ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARBARYZM to:

element języka (wyraz, zwrot lub forma - forma fleksyjna, konstrukcja składniowa) przeniesiony do wypowiedzi z języka obcego, stanowiący wtrącenie opierające się na zasadzie kontrastu między językami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.950

DYSK GALAKTYCZNY, PŁUCA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PARTIA, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, KLERK, PODSADNIK KULISTY, DODATEK MOTYWACYJNY, POŻAR, SALA PLENARNA, PARWENIUSZ, MELODIA, WIDZENIE MASZYNOWE, AKSAMITKA, SCENERIA, PATENA, KRZYŻMO, KOŃ TRAKEŃSKI, MEDYCYNA SPORTOWA, RADIOMECHANIK, KAWALKADA, PRODUKT UBOCZNY, EKSPANDER, ŁADOWNICA, PUNKT KOPULACYJNY, KROKIET, EMISJA, UWAGA, SIARKOSÓL, KLAPECZKA, KOMERAŻ, JEZIORO KOSMICZNE, PANOCZEK, CHRZEST, KOBIAŁKA, TOKARKA KARUZELOWA, SATELITA KOMUNIKACYJNY, PŁYTKI TALERZ, FILM SCIENCE-FICTION, ADADŻIO, KAPER, NADKRWISTOŚĆ, CASUS, BOOROOLA, ZASADA EKWIPARTYCJI, HYDROAKUSTYKA, UWŁOSIENIE, STRUNOOGONOWE, SUNDAJCZYK, FALA BALISTYCZNA, KLAUSTROFOBIA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ORCZYK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SER, PIONEK, KASA, DOBRY DUCH, FLIGELADIUTANT, JARZMO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, REJESTRACJA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, BEZGŁOŚNOŚĆ, CHŁOPOWINA, BECZKA ŚMIECHU, OBMUROWANIE, ABORTERKA, OKRASA, OSTROMLECZ, ARTYSTKA, TARNOWIANIN, HERBATA, KREDYCIK, WRZECIONO, RACZYNA, BRAMSEL, WAFELEK, PAROWIEC, BĄBELEK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PYRA, RELA, SERBSKOŚĆ, SZUKACZ, PANEGIRYSTA, KONSOLA, START-UP, ANTROPOLOGIA, ZASILANIE SIECIOWE, ZŁOŻE GRUNTOWE, BRYŁA SZTYWNA, WIDŁAK, GÓRKA, GUZ, PODCENTRALA, PODŚWIADOMOŚĆ, BAKTERIA, HYDROAKUSTYKA, UNIA REALNA, PŁOTKA, NABIERACZ, DEKANTER, CNOTA KARDYNALNA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, SONDA, METEORYTYKA, STACJA ZAKŁADOWA, STYL GOTYCKI, PIŁKA MECZOWA, SPOŁECZNE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, CHIRURGIA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, CZAPKA FRYGIJSKA, PRZYKURCZ, KOKARDKA, PROTOLOGIA, SANKCJA, FRANKATURA WIELOKROTNA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, NIETZSCHEANISTA, SOS, ENERGIA GEOTERMALNA, GERONTOLOGIA, PANOWANIE, HOSTIA, LUDWIK, IMINA, ULOT, BOŻA RĘKA, GESTALT, TOMIZM, PAS DROGI GRANICZNEJ, LAS DRĄGOWY, ŚWIĄTYNIA, BANK, SKAŁA OSADOWA, KARNIAK, TEORIA KATEGORII, ELEKTROMEDYCYNA, LOT NURKOWY, BACKGROUND, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PRZYPŁYW, PIANOLA, ZAPALENIEC, BHP, DESKA ŚNIEŻNA, TWÓRCZOŚĆ, BOZIA, SZMALCÓWKA, NAWROTOWOŚĆ, NADOBNOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, BUDOWNICTWO WODNE, POLE ELEKTRYCZNE, OSTRYGOJAD, KURZYSKO, ZNIECZULENIE, WARTOWNIK, PRZEDROSTEK, KOLUMNA, PRACUŚ, SSAKI ŻYWORODNE, ZAPRUCIE SIĘ, INTERFEJS, PÓŁCIEŃ, PRAWO PIĘŚCI, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, KOPS, MATURKA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, GLINA ZWAŁOWA, AOJDA, CYKL EKONOMICZNY, GRA, PRZEKWIT, SARNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, WEJŚCIE, SIEĆ NEURONOWA, MIMEZJA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PŁATEW, SZABLONIK, ALERT, BEAN, POWTÓRZENIE, CHOŁODEĆ, POŚCIEL, SKUMBRIA, UCHWAŁA, STAROŚCIŃSKI, HOSTEL, FUSY, KWIAT SIARCZANY, OPPERT, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MOŻNOŚĆ, UPROWADZENIE, KOMBATANCKOŚĆ, DYSTORSJA, KURCZAK TIKKA MASALA, ATUT, PRZEGUBOWIEC, GRZEBIEŃ, BÓG, ZDOBYWCA, ROLNIK INDYWIDUALNY, PRZYDZIAŁ, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KONFEDERACJA, RYTUAŁ, KRUŻGANEK, OSIOWIEC, APLIKACJA, RUGI, ŁOM, MATKA POLKA, EKSTRADYCJA, MARTWOTA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, RYBOPŁAZ, STOPA DYSKONTOWA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, LETARG, STRAJK WŁOSKI, LOTNISKO, JĘZYK NAHUATL, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, GRYZIPIÓREK, KRAJE, SZKRAB, SEPARATYZM, EMOTIKONKA, OBRONA, HISZPAŃSKI, METODA FEULGENA, POWŁOKA, ABOLICJONISTKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, GALISYJSKI, MAKARON, MONILOFITY, KOMÓRKA KUPFFERA, BEZBRZEŻ, SANDINISTA, SEKCJA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, OBRAZEK, ZAMIENIALNOŚĆ, PARTNERKA, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, WERSJA LEKTORSKA, BENCHMARK, PODNIEBIENIE TWARDE, CZERPAK, OPŁATA PROLONGACYJNA, ZĘBOWCE, CZARNA KARTKA, DZIENNIK, WYGŁAD LODOWCOWY, CHOROBA PFEIFFERA, PLAC APELOWY, GRAMATYKA FORMALNA, TONAŻ, BIAŁORUSZCZYZNA, MISIEK, ZAKRES POJĘCIOWY, KAMIKADZE, GOLONKA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, DRELICH, TYRAŃSTWO, MNICH, TABLETKA, TEORIA ESTYMACJI, PORFIRYNA, GESTALTYZM, PASTYŁA, KREOLKA, PRANERCZE, RYPS, MAŁOPOLSKOŚĆ, GEOLOGIA, ARESZT, GRABARZ, SYSTEM PRZYPOROWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ERA MEZOZOICZNA, ANON, SKAJLAJT, LANGOSZ, ?PAWICOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARBARYZM element języka (wyraz, zwrot lub forma - forma fleksyjna, konstrukcja składniowa) przeniesiony do wypowiedzi z języka obcego, stanowiący wtrącenie opierające się na zasadzie kontrastu między językami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARBARYZM
element języka (wyraz, zwrot lub forma - forma fleksyjna, konstrukcja składniowa) przeniesiony do wypowiedzi z języka obcego, stanowiący wtrącenie opierające się na zasadzie kontrastu między językami (na 9 lit.).

Oprócz ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ELEMENT JĘZYKA (WYRAZ, ZWROT LUB FORMA - FORMA FLEKSYJNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA) PRZENIESIONY DO WYPOWIEDZI Z JĘZYKA OBCEGO, STANOWIĄCY WTRĄCENIE OPIERAJĄCE SIĘ NA ZASADZIE KONTRASTU MIĘDZY JĘZYKAMI. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x