ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZSZPARKOWCE to:

łapce, Sorberacea - gromada zwierząt morskich z podtypu osłonic; są zwierzętami przydennymi, pokrojem ciała przypominają strzykwy (ogórki morskie), żywią się głównie skorupiakami, wyróżniają się mocno zredukowanym gardłem oraz unikalną histologią komórek układu pokarmowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.182

WIDEŁKI HERETYKÓW, KRÓLICZARNIA, JAZDA, SZRAF, PAKLON, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, KROCZE, PRZESZKODA, ZAWÓD, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, NIETYPOWOŚĆ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, OGRANICZONOŚĆ, PUB, ASTROFOTOMETRIA, KŁOBUK, ŻYCIAN, HAPTOFITY, PATRIARCHAT, NARZĄD LIMFATYCZNY, DIAKON, WIOSKA, DEMENTI, WYROK, ZDJĘCIE STYKOWE, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, LATAWICA, EPIZOOTIA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, LEBERWURSZT, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, OKTANT, ZAPRAWA NASIENNA, BOMBA GŁĘBINOWA, WIELOCUKIER, ZIARNICA, GRZYB PLEŚNIOWY, ROTATOR, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KAROLINGOWIE, HISTORYZM, ŚWIEŻYZNA, SR, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, BOLERO, GOLARZ, POLAJ, ŁUPEK MARGLISTY, TELEBINGO, STACJA KOPULACYJNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, WSTĘŻNICE, REGION, KULTURA MINOJSKA, FIGURKA TANAGRYJSKA, WATA, PAPEDA, BIBUŁKARKA, HYDRA, FORSYCJA, PIŁKARZ, MIECZ OBROTOWY, OBŁOK OORTA, PROMIENNOŚĆ, MATE, CERATOFYLLID, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PŁOZA, BIEG, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ASTROWIEŻYCZKA, UŚMIECH SARDONICZNY, TABLOIDYZACJA, ŚWIADECTWO, CZARNE, ARBA, ODBYTNICA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SPRAWDZIAN, PRZERABIACZ, LAPIDARNOŚĆ, STRESIK, ZATRUCIE SIĘ, BAJCIK, PROGLOTYD, ŚLEDZIOPODOBNE, OKULTACJA, BRĄZÓWKA, GOTOWOŚĆ, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, POZBYCIE SIĘ, ADHEZJA, FALA, LICZBA WYMIERNA, NAKIEROWANIE SIĘ, JĘZYK MASZYNOWY, KOMÓRKA KERRA, REGENERATOR, SZARKA, BOREWICZ, JAZZ, ROZCHODNIACZEK, SZOPA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, WIELORYBY WŁAŚCIWE, ZRZĄDZENIE LOSU, ZAPASY, KOSMOBIOLOGIA, STRZAŁECZKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ARPEGGIO, WISKOZA, ŚREDNIA KWADRATOWA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ROŚLINA OKRYWOWA, FALA, ŚLIZG STAWOWY, ROSA, SYLWETKA, REWIR, FURIOSO, ORZECHÓWKA, ZASTANOWIENIE, WERTYKULATOR, KRZYŻYK, SZWADRON ŚMIERCI, LUSTERKO, CAKE-WALK, CYBORIUM, OKRES ZALICZALNY, SEMITOLOG, WŁÓKNO, KOMISUROTOMIA, PAŃSTWO UNITARNE, MIRAŻ, GOSPODARKA NATURALNA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KWANTAZAUR, CZERWONE ŚWIATŁO, GENOMIKA TEORETYCZNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PLANSZA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, GLINA LODOWCOWA, KOKILARZ, WSKAŹNIK SIMPSONA, RODZAJ ŻEŃSKI, BIOENERGOTERAPIA, MAJÓWKA, ARTYSTA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, SUŁTANIT, MASZYNA TŁOKOWA, PRZEJAZD, DANIE, ELOKWENCJA, STAWIACZ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, KOMUNA, PUNK, KRZYWA BALISTYCZNA, GRZESZNOŚĆ, OSKRZELE, ZNAMIĘ SUTTONA, PANTOFAG, WYMIOCINY, MUZYKA KLASYCZNA, PROFESJA ZAKONNA, KLUCZ, MLECZAJ LEPKI, SZYK TOROWY, BŁONA PODSTAWNA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, FLORYSTA, IRGA POZIOMA, TATARKA, SYNDROM PARYSKI, PRZEŁAWICENIE, MACH, SZARLATAN, SKŁADOWA, IZOMER KONFORMACYJNY, SKÓRNIK, PRZEPOJA, ZBIORNIK NASIENNY, WĘGIEŁ, UKŁAD BRZEŻNY, PAMPA, STRZYKWY, KALKA TECHNICZNA, FAKT, CIARKI, OZONOSFERA, MOMENT, WIKTYMIZACJA, ŁAWA, MARSJAŃSKI, DEIZM, WYMIANA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, METEOROID, ZAUROZUCH, PŁASKI TALERZ, LIMONIADA, PŁYN TKANKOWY, CIĄŻA, KAPILARA, INSTAGRAMER, PORZĄDEK JOŃSKI, REKIN, WAŻNOŚĆ, GLORIA, KRYMINALISTYKA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, TURGOR, JĄDRO SOCZEWKOWATE, CANCA, KONWIKCJA, CHRONOMETR, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, TRANSPOZYCJA, PRZYBŁĘDA, PUNKT KOPULACYJNY, SADZIEC KONOPIASTY, OSIOWIEC, NADBUDOWA, PŁONNIK WŁAŚCIWY, ZAAWANSOWANIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CHOROBA OLLIERA, PRZECIEK, NIEGOŚCINNOŚĆ, CHORĄŻA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, SILNIK INDUKCYJNY, PCHLI TARG, KIBOLSTWO, DUŃSKI, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, MATKA NATURA, TEPA, DOBRO, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ELEKTRON WALENCYJNY, ZEA, DEGRESJA, AMORFIZM, BICZ, TARCIE, BRĄZOSZ, KUKICHA, TRIADA CARNEYA, URANIDOWATE, MASELNICZKA, PILLATI, ŚWIAT, LORDOSTWO, ZARAZA, KOREAŃSKI, NIEDOPOWIEDZENIE, PROCES GLEBOTWÓRCZY, BOCHENEK, ART DECO, AFRYKANERKA, GANGSTERYZM, ZAKON SZPITALNY, ATEMOYA, MOLE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, KANCELISTA, BRUDNIAK, PLUTOKRACJA, OMATNIKOWATE, TRINAKSODON, OBRÓT PUBLICZNY, KARCIANE DOMINO, BAŃKA SPEKULACYJNA, JAMA OTRZEWNA, POCZUCIE HUMORU, GORĄCZKA REUMATYCZNA, MAJDANIARZ, POPIELICA, CHMURA KONWEKCYJNA, KLAOZAUR, BIEDA, NOWOUJGURSKI, SIATKA, LIŚCIAK, LATAWICA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ŚMIECISKO, AMFOTERYCYNA B, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, WÓDKA, CHARLES, ?HIPERTONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZSZPARKOWCE łapce, Sorberacea - gromada zwierząt morskich z podtypu osłonic; są zwierzętami przydennymi, pokrojem ciała przypominają strzykwy (ogórki morskie), żywią się głównie skorupiakami, wyróżniają się mocno zredukowanym gardłem oraz unikalną histologią komórek układu pokarmowego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZSZPARKOWCE
łapce, Sorberacea - gromada zwierząt morskich z podtypu osłonic; są zwierzętami przydennymi, pokrojem ciała przypominają strzykwy (ogórki morskie), żywią się głównie skorupiakami, wyróżniają się mocno zredukowanym gardłem oraz unikalną histologią komórek układu pokarmowego (na 13 lit.).

Oprócz ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŁAPCE, SORBERACEA - GROMADA ZWIERZĄT MORSKICH Z PODTYPU OSŁONIC; SĄ ZWIERZĘTAMI PRZYDENNYMI, POKROJEM CIAŁA PRZYPOMINAJĄ STRZYKWY (OGÓRKI MORSKIE), ŻYWIĄ SIĘ GŁÓWNIE SKORUPIAKAMI, WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MOCNO ZREDUKOWANYM GARDŁEM ORAZ UNIKALNĄ HISTOLOGIĄ KOMÓREK UKŁADU POKARMOWEGO. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x