ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOŻENIE to:

zjawisko stawania się społeczeństwa lub pewnej grup społecznych uboższymi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOŻENIE

UBOŻENIE to:

stawanie się mniej bogatym, różnorodnym; też: pogarszanie się, tracenie na jakości (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

stawanie się znacznie biedniejszym, uboższym (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

czynienie ubogim, biednym, znacznie mniej zamożnym (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

powodować zmniejszanie się różnorodności czegoś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.993

BICIE POKŁONÓW, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, M, ODPRZĘG, SEGMENT, KWIAT, GRANULACJA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, IVAN, PKB PER CAPITA, LOBELIOWE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, MERYSTEM, KUKU NA MUNIU, OAZA SPOKOJU, STOPIEŃ NAUKOWY, KRUPA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, JEDNOSTKA NAUKOWA, KORONKA, CZTEROPOLÓWKA, KALKA, PODWODA, WIZA WYJAZDOWA, JAKOŚĆ, ALLEGRO, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NATASZA, KOALA, PUB, STWIERDZENIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, IMPLANTACJA, KOLEJ ŻELAZNA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, BARIONYKS, PODREGION, ANKIETOWANY, PRZYLEPNOŚĆ, WIELOŚCIAN FOREMNY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RAGLAN, GRAFFITI, MOTYL, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, CZECZOTA, WAPER, ZNAKI, ZAKOŃCZENIE, DEZASEMBLER, AGREGAT POMPOWY, ZAWÓD, TURZYCA, ŻABI SKOK, CHŁYST, ODPÓR, CZEKOLADA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, SALAMANDRA KAUKASKA, DZIEWUSZKA, KLAWIATURA, STAROŚCIŃSKI, TORNADO, SKUN, ZATOR, FISZUTKA, JEZIORO LODOWCOWE, WYKONAWCA, SKULICE, GARDEROBA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SERIA, OKRĘT TRANSPORTOWY, PORT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, DYSKWALIFIKACJA, PIEC DYMARSKI, OKOŃ, TRAPER, WIBROAKUSTYK, NAPOMNIENIE, DZIWKARZ, ZAPUSTY, ARTERIA, DANE TELEADRESOWE, OBORNIK, GRANICA CIĄGU, ERGONOMIA, BOLSZEWICY, METABAZA, PIORUN KULISTY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, TAŚMA MONATAŻOWA, KIERAT, DRELICH, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, FASHIONISTKA, PROTEZA, NUŻENIEC LUDZKI, TRZEŹWOŚĆ, KANAŁ KRĘGOWY, PARÓWKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, BATERIA GALWANICZNA, MIKROMIKRON, METALMANIA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KRUŻGANEK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, LAS, ZIMNO, SKRÓT, MENAŻKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZBÓJNIKOWATE, PŁYN SUROWICZY, OLEJE ŚWIĘTE, GORZKIE ŻALE, WYKONANIE, KUKIEŁKA, PACZKA, NIEODZOWNOŚĆ, PAS, LARP, KUTYKULA, AWAL, PUNKT WITALNY, NARNIA, ASTRAGAL, PAS POOPERACYJNY, PRAWO MAJĄTKOWE, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BEGINKI, MOC, WAŻNOŚĆ, HISPANO, GRZYB, ANASTOMOZA, PREPARAT, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, WIELOFAZOWOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, ROŻEK, KORONIARZ KOŃCATY, PARAFRAZA, SAPROFAG, KONOTACJA, STACJA, UMIEJĘTNOŚĆ, ZGŁAD, TYPOGRAFIA, SUBWOOFER PASYWNY, PARANOJA PRAWDZIWA, KLIKER, OSPOWATOŚĆ, CZARDASZ, JON KOMPLEKSOWY, PANTALONY, TUNEL, PASCHA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MIODOJAD, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MROZIK, KORZENIONÓŻKA, OKAP, TECHNIKA OLEJNA, OLEWKA, ZDZIADZIENIE, KARAFECZKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, LAMA, HOMARY, ŚWIATŁO CZERWONE, TAKT TRÓJDZIELNY, PÓJDŹKA, EFEKT WYPYCHANIA, BUŁGARYSTYKA, NIEZAWODNOŚĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ŚPIĄCZKA, OPIS, JABŁKO, SATELITA, WRĘBNIK, BATYMETRIA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, BIERNY OPÓR, RABA, AKROBACJA POWIETRZNA, MONITOR, KATA, LAGUNA, KAMIEŃ, ESTETYKA, KOCZ, XSARA, DUM-DUM, SKALISKO, GODŁO PROMOCYJNE, RUTYNIARZ, SKARPA, IDEACJA, POBLISKOŚĆ, SZAGRYN, ZAPUSTY, CUDOTWÓR, CYTODIAGNOSTYKA, SINGIEL, KRĘG SZYJNY, PRAKOLCZATKA, MOCHWIAN, MUCHINA, KOPCIUCH, FIGURA, NARYS KWIATOWY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SZTAFAŻ, ZBIORÓWKA, AKINEZJA, SAKSAUŁ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZORBA, PEŁNIA, SZTUKA DEKORACYJNA, BEZKRĘGOWIEC, OBJAWIENIE, SZNAPS, PAS, PIĘKNO, KULEBIAK, FROTTOLA, DROŻDŻOWNIA, WYSPA KONTYNENTALNA, ŁOWIECTWO, KARAFKA, CHLEB, KAMIKAZE, KANAŁ ENERGETYCZNY, WIELOETAPOWOŚĆ, RASTER, SZARLOTKA, ZEFIR, WZIĘCIE POD WŁOS, IMPLIKACJA LOGICZNA, PREZENTACJA, KOSTUREK, NALEPA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, EON, EKSPRES, INTENDENT, POWSTANIE, AORTA BRZUSZNA, PRZEŚMIEWKA, NOSACZ, KALKA JĘZYKOWA, WŚCIEKLICE, BLOKHAUZ, LABIRYNT, PŁOMYCZEK, KOPALINA STAŁA, KSIĘGA, WYRAŹNOŚĆ, KONTENER, ROPA, ASOCJATYWNOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, TABORYTA, OBSESJA, MER, MŁOTKOWY, PSYCHIATRIA, SYROP, ZESTAWIK, RATYSZCZ, JUTLAND, SYFON, NIESUBTELNOŚĆ, ANAMORFOZA, SŁOBODA, AMARANT, KRATKA VICHY, BRACTWO KURKOWE, DOMEK DLA LALEK, PERYSELENIUM, ROZROST, JĘZYK ANGIELSKI, UMOWA KOMPENSACYJNA, MASIELNICZKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, REALIZM, ANTENA YAGI, KOLIBER, PREPAID, ASZKENAZYJCZYK, POPRAWIACZ, ?PREPERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOŻENIE zjawisko stawania się społeczeństwa lub pewnej grup społecznych uboższymi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOŻENIE
zjawisko stawania się społeczeństwa lub pewnej grup społecznych uboższymi (na 8 lit.).

Oprócz ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZJAWISKO STAWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA LUB PEWNEJ GRUP SPOŁECZNYCH UBOŻSZYMI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x