PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEKŁO to:

przenośnie o okropnym, bolesnym lub trudnym wydarzeniu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEKŁO

PIEKŁO to:

w religiach uznających życie pozagrobowe miejsce przebywania dusz zmarłych, potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi (na 6 lit.)PIEKŁO to:

stan duszy ludzkiej po śmierci ciała, w którym pozostaje ona w ciągłej teraźniejszości odłączona od jakiegokolwiek kontaktu z Bogiem, co jest dla niej źródłem cierpienia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.412

WYSYP, OLEJEK ETERYCZNY, PAROBEK, PRZEBUDOWA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, WITAMINA, OBRÓT PIERWOTNY, LUSTRO TEKTONICZNE, TYK, KONKURENCJA, PIĘTNO, PRZECIER, OCZAR, ZESZYT, ZAJĄCZEK, ROZDZIAŁKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, MUTACJA ZMIANY SENSU, DWURÓG, PARCIAKI, KRUCHTA, MATRYCA STRUKTURALNA, KONCYLIACJA, TABUIZACJA, PROFIL KAUZALNY, FAKT, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, SPIS POWSZECHNY, GUMA ARABSKA, SEKSTET, GRAFFITI, POŁĄCZENIE, ORGANIZM, KONSOLA, SKRZYDŁO, KAPITAŁOWOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, ŻÓŁW LEŚNY, KIFOZA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PARANOJA PRAWDZIWA, SEPARACJA, MONITOR, KOMENDA, SAKWA, PODWYMIAR, BRYZOL, PANDANOWIEC, CZUWANIE, POLISYNDETON, SZUM, TARTYNKA, SAMOREALIZACJA, PLAN SYTUACYJNY, KANAŁ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WITRYNA, KAFETERIA, KAWA BEZKOFEINOWA, WELUR, TROP, HOLOGRAM, ŹREBAK, ALEUCKI, EKIPA, WYCHODŹSTWO, WYCISK, OFLAG, ZGRZEBNOŚĆ, AZOLLA, ODSYP, KAWALKATA, AGAMA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, REPREZENTACJA, PROJEKT, WYRÓB TYTONIOWY, WYKONAWCA, CYRK, IDEACJA, EMIRAT, BIEG, BEKA, WIELKOŚĆ, BUDYŃ, DWUDZIESTY, LAVABO, ADIANTUM DELIKATNE, BARKAS, ŻYWOPŁOT, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, OVERCLOCKING, PIRAMIDA, WYWIAD, DYSPENSER, CIEMNA KARTA, KOSMONAUTA, IGLAK, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, ITALIAŃSKI, CZWÓRKA, KASKADER, ZNACZNIK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MATURZYSTA, ELEKTROLIT, CIEŃ, SZEW, SOS TATARSKI, ODPRZĘG, ZBROJA ŁUSKOWA, SZCZOTKA, GASTRO, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, WSPÓŁUCZENNICA, BLISKIE SPOTKANIE, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KAMIENIARZ, STYGMAT, SALA, NIEUMARŁY, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, SĄD KOLEŻEŃSKI, WSZARZ, DRYBLING, DOMINANTA, OKŁAD, LISTA TRANSFEROWA, PASTEL, PRZECHYŁKA, KONTROLA, PIRAMIDKA, KOMPILACJA, SURMA, KAUCZUK BUTYLOWY, EKSPANDOR, STARTER, OPONA, ANGLOFOBIA, BIAŁY KRUK, JĘZYK LODOWCOWY, JĘZYK KIPCZACKI, KONTAKT, RURA ODPŁYWOWA, RAGDOLL, KRĘGOWIEC, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, MASZT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WYRĘBISKO, KOLEŚ, KLAMRA, LAMPA, PRZYTULIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NOK, LEJNOŚĆ, RAMKA, ROZTWÓR STAŁY, BOBIK, BEZWŁADNOŚĆ, DZIADZIENIE, ZAGĘSZCZACZ, TRANSFUZJA KRWI, KOP, RZECZOWNIK, TANK, WINDSURFING, ŻYCIE, KLAUSTROFOBIA, PODATEK EKOLOGICZNY, GUFFA, LIŚCIEC, ÓSMY, ASYSTA, AKROBACJA POWIETRZNA, IMPLIKACJA MATERIALNA, SYLWETKA, REZYDENCJA, PLANISTYKA, AZJATYCKOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, DWÓJNIK, KINO DROGI, SPIRYTUS, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, CHOCHOŁEK, SILNIK NAPĘDOWY, TAŚMA FILMOWA, KOGUT, DOBA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PLAFON, CYTRYNIAN, WSZYSTKOŻERCA, LUZAK, AKADEMIK, FORMA, MÓL BOROWICZAK, WNĘTER, KLASYFIKACJA ABC, ZAKĄSKA, FAŁ, KONFISKATA, ŻAGIEW, DOSTOJEŃSTWO, SZKIELET, ŁOWCA , DEKANTER, AULA, KRYSTALOMANCJA, TRANSMUTACJA, DOPING, DIAFANOSKOPIA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SZKODNIK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MIŃSZCZANKA, LIMETA, GOŹDZIANKA, FILC, TOALETA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KULTURA MATERIALNA, ROZSZCZEPIENIE, LENIUSZEK, ODSUWACZ, FLOTA, POMOC DROGOWA, WITEKS CZCZONY, PODOBIZNA, POMROKA, KRATER PASOŻYTNICZY, SPÓJNIK, NÓŻ BOJOWY, KONSERWATYWNOŚĆ, ŻNIWIARKA, STACZ, ZAWIKŁANIE, WSTAWKA, PAGON, PROMIENNOŚĆ, REKWIZYCJA, SKAŁA MAGMOWA, WZIERNIK, KANAŁOPATIA, NEUROPATIA, ZWIJARKA, REJESTR, POTÓWKA, PEPICZKA, AKOMPANIAMENT, BLISKOŚĆ, KISZKA PODGARDLANA, EMAKI, MELUZYNA, ZŁOTOKAP, ZBROJA PEŁNA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ZBOCZENIEC, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, CZEK IMIENNY, PEPSI, WIDMO SYGNAŁU, URAZ, PŁACHTA, RESPONDENTKA, POWĄTPIEWANIE, MÓRG, FILECIK, ŁATKA, AWIZO, JEHOLOPTER, PLASTYKA, WŁOSKI, KRUCHE CIASTO, SER, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, CIĄGNIK, CŁO WYRÓWNAWCZE, SZTURMAK, POGROM, PEDOFILSTWO, JĘZYK OBCY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, SUROWOŚĆ, LEPSZA POŁOWA, SALSA, PASZTETÓWKA, RZEMYK, PRANIE PIENIĘDZY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ODROŚLE, BIEGUNKA, NIEDOKRWIENIE, CHŁODNIK, ?DIRT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEKŁO przenośnie o okropnym, bolesnym lub trudnym wydarzeniu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEKŁO
przenośnie o okropnym, bolesnym lub trudnym wydarzeniu (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZENOŚNIE O OKROPNYM, BOLESNYM LUB TRUDNYM WYDARZENIU. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast