PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 591

NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SZAMOTANINA, DŻHANSI, BANGALUR, POSUNIĘCIE, TRUDNOŚĆ, BRIAŃSK, OGIEŃ, SYTUACJA PODBRAMKOWA, KARK, DACH, SIEĆ, PYTAJNIK, GALERNIK, KLOAKA, TRUDNOŚĆ, ASZA, ZAGRANIE, KLAUSTROFOBIA, PŁOMIEŃ, WĘZEŁ CHŁONNY, WĘZEŁ ZATOKOWY, ŻEBRO ADAMA, LWICA, MANEWR, DZIURA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, OGIEŃ, BIGOS, OGIEŃ, CZARNA ROBOTA, WĘZEŁ, MGIEŁKA, DEPRESYJNOŚĆ, NIEUŻYWALNOŚĆ, SPICHLERZ, SPRAWA, ZAGRYWKA, WĘZEŁ, OGIEŃ, WUHU, SCHIZOFRENIA, SERCE, ANIOŁECZEK, AKLAMACJA, FERRARA, WĘZEŁ, JĘDRNOŚĆ, KŁOPOT, KONIEC, PŁOMYCZEK, RAFA, GNIAZDO, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DETAL, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, EWOLUCJA, BENEDYKTYŃSKA PRACA, GIESSEN, ŁAMIGŁÓWKA, FILOZOFIA, BŁYSK, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, PAZUR, KUSTANAJ, OŁÓW, WZÓR UŻYTKOWY, DROBNOSTKA, GAD, BŁAHOSTKA, RŻEW, ZAGADNIENIE, KRUCJATA, BZDURA, FARYZEUSZ, PRZYBYTEK, ZADANIE TRANSPORTOWE, TEST, ŚREDNIOWIECZNIK, POŻAREK, CHEMIA, EDMONTON, ISKRA, TRUP, NAGANIACZ, RUSE, SIKI, ARMAGEDON, WEIFANG, PRZEDSZKOLE, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, W, HARCAP, MGŁA, KLINCZ, MAJSTERSZTYK, MUR, PODWOJENIE SZEŚCIANU, SASSARI, WĘZEŁ, MAFIKENG, WĘZEŁ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, NARODZINY, SOEST, KSIĄŻĘ ALBERT, TAMA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ROSTOCK, BULDER, MROK, WĘZEŁ BETONIARSKI, TANTA, WĘZEŁ, ABSTRAKCJA, PROBLEM DELIJSKI, HASTINGS, TEREN, SPACEREK, RZEŹ, PUŁAPKA KREDYTOWA, GLADIATORSTWO, IDIOM, EGERIA, MIARA, FIRMA, EWOLUCJA NARCIARSKA, CHARAKTER, RYNSZTOK, BUTA, KONCERT, DUPERELE, ZAPASY, YUCI, APORIA, ZIARNKO, PIRAMIDA, WĘZEŁ SA, ADWOKAT, DACH NAD GŁOWĄ, ZIARNO, CHICAGO, POMOST, WĘZEŁ WINDSORSKI, WYBLINKA, NIEULECZALNOŚĆ, ALGORYTM ZACHŁANNY, SKRA, AKOLA, WTYCZKA, MAGIEL, DRZAZGA, ZMIERZCH, ZAGADKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, LEP, PARANOJA, BARIERA JĘZYKOWA, PAJĘCZYNA, AUTOMAT, MIESIĄC SMOCZY, AGNOZJA WZROKOWA, WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY, CHARKÓW, HERBATNIK, WIATROWNICA, CHRZEST, ZAINTERESOWANA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, STAND-UP, KLOPS, RAKIETA, SPRAWA, NAGA, RIESA, WĘZEŁ, WĘZEŁ ZWYKŁY, CIERŃ, ATRAPA, IRRADIACJA, WIELKOŚĆ, CZYŚCIEC, OPOKA, SPACER, ZIARENKO, FIKOŁEK, KINGSTON, CUNEO, DŻANKOJ, HAGIOGRAF, CENZURA, OPŁOTKI, ROZWIĄZALNOŚĆ, KONCYLIACJA, GOTHA, PLON, SYSTEM EMERYTALNY, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, SAŁATA, WĄSKIE GARDŁO, KNEBEL, ADAT, FARAH, KAMLOOPS, BIZNESIK, TRYB, GROSSETO, WĘZEŁ DROGOWY, PROBLEM, WĘZEŁ KOLEJOWY, SCHODY, STANOWISKO, WEKTOR, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, PRÓG, ANIOŁ, SZARPANINA, ALGORYTM REKURENCYJNY, BIEDA, FETESTI, POŻAR, ŁONO, UTRAPIENIE, BOLSZEWIK, KONOTOP, NABULUS, LIDA, MESTI, MARY, PŁOMYK, POJEDNAWSTWO, PŁOMIEŃ, SPOWIEDŹ, GRUPA WSPARCIA, NISZ, WĘZEŁ ZARODKOWY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WĘZEŁ, CELJE, WOJSKO, MALARZ, BAJA, LODI, GŁUPSTWO, POMYSŁOWOŚĆ, ŁANIA, KOWBOJ, ZGRZEBNOŚĆ, FORMALNOŚĆ, PROBLEM ALKOHOLOWY, PARANOIK, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, POPRZECZKA, POMROKA, OGIEŃ, SATIF, ZADANIE, ALTERNATYWA, GORĄCZKA, MATERIA, ŻNIWO, SPRAWA, JIAMUSI, NIĆ, LANSING, DUSZA, SŁOIK, MIEJSCE, GRÓB, WĘZEŁ, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, AARBERG, BATUTA, WOJNA, SMRÓD, WHITE, LUBBOCK, ARTA, BAGATELA, WĘZEŁ, WĘZEŁ, BEAN, JEZUITA, ODROŚL, BZDET, WĘZEŁ, KLOC, STRZAŁA, DZIEWIĄTKA, WYŚCIG, ARZAMAS, CZARODZIEJ, KARLOVAC, KRYTYCZNOŚĆ, LIMBURG, KANGGJE, ROMANS, MISSOULA, ?ŁABĘDZICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PRZENOŚNIE: PROBLEM, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA, ROZWIKŁANIA, TRUDNOŚĆ DO PRZEZWYCIĘŻENIA. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x