WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOZOROWIEC POGRANICZA to:

wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.)PATROLOWIEC to:

wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.208

SALA, MASCARPONE, IGLAK, ŚWIĘTO, FILECIK, WÓR, ROGAL, GLOBUS, LOTNICTWO WOJSKOWE, KARABELA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, MACIERZYSTOŚĆ, STEREOTAKSJA, FERRYT, POETKA, PLEJADY, TURZYCA, WISIOREK, ŁUPEK MIKOWY, LAMNOWATE, REGIMENT, KULCZYBA WRONIE OKO, WIRTUOZERSTWO, WIDZIMISIĘ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, BENZYNÓWKA, KREACJA, TERRINA, KOŃ, INTERLUDIUM, KONSERWATORNIA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KLĘK PROSTY, KIEROWNICTWO, SIWAK, WIEŚ, TOPOLOGIA MAGISTRALI, EKSTREMALNOŚĆ, JEŁOP, PNEUMATOLIZA, NASZELNIK, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, DODATEK MOTYWACYJNY, FILM HISTORYCZNY, GRAJCAR, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, TOPIELISKO, SERWETKA, GUMIDRAGAN, TYMPANON, DOPŁYW, STAW KULISTY WOLNY, RELIKWIE, KWAS, GWIAZDA, KRA, GORCZYCZNIK, FORSZLAK, CHLAJNA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, KOCZ, CHOINKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, IMPOST, KONSERWATYWNOŚĆ, ZAPASY, SALAMI, LICYTACJA, WĘGRZYNEK, ARKUSZ POETYCKI, MANTY, TĘPICIEL, SKUTEK PRAWNY, RZECZYWISTOŚĆ, ALPAGA, INTERNUNCJUSZ, SPODENKI, PALETA, NIERÓWNOŚĆ, HEBRAJSKI, NIECKA BASENOWA, NIEREZYDENT, BOSS, SILNOŚĆ, DANIEL DUBICKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, KAPUSTA KISZONA, MAJEUTYKA, CIAŁKO MRÓWCZE, RURA ODPŁYWOWA, NOTACJA MENZURALNA, KORONKA, TANECZNOŚĆ, LINIA ŚREDNICOWA, PAPUGA, UWE, EMFAZA, ZRANIENIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, CENA MINIMALNA, KAPISZON, BAR MICWA, TEREN ZAKRYTY, SUPOZYCJA, TOWARZYSTWO, TOST FRANCUSKI, KNEBEL, PODCIŚNIENIE, PALINGENEZA, KOCIE OKO, LALKA, SEKUNDA, PASJA, WYRĘBISKO, ŚMIERDZIEL, CIELICZKA, SUPERNOWA TYPU IC, AGENCJA, SYGNIFIKATOR, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MARATON, AUTOBUS SZYNOWY, KRYJÓWKA, KAWA ZBOŻOWA, WYWIAD RZEKA, PINGWIN MAŁY, STAŁA HUBBLE'A, ŻYWOŚĆ, STROIK, PRADZIADEK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, BOCZEK, DZIEWICA KONSYSTORSKA, PROSTOLINIOWOŚĆ, IMITATOR, PROCES INWESTYCYJNY, ŁADOWARKA, KRATOWNICA, BUDLEJA, KOSIARKA ROTACYJNA, KAPLICA, KWAŚNICA, REPETYCYJNOŚĆ, SCENOPISARSTWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, LUKS, POKAL, CHORDOFON, MISIO, PUNKT OKOSTNOWY, OKO, DZIADZIENIE, SPÓŁGŁOSKA USTNA, DOMNIEMANIE, EGZAMIN, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, TRIANGULACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, LOTERIA FANTOWA, MATRYLINEARNOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, OPŁATA STOSUNKOWA, PRELUDIUM, EN GRISAILLE, DOMINANTA, TWARDY OŁÓWEK, GRUPA ROZWIĄZALNA, MORALNOŚĆ, FIGIEL, IMPEDIMENTA, KRÓLEWIĘTA, KOSZULKA, DYFTYK, HEL, KOSZ, PALOLO, DEGRADACJA, HARAS, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ROBOCIK, NIŻSZE NACZELNE, ORDA, DREWNO LETNIE, ZALESZCZOTEK, KAWALKATA, ENERGIA, KMIEĆ, WYTRAWNOŚĆ, CIĄG, WIDEOMANIAK, PLAMA, DRAJREP, BOMBA TERMOJĄDROWA, BAGNIK ZDROJOWY, GENIUSZEK, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, TONA ANGIELSKA, DELFIN GRUBOGŁOWY, GLINIASTOŚĆ, REJESTR, WILCZA PASZCZA, ROŚLINKA, RAKI, STRZELNICA SPORTOWA, WIERNY, ŁUG, DYSTRYBUTOR, POŻAREK, LIRYKA POŚREDNIA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KAPUSTA PASTEWNA, SASZETKA, KROKODYLOWATE, MARKA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PLEKTRON, SZPIEG GOSPODARCZY, BIELICE, KWAŚNOŚĆ, SKRZYPOWE, OPASKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ŚMIECH, CARNOT, KOLEJKA GÓRSKA, POND, IWO, ALTEMBAS, KRUPON, MORDOBICIE, PAPA MOBILE, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ODPŁYW, SMOLUCH, AEDICULA, EKONOMICZNOŚĆ, SOKOLE OKO, SKOJEC, WYDZIAŁ, ĆWICZENIE, MONOGENIZM, WIDELEC, KOŻUSZYSKO, DYL, MANUFAKTURA, POZIOM, SZPONA, OLBRZYM, KROSOWNICA WIZYJNA, BAR, ŚMIECISKO, TILAKA, APOGEUM, SKUBANIEC, POŁYKACZ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ŁAWA KOMINIARSKA, SĄCZEK, SĄSIEDZKOŚĆ, TRUSIA, ABSURDALNOŚĆ, KONTYNGENT, GRZYBNIA, DMUCHAWKA, PLASTYCZNOŚĆ, GRATIS, TWIERDZENIE STOKESA, SKORUPIAKI, GAŁĄŹ, KARB, DIODKA, SAMORZUTNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PACHCIARZ, KASZYCA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, OPINIOTWÓRCA, PANOCZEK, JĘZYK POMOCNICZY, KOŁKOWNICA, PRAWNICTWO, OPERATOR UNITARNY, ŚRUBOWIEC, ŁOPIAN, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ŻYWOPŁOT, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, RETRANSMISJA, PAS, PASYWIZM, PIECHOTA WYBRANIECKA, DOK PŁYWAJĄCY, ?ANTYCHOLINERGIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.208 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOZOROWIEC POGRANICZA wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.)
PATROLOWIEC wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOZOROWIEC POGRANICZA
wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.).
PATROLOWIEC
wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.).

Oprócz WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x