ, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SZCZEPONOGI, NIĆ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, AWANTURA, OSZOŁOM, LOTOKOTOWATE, BRATEK, JOGGERSY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, OKRES INTERGLACJALNY, MONOPOLISTA, WSPINACZKA SPORTOWA, FLOTA, GAZ PRZEWODOWY, UKŁAD, ASTRONOMIA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, OLEJEK ABSOLUTNY, ŁĄCZYNA, DOŻYWOTNOŚĆ, ORGANIZM, WIEŻA SZYBOWA, CEDRAT, FOTOGENICZNOŚĆ, ANALIZA, MAPA PRZEGLĄDOWA, REDAKTOR TECHNICZNY, RECEPTYWNOŚĆ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, BIOCYD, KACOWE, ABSORPCJA, LUD, ZAMEK, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KWARTET, AOJDA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, DOMENA MAGNETYCZNA, WARTOWNIK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, MARCIN, RAJ PODATKOWY, JĘZYK OBCY, FILET, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, REWITALIZACJA, W, WIZJA LOKALNA, KOPROFAGIA, ZJAWA, OTRZEWNA, CEBULAK, NABÓJ ĆWICZEBNY, UDAR, KOSTKA, DRESZCZ, SUBSTANCJA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, BEDŁKA FIOLETOWA, ŚCISŁOŚĆ, MADZIARKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DZIEŃ REKTORSKI, RYBAŁT, ZAGRANICZNOŚĆ, GŁOWNIA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, OLIWA, PIKOT, MISTERIUM, JĘZYK SZTUCZNY, WYCISKANIE, SYLWETA, REPETYTYWNOŚĆ, EMOTIKON, PROCES POSZLAKOWY, NISZA, TRAGIZM, KORDIAŁ, KOŹLAREK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KOSÓWKA, INWOLUCJA, MOKIET, MŁODZI, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, AŻUR, MEBEL, DYKTAT, STEROWNIK URZĄDZENIA, MINIMUM SOCJALNE, PODCHLEBSTWO, WODOPÓJKI, PRZEPAŚĆ, MAZER, ZESPÓŁ ROTORA, PEŁNIA, PLACEK, CHÓR, SPRZĄCZKA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, KLAUZULA GENERALNA, SEPTET, BUTELKA MIAROWA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, REZYGNACJA, ŁEBEK, RĘKAWICA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, WYSZYWANKA, KARP PO POLSKU, ADRESAT, BASILEUS, WIDEOFON, ?MANTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERYTORIUM STOWARZYSZONE terytorium zależne o znacznej lub pełnej autonomii, pozostające w relacji podległości z państwem niepodległym; w odróżnieniu od państw pozostających w wolnym stowarzyszeniu terytoria stowarzyszone nie mają międzynarodowo uznanej niepodległości (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERYTORIUM STOWARZYSZONE
terytorium zależne o znacznej lub pełnej autonomii, pozostające w relacji podległości z państwem niepodległym; w odróżnieniu od państw pozostających w wolnym stowarzyszeniu terytoria stowarzyszone nie mają międzynarodowo uznanej niepodległości (na 23 lit.).

Oprócz TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TERYTORIUM ZALEŻNE O ZNACZNEJ LUB PEŁNEJ AUTONOMII, POZOSTAJĄCE W RELACJI PODLEGŁOŚCI Z PAŃSTWEM NIEPODLEGŁYM; W ODRÓŻNIENIU OD PAŃSTW POZOSTAJĄCYCH W WOLNYM STOWARZYSZENIU TERYTORIA STOWARZYSZONE NIE MAJĄ MIĘDZYNARODOWO UZNANEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast