PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRUTEŃ to:

przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRUTEŃ

TRUTEŃ to:

samiec pszczoły (na 6 lit.)TRUTEŃ to:

samiec pszczoły miodnej (na 6 lit.)TRUTEŃ to:

wśród mieszkańców ula (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.385

PRAWOZNAWCA, KOMITET, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PODRZEŃ, IMPULS, TOPIELEC, FILOLOGIA WŁOSKA, SPIS POWSZECHNY, NIELITOŚCIWOŚĆ, STARA MALUTKA, ROZSZCZEP WARGI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WYRACHOWANIE, BIAŁORUSIN, NIELOTNOŚĆ, MORA, WYTRAWNOŚĆ, KARABIN SKAŁKOWY, SYNKOPA, PASTA, FIRMA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, INTERROGACJA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, FANEROFIT, DIEREZA, NOWA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, WŚCIEK DUPY, PRZENOŚNIK, SYMPTOMAT, GRZYB TRUJĄCY, REEDUKATOR, KOLIDAR, FORMA, BALANTIDIOZA, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, SYF, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PRZYĆMIENIE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, CIEPLUCH, ŻABA KATOLICKA, MASZT, PRECYZYJNOŚĆ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SYSTEMIK, MOWA EGOCENTRYCZNA, PION, AWERSJA DO RYZYKA, POSTERUNEK, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, LEKARSTWO, ŚWIECZKA, GRADACJA, PARZYSTOŚĆ, PISANKA, PAULINIA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, XHOSA, SPOŁECZNE, CEKOTROFIA, BER, POTWORKOWATOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, KASA CHORYCH, CHORDOFON, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, MEDIATEKA, ŁAŃCUCH, PALATALIZACJA, PRZYSZŁOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MASOŃSKOŚĆ, PAN, PIĘCIORNIK SIWY, GENETYKA POPULACYJNA, HUTA SZKŁA, LILIPUTKA, PARTIA ROSYJSKA, KOPULACJA, ZAWODOWSTWO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, HIEROFANT, TINTA, PRZECHLEWIANIN, BRUDAS, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PSZCZOŁA, PROGRESYWIZM, SZEWIOT, EDYKUŁ, BALKONIK, KRAJALNIA, PANDA, HALOFIT, RETROGRADACJA, STYMULATOR, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, KROTOCHWILA, UDERZENIE, JEZIORO WYTOPISKOWE, WERBOWNIK, STEROWANIE ODPORNE, OSTROŚĆ, OBORNIK, KUREK, WIDZENIE, ZIOŁOMIREK, KOGNITYWIZM, MODNIARZ, DYPTYK, UŁOMNOŚĆ, HULAKA, KREOLKA, RAMIENISKO, TEST ZDERZENIOWY, BURAK POSPOLITY, CZAPKA SPORTOWA, DAWNOŚĆ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, MINISTRANT OŁTARZA, PODTLENEK AZOTU, CZAS PÓŁTRWANIA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, KROK ŁYŻWOWY, BIODROWA, KŁUSAK ROSYJSKI, PODSTAWCZAK, CUKIERNIA, ETIOPCZYK, BIEDOTA, KONNICA, KOŁO SEGNERA, BIAŁY MURZYN, POSTERUNEK, SYSTEM KONSORCYJNY, PIOŁUN, NIEWYDOLNOŚĆ, ELOKWENCJA, TREN, KOD ROZWINIĘTY, PŁONNIKI, SPRAWNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, WORECZEK, SERIA, MRZYGŁÓD, CZARNOSKÓRY, TARYFA ULGOWA, KOGUT GALIJSKI, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KULON, WYMIENIACZ, SZKŁO WENECKIE, TREFNIŚ, SPUST, CHA-CHA, BIFURKACJA, KLAPA, GRANTOBIORCA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, PIES MINIATUROWY, LANDARA, NUMER TAKTYCZNY, SHIMMY, MECHANIK SAMOCHODOWY, KALAMONDIN, NIENORMATYWNOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, POROZUMIENIE PŁACOWE, KUŹNIA, AGRAFON, SPROŚNOŚĆ, DOWÓD POŚREDNI, BRAT, MISIAK, DIALIZA, UZNAWALNOŚĆ, FILM SAMURAJSKI, SZYSZKA, SUPERNOWOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, BROGSY, FATALIZM, BIURO LUSTRACYJNE, BREST, ROZWAGA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, MODEL, OBIEKT LINIOWY, STONKA, GAŁĘZATKA KULISTA, BICIE CZOŁEM, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, WSKRZESICIEL, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, POMYŚLNY WIATR, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, OGNISKO, KIT, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OSET SIWY, BIMBROWNIA, WYŻERACZ, EKSPRES, WIRTUOZ, WYRAŻENIE, ZMIĘKCZANIE SIĘ, KIESA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, TWIERDZENIE REESA, PLEBEJUSZ, TANGO, GÓRAL, GEN HIPOSTATYCZNY, BROŃ WODOROWA, PRZEKAZICIEL, DECYZJA OPTYMALNA, ANTYGRAWITACJA, OPIEKA PALIATYWNA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PIKIEL, ZŁOŻENIE UKŁONU, GŁOS, DODATEK WYRÓWNAWCZY, BIOGERONTOLOGIA, CEWA, KAKAO, MALARZ, PIŁA, SZYB WINDOWY, BORAZON, OWOWEGETARIANIN, ESPERANTYDA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, EGALITARYZM, WÓZEK INWALIDZKI, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOLESIÓWA, RATING, MINERALOGIA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ŚLONSKI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, OBCIĄŻNIK, BIAŁA PORZECZKA, GADZINA, CHMIEL, SOŚNIAK, OPÓR WZNIESIENIA, NIEZALEŻNOŚĆ, WYKRZYKNIK, KRYMINAŁ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, GAZELA PRZEWALSKIEGO, BURZYK SZARY, FLASZKA, WYDRA, PLEŚNIAWKA, MATERIALNOŚĆ, GRUNGE, NEGR, GAWĘDA SARMACKA, NATURYZM, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, CHOROBA FONGA, RUMIEŃ NAGŁY, LUDY TURAŃSKIE, UMOWA PRZYRZECZONA, SREBRNY EKRAN, KREOLKA, WŁOSKOŚĆ, ROPUCHY NOSATE, WELON, FLORYSTA, KOMUNAŁKA, ZAKON RYCERSKI, WIELORDZENIOWOŚĆ, PIZZERIA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, TERCJA, KUSICIEL, WYSIEDLENIEC, BOCIAN, WSPARCIE, FIZYK, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SZEŚCIOBÓJ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SZRANKI, GEOMETRIA RZUTOWA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KOTERYJNOŚĆ, REKOMPILACJA, ?KOMUNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRUTEŃ przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRUTEŃ
przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x