PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRUTEŃ to:

przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRUTEŃ

TRUTEŃ to:

samiec pszczoły (na 6 lit.)TRUTEŃ to:

samiec pszczoły miodnej (na 6 lit.)TRUTEŃ to:

wśród mieszkańców ula (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.385

MATEMATYK, SAMOCHÓD PUŁAPKA, POSUWISTOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, KORZONEK, JAWNOŚĆ, NAPAD, ROMBOŚCIAN, RUCH PROSTOLINIOWY, OSTROGA PIĘTOWA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SUBSKRYBENTKA, CHIŃSKOŚĆ, ZAPRAWA, GRZYB STROJNY, KOMBAJN ŚCIANOWY, PRZEKWIT, TRÓJKĄT EULEROWSKI, SZLAUF, POROŚL, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MINUTA, ZWÓJ RDZENIOWY, STYL TOSKAŃSKI, OBLĘŻENIEC, PARAGRAF, ZMIERACZEK PLAŻOWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OUTSIDER, KENIJSKI, FURGON, POCZCIWINA, BIEG ALPEJSKI, REGRESJA MORZA, PANORAMA, TRĄBKA POCZTOWA, KASZALOT, ZUPA NA GWOŹDZIU, BROCHE, KANCLERZ FEDERALNY, ASOCJACJE, PĄCZKOWCE, WYBRZEŻE SZKIEROWE, ŁAŃCUSZEK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, SEKTOR NIEFINANSOWY, TRANSPOZYCJA, GORYL NIZINNY, SŁUGA BOŻA, REWOLUCJA, DRUGA NATURA, LAND, BIDON, GNIAZDO, BYT ABSOLUTNY, KROKIET, POMIOTŁO, TERAPIA POZNAWCZA, MUCHA SUCHA, ARC TG, ŚWIECA, ROSYJSKOŚĆ, ZWIERCIADŁO, OŁTARZ, JĘZYK ROMAŃSKI, ANTYMONARCHISTA, WYKRĘTAS, CIEKAWSKOŚĆ, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, SZEW STRZAŁKOWY, AGAR, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PUENTA PŁASKA, BRAT KRWI, GMINA GÓRNICZA, UŚMIECH LOSU, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ZAJĄKNIĘCIE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KOLANÓWKA, ERA EOFITYCZNA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, SYGNAŁ ZIELONY, TREND HORYZONTALNY, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, DYSKWALIFIKACJA, WZNIOS, GRZYB OKAZAŁY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, POLEMIZATOR, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, KOLEJ GONDOLOWA, BUKAT, FANABERIA, GWARA MIEJSKA, SZAL, CZARNOGÓRZEC, WIADRO, FILOZOF, OGI, CUDOWNY OWOC, GRUCZOŁ SUTKOWY, SUWERENNOŚĆ, SZALENIEC, MOSTEK SCHERINGA, FARTUCH, BÓR WRZOSOWY, LIMBA, MECHANIKA PRECYZYJNA, DZIURA, SŁABEUSZ, HAZUKA, EKSPOZYCJA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, WATA CELULOZOWA, CZARNOSKÓRY, KWAS GIBERELINOWY, TABLICZKA ZNAMIONOWA, PORZĄDEK, SUSEŁ, DOMEK Z KART, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WSPOMNIENIE, MUMIA, MONTOWNIA, STACJA TRANSFORMATOROWA, BRAT, PARA UPORZĄDKOWANA, PAL, WIZAŻYSTKA, OGÓREK, REKINY, GRAFICZKA, PRZEWÓD, ZLEWKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, GULASZ, WSZYSTKOIZM, TAMANDUA, KIESZENIÓWKA, PATAGOZAUR, TYRANIA, NATURYSTKA, MAZEPA, STRYJ, BASZKIR, LAKONIZM, OSKARŻENIE, KUBEŁ, BALKONIK, MECENASKA, CHOROBA MORGELLONÓW, EKSKREMENTY, OBUPŁCIOWOŚĆ, SALA PLENARNA, EKONOMIA NORMATYWNA, PODJAZD, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, CHOROBA FONGA, CZARCIE NASIENIE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ANANAS, ODCHYLENIE STANDARDOWE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, ŻÓŁTACZKA, NIENAGANNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, KUCHNIA, JĘZYK ANGIELSKI, UŁAMEK PROSTY, AEROFOBIA, ZASŁUŻONY, ZAWIKŁANIE SIĘ, RÓG, GÓRA PODWODNA, RÓŻA PUSTYNI, KĄŚLIWOŚĆ, BOCZNIK, DYFTYK, ARCHETYPOWOŚĆ, KLASYK, KONTRAST DYNAMICZNY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PROSIAK, CIAPCIAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, GASTRONOM, LABORANT, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, PRZECIWSTAWIENIE, PODLASIANIN, OWAD WODNY, AMFIBIJNOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, ANTYSZACHY, LATAWICA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, NIMFAJON, ECCHI, PIERWSZOROCZNIAK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, POMOC SPOŁECZNA, ETNOPSYCHOLOGIA, PRZYCZYNKARZ, FARMAZON, BIAŁY TRĄD, MIERNIK CYFROWY, NIEPRAWOŚĆ, ZEWŁOK, KRĘGOWIEC, ZAKOP, ANANASY, NACZYNIAK, SYLOGIZM, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, ŚMIERDZĄCE JAJO, SYDEROFIR, SNOWIDZ, OKRĘT NAWODNY, RIDER, PINAKOID, DOGGER, KAGU, ŚWIERK, KONWOJER, WIKTYMIZACJA, MACIERZYSTOŚĆ, KRATKA VICHY, NAWÓJ, STOS PACIERZOWY, MENILIT, MNOŻYCIEL, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, GACEK WIELKOUCH, USTROJOWOŚĆ, GMINNOŚĆ, GOJ, PIEPRZ CZERWONY, KOMPETYCJA, ZASTAWA STOŁOWA, SKAŁKA, CEBULA PERŁOWA, STYKÓWKA, RODZINA PATCHWORKOWA, METODA SCENARIUSZOWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ROMBOEDR, REGIONALISTA, STOLARKA OTWOROWA, INSPEKTOR SZKOLNY, DEMONSTRACJA, POCIĄG EKSPRESOWY, SZTUCZNE ŻYCIE, KUJNOŚĆ, NASTROSZ LIPOWIEC, PROŚCIUCH, STOP NISKOTOPLIWY, ABFARAD, TOLERANCJA, PRZEDNÓWEK, CENTRUM URAZOWE, SYMPOZJON, EUKARIOT, TOOLBAR, JOKAI, LIŚCIONOGI, KAZNODZIEJA, CABERNET, MIODOJAD ZŁOTOLICY, CIĄG, WIOSKA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GARDEROBIANKA, ESTRADOWOŚĆ, WIELOMIESZEK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, MÓL BOROWICZAK, POCIĄG METRA, PRZEŁĄCZALNIA, SAŁATA, IZBA MORSKA, KAMELEON ŻYWORODNY, FENICKI, POŚWIADCZENIE, ŻYŁKA, RZEKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, SPECJALNY, CALABAZA, ŚWIADECTWO, KLON, D, TEMPERATURA ROSY, SCENICZNOŚĆ, MEKSYKANKA, BEZSIŁA, ?BRUDNA ROBOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRUTEŃ przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRUTEŃ
przenośnie: leń, szkodnik, nieudacznik; człowiek, który zachowuje się podobnie jak pszczoła o tej samej nazwie - jest niezbyt pracowity (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PRZENOŚNIE: LEŃ, SZKODNIK, NIEUDACZNIK; CZŁOWIEK, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ PODOBNIE JAK PSZCZOŁA O TEJ SAMEJ NAZWIE - JEST NIEZBYT PRACOWITY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast