GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRONA to:

gracz lub grupa graczy, którzy mają za zadanie chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy, nazwa pozycji gracza w drużynie i na boisku połączona z jego funkcją (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRONA

OBRONA to:

adwokat lub adwokaci występujący w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu (na 6 lit.)OBRONA to:

odpieranie ataku, bronienie się, defensywa (na 6 lit.)OBRONA to:

wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów (na 6 lit.)OBRONA to:

to, co stanowi zabezpieczenie przed czymś (na 6 lit.)OBRONA to:

egzamin, jaki należy zdać, aby zakończyć studia I, II lub III stopnia (na 6 lit.)OBRONA to:

czynności prawne podjęte w celu odparcia lub złagodzenia zarzutów (na 6 lit.)OBRONA to:

w sporcie - chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy lub specjalna taktyka zagrań w brydżu (na 6 lit.)OBRONA to:

rodzaj działań bojowych, odpieranie ataku przeciwnika (na 6 lit.)OBRONA to:

grupa żołnierzy mających za zadanie odpierać atak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.999

MAŁPA OGONIASTA, ANASTOMOZA, SPORT MOTOROWY, METRESA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, GAMBUZJA, RASOWOŚĆ, WARZYWNIAK, LIPOLIZA, MASZT ANTENOWY, FASETA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, RAGOUT, TABOR, RYBA UKWIAŁOWA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, OKO, NIEPOKOJENIE SIĘ, KOD IDENTYFIKACYJNY, TEORIA CIAŁ, PRZEZIERNIK, KRATA PODGRUP, PREZESKA, MOTYW, REZERWA WALUTOWA, WAFELEK, PLACEK, LAPARENTOZAUR, ŻEBERKA, PŁAWIKONIKI, BIOGEN, BETON SPRĘŻONY, SKRZYDŁA, WINYLEUM, KAFEL, ZEWŁOK, ŻUBR WĘGIERSKI, ROZJAZD, KRATER WULKANICZNY, LIMFOBLAST, MASZYNA PROSTA, KSIĘŻA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, ORBITA BIEGUNOWA, WIBRACJA LABILNA, KRAJ ZWIĄZKOWY, ŚWIADEK JEHOWY, TRAWA MORSKA, WYKUSZ, ANTENA KIERUNKOWA, RYBY, ŚCIANKA, ŚRODKOWOŚĆ, JAMA, SIŁA AERODYNAMICZNA, NEKTAR, PODWOZIE, MORENA DENNA, PALNIK, AWARIA, WAŁ, RAMA, WILCZEK, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, BANANOWA MŁODZIEŻ, KWAS LINOLENOWY, ADAPTACJA, KORSUŃ, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, TONAŻ, PIĘTNASTY, RETRAKCJA, GRUPA ALKILOWA, SZLUFKA, ŻAGIEW, KEYBORD, JUDASZOWE SREBRNIKI, BLUES, ANTYGWAŁTY, BRUK, SZCZELINA LODOWCOWA, KONSERWACJA, SZEZLONG, METFORMINA, DYBUK, ZŁOTÓWKA, SOK, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, LESZCZYNA, TYMPAN, KRUŻGANEK, KRZYŻ PAPIESKI, ŁONO, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KOLEBKA, SPŁUKIWACZ, BATERIA, KONTRAMARKA, PROTEKCJONIZM, SKOMPROMITOWANY, WIBRACJA, MODUŁ SERWISOWY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, FESTON, EKSTRAKT RZECZYWISTY, SZYNA, WIELENOWATE, REEDUKACJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, IGLAK, KREWNIAK, SZKIELET, LĘK, CHARAKTERYSTYKA, ALLEGRO, KOMISARZ WOJSKOWY, ZGRZEWKA, USTĘP, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MADONNA, DYWDYK, BEATA, PIKADA, CZAS PRZESZŁY, BOKÓWKA, IMITATOR, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, GLORIETA, OBRONA KONIECZNA, ANALIZA, FORMA, ULGA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, RYKOSZET, BAT, BADANIE PODMIOTOWE, WSPORNIK, ANTENA TUBOWA, MATOŁEK, CHIMEROKSZTAŁTNE, MOBILE, PENTAPTYK, PODRZUT, MONTAŻ, FALC, ZMOTORYZOWANY, TOWARZYSTWO, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, CZOP, ROZRZUTNIK, ŁYCHA, DIETA ASPIRYNOWA, KROPLÓWKA, SONIFIKACJA, TURECKI, POCHODZENIE, WŁODARZ, GNAT, WISZER, PASKUDA, WYSEPKA, HEL, KORONKARZ, OSIOŁ, ŚWIDOŚLIWKA, NIEKROPIEŃ, ZĄB, IRANIZACJA, DEHYDROGENAZA, OBRONA, SIATKA, STOŁP, TRYLMA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DWÓJECZKA, SUMA KONTROLNA, WARIACJE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, DUŻY FIAT, KWADRA, CIĄGNIK BALASTOWY, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DZIAŁKA ROBOCZA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, RENTA INWALIDZKA, ŚWIĘCONKA, POLIGYNANDRIA, KABLOBETON, STARA GWARDIA, DUROPLAST, FRONTYSPIS, GASTRO, SKOK, MISKA KLOZETOWA, KONTROLER, REPRESOR, KOMONICA, PINGLE, ZWOLNIENIE PODMIOTOWE, PAWIMENT, MIENIE, WŁOCHACZ, SKORUPA, OSAD DELUWIALNY, AEROZOL SIARCZANOWY, WIZYTOWNIK, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WIDOWISKO, PÓŁKOSZEK, NIESTAWIENNICTWO, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SUBRETKA, KOHEZJA, OFENSYWA, NIETZSCHEANISTA, PLEŚŃ, CIEMNOBLASZEK, PAMIĘĆ, ZŁOTÓWKA, BIAŁE MIĘSO, KOLCOROŚL, GENETYKA KLINICZNA, NAZWA OGÓLNA, ARSEN, RAMFORYNCH, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, DIRHAM, WODODZIAŁ, WAPNO, KAMIZELKA, ŁOTEWSKOŚĆ, FLOWER POWER, ŚLIWA, POPULACJA MENDLOWSKA, STYL, KRÓWSKO, WĘDRÓWKA, ŁOŻE, CIASTKO, NIEPOSPOLITOŚĆ, POMNIK, SKŁAD DRUKARSKI, ŚLUZICOWATE, GRAPTOLITY, EKLER, OSOBOWOŚĆ, KARAWANA, ZROZUMIAŁOŚĆ, ZASTRZALIN, EKSPROPRIACJA, STRATEGIA, KOK, WYŁAWIACZ, KWASEK, SZLEMIK, HUTT, OKRZOS, NEKROMANTA, LUFTWAFFE, STRATY MORALNE, UNIFORM, REGENT, SCHILLING, POMARAŃCZA, KOMA, OTWÓR, BRYDŻ SPORTOWY, ORKA NAJMNIEJSZA, ZAPŁON, ZAPORA OGNIOWA, POTENCJAŁ DZETA, KOLEJKA GÓRSKA, BRZEMIĘ, ANTRYKOT, KOLUMNA, POMURNIK, DEKORTYKACJA, PSYCHODELICZNOŚĆ, SCENKA, PODEJŚCIE, MIECZ, FANTOM, INTUICYJNOŚĆ, SYBIR, CHŁODNIA KOMINOWA, PIEŚŃ, SEN, BOMBARDA, KASZYCA, PRAWO, GRECKI, LATARNIA, MENAŻKA, SUWNICA, ?KAMPANIA WRZEŚNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRONA gracz lub grupa graczy, którzy mają za zadanie chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy, nazwa pozycji gracza w drużynie i na boisku połączona z jego funkcją (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRONA
gracz lub grupa graczy, którzy mają za zadanie chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy, nazwa pozycji gracza w drużynie i na boisku połączona z jego funkcją (na 6 lit.).

Oprócz GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - GRACZ LUB GRUPA GRACZY, KTÓRZY MAJĄ ZA ZADANIE CHRONIENIE POLA, BRAMKI, SWOICH FIGUR NA SZACHOWNICY, NAZWA POZYCJI GRACZA W DRUŻYNIE I NA BOISKU POŁĄCZONA Z JEGO FUNKCJĄ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x