SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

to:

skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.179

MAGNEZJA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, NAFTOWNICTWO, DWUPRZODOZĘBOWCE, PORT MORSKI, ROZWAŻNOŚĆ, CHOROBA AUJESZKEGO, PEŁNIA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BRUDNA BOMBA, STRYJO, LOT GODOWY, STENWANTA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, JĘZYK ETIOSEMICKI, KOLEŻEŃSTWO, FILTR BARWNY, POLICJA SĄDOWA, TOREBKA, LATANIE PRECYZYJNE, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, KORUPCJOGENNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, CZAPLA BIAŁOLICA, ZABAWIACZ, ASZKENAZI, DONICZKOWCE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, EUKARIONT, DOLAR AMERYKAŃSKI, KORONKA, ZAPROSZENIE, PRYMITYWIZM, MŁOTKOWY, CIAPOWATOŚĆ, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZESTAWIK, HAGIOGRAFIA, PROREKTOR, FRAMUGA, WĘGLARNIA, SSAK OWADOŻERNY, RETOROMANIN, JĘCZMIEŃ, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, KŁOCHTUN, GLOBALNOŚĆ, DROZD, RODZINA KATYŃSKA, TAPIR CZAPRAKOWY, ZERWA KŁOSOWA, CIEŃ, OBJAWIENIE PRYWATNE, BOJKOWSZCZYZNA, KRIOMETR, OPŁATA SKARBOWA, KNAJPA, SER PODPUSZCZKOWY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, GORETEX, EURO TRANCE, POLONISTYKA, ALFABET ŁACIŃSKI, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, MŁOT, ŻWAWOŚĆ, MGŁAWICA PLANETARNA, PIĄTY, IKRA, MARUNA NADMORSKA, EMALIA, NIEUWAŻNOŚĆ, BAWÓŁ, PROTEST SONG, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, PŁASKOSZ, SYSTEM PARTYJNY, PODATEK MAJĄTKOWY, NIERÓB, RATOWNICTWO TECHNICZNE, BUDOWACZ, ZAŁOGANT, MINERAŁ SIARCZKOWY, MUSAKA, SAURON, NOCEK DUŻY, RYBY WĘDROWNE, GOTYCYZM, TOWARZYSTWO, TRĄBKA, WAMPIR, PSYCHOTERAPIA GESTALT, POLIMER, KASZMIR, AEROGRAFIA, FERRYT, DIORAMA, TUSZ, ARMAGEDON, KOREANKA, EKSKLUZYWIZM, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, BURŻUJSTWO, KOKOSOWY INTERES, POWIEŚĆ SF, ŻABY WĄSKOPYSKIE, SZUWAR KŁOCIOWY, PIWOSZ, RYSUNKI, WĘGLÓWKA, DZIEŃ DZISIEJSZY, WAGINOSCEPTYK, KONKURS, MAGIEL, DYSOCJANT, PRZYSADKA, HAKER, STREFA EURO, STAŁA HUBBLE'A, SKANDYNAWSKOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PATRONKA, KLASA INTEGRACYJNA, ZAĆMIENIE, REFLEKTOR, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, SCHRON, WARCHOŁ, POKRZYWOWATE, MYDŁODRZEW, HEKSAFLUOREK SIARKI, RELA, SKALNIK POKREWNY, PIORUN, KIELICH, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, OPERETKA, ŻYWICA, DOLAR ANTARKTYKI, OPONA RADIALNA, JĘZYK JAPOŃSKI, WODA HIPEROSMOTYCZNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, RUMUN, TOWAR, PAPROTNICA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, CHODZONY, SIEDEMNASTY, GAWROSZ, FIMBRIA, KANAŁ LATERALNY, KOSZT RODZAJOWY, INWENTURA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PROSTOSKRZYDŁY, ROPUCHY NOSATE, FANATYCZNOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, NIEBIESKA PIGUŁKA, PORÓD NATURALNY, BARION, PROROCTWO, PIÓRO, SZALEŃSTWO, DRUON, ZUPAK, ANHYDRYT, CIĄG GEOMETRYCZNY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, BAJOŃSKA SUMA, PALMA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, CZUBACZ, FUNKCJA ADDYTYWNA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BOMBA WULKANICZNA, DOLINA RYNNOWA, IZOLACJA, KULTURA MUSTIERSKA, MŁOT, OBRZĘD, MISIACZEK, KOLCZATKOWATE, STROIK, WIENIEC, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, ZDROWAŚKA, KLASYFIKACJA, POZYCJA, NIENORMATYWNOŚĆ, PĘDRAK, PERFEKCJA, WF, PUNIA, KLIMAT KONTYNENTALNY, KOMISARZ, ŻÓŁW OLIWKOWY, OBRAŹNIK, FILM S-F, HERMETYCZNOŚĆ, PODAŻ JEDNOSTKOWA, KRASNAL, MAJAK, SZKODNIK, ETIOPSKI, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, GWINT STOŻKOWY, MOTYL, SZKOŁA ŚREDNIA, PINIOR, STRATYFIKACJA, WOLATUCHA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, DERESZOWATY, BARANIA GŁOWA, ANGLIK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, POLARYZACJA ATOMOWA, SALON, KUKLIK ROZESŁANY, DOM PRZYSŁUPOWY, GORZKOŚĆ, SREBRO, SZWEDY, GŁADKOŚĆ, WIELKOGŁOWOWATE, POZDROWIENIE, URANINIT, JĘZYK PIKTYJSKI, KULTURA, ŁUSKOWCE, SALAMANDRA EGEJSKA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, PAWIAN PŁASZCZOWY, STACJA, MAH JONG, USŁUGOWOŚĆ, METYLDOPA, GRYZETKA, PŁAT, PERKOZ ROGATY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, GŁUPKOWATOŚĆ, FIGURACJA HARMONICZNA, SYKATYWA, SCHAB, MIEDNICZKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ALLEGRETTO, OGÓR, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, MOLTO, RAGLAN, FOREMAN, ARESZT DOMOWY, ŻAR, PROFESJONALNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, BEZLIST OKRYWOWY, DROBNOŚĆ, KORMOFITY, GLINA MORENOWA, MALINOTRUSKAWKA, PERKOZ DWUCZUBY, PATRON, POLISA LOKACYJNA, SKURWYSYŃSTWO, MAŁODUSZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, FASOLA ZŁOTA, MASZYNA TŁOKOWA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, PADEMELON RUDONOGI, NIEAKTUALNOŚĆ, KINDZIUK, JĘZYK FRYZYJSKI, PISTOLET, PASEK, ÓSMY, PLASTYCZNOŚĆ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, TELEMARK, ŚCIANKA, ZGODNOŚĆ, QUEBECKI, CHWOST, POZABIBLIJNOŚĆ, BIAŁKO, SILNIK BENZYNOWY, MORZE AZOWSKIE, KĄTOWNICA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, CHLUBNOŚĆ, ?TRAKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego (na 2 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SKAŁA OSADOWA, BARDZO DROBNOZIARNISTA, ZBUDOWANA JEST GŁÓWNIE Z MINERAŁÓW ILASTYCH (NAJCZĘŚCIEJ KAOLINIT I ILLIT) Z DOMIESZKĄ ŁYSZCZYKÓW ORAZ PYŁU KWARCOWEGO. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x