Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOZOROWIEC POGRANICZA to:

wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.)PATROLOWIEC to:

wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.517

BARSZCZ UKRAIŃSKI, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TRAIL, KRWOTOK, FORMACJA SKALNA, SYR, WIELKOŚĆ, UNIA REALNA, LINIA DEMARKACYJNA, SKLEPIENIE PALMOWE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TRANSPARENTNOŚĆ, KOLOKWIUM, UKOŚNIKOWATE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WIRTUOZERIA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, CHLUBNOŚĆ, SZTUKA DEKORACYJNA, MAPA TEMATYCZNA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ZDATNOŚĆ, TURBULENCJA, WYBUCH, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PRZYRZĄD, FIDEIKOMISARZ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KRAJ, ŚLĄSKOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, SZEJK, SZUM, SAMOOKALECZENIE, SŁUCHOWISKO, PROSTACKOŚĆ, LAMPA KARBIDOWA, PRZYCZYNA FORMALNA, SZPEKUCHA, AMBITNOŚĆ, NĘCISKO, PRZEKŁADNIA PASOWA, POSUWISTOŚĆ, TAJNOŚĆ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PASEK, POSTAW, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ZNAK MUZYCZNY, FUNT, ALFABET MIGANY, CHÓR, KLASZTOR, RENKLODA, TREŚĆ, SUPERKOMBINACJA, SPACHACZ ZIELONAWY, ORGANIZM, BILBORD, SILNIK CZTEROSUWOWY, HALBA, MĄDRALIŃSKI, ŁAŃCUCH POKARMOWY, CIĄG, PŁAWKA, ANIMACJA, ZABÓR, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KACOWE, NAGANIACZ, DEPILACJA, KANOPA, WZORNIK, SZYSZKOJAGODA, ZGNIŁOŚĆ, ZIEMIA NICZYJA, KANKAN, ŁĄCZNOŚĆ, SZTYFT, KONTROLA DOSTĘPU, WYROCZNIA, PENSJA, BEZSENSOWNOŚĆ, RYCERSKOŚĆ, GŁÓWKA, ZWIĄZEK RZĄDU, DWUWIERSZ, LEGAT, ARYTMOMETR, SYSTEM POZYCYJNY, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, CHŁOPIEC, PRASOWANIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ANGLOFOBIA, ZARZUT, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KRA LITOSFERYCZNA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, LĘK SEPARACYJNY, SUROWOŚĆ, TREPANACJA, KONSTABL, TYBETAŃCZYK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, PROGRAMOTWÓRCA, OKNO KROSNOWE, WINO DESEROWE, BABULA, NIEDOKŁADNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, LĘK, IMIGRACJA, RUNA, AFRYKAŃSKI, ROZPRAWA, UBARWIENIE OCHRONNE, BROŃ PANCERNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, CYRK LODOWCOWY, JONIZACJA, OPINIOTWÓRCA, KILOBAJT, IRS, BERET, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, SOPRANISTA, FONDUE CZEKOLADOWE, RAKARNIA, PULWERYZATOR, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, GOOGLE, KONFIGURACJA, KURZAWKA, NAIWNOŚĆ, RĘKA BOSKA, ZIELSKO, ŻÓŁWIE LĄDOWE, PELENG, RAMPA, RANWERSY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, MĘŻNOŚĆ, RĄCZYCA, SCREENSHOT, HABIT, MIÓD SZTUCZNY, ODDANIE, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, ŻÓŁW, PRESJA PŁACOWA, TARANTELLA, PIŁA, EDYCJA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DWUDZIESTY, ORZECH, HEKTOPASKAL, WYRAZ BLISKOZNACZNY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, RÓJ, GORĄCA KREW, DOSTĘP WARUNKOWY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SZYCH, RZEKA CHWILOWA, ZAKOŃCZENIE, SZANKIER TWARDY, CEMENT, DWORZANIN, USŁUGI NIEMATERIALNE, BREZYLKA, PORTUGALSKOŚĆ, CASH BACK, BIEDOTA, PREDYKCJA, OGONICE, PACHT, LUBIEŻNOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, MIEŚCINA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KULTURA MATERIALNA, CZAPKA SPORTOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MADONNA, WIZUALNOŚĆ, BYLICA, PIERSIÓWKA, MEZOREGION, BENEFICJANT, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, FORMACJA, RESTYTUCJA GATUNKU, KOZERA, NADNATURALNOŚĆ, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SOLANKA, LOCO, LEBERKA, BERLACZ, AMPEROZWÓJ, PARKIET, KLUSKI ŚLĄSKIE, MIKROWENTYLACJA, GAŁĘZIAK ZBITY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, WSZETECZNOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, KPC, PRZECHYŁKA, TURBINA CIEPLNA, POLE KARNE, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, RIKSZARZ, CUGANT, REGRES, JĘZYK GEOGRAFICZNY, TEOKRACJA, ZASADA, PLECHA, PUDDING, MIESZAK, WYRZUT SUMIENIA, ŻARŁACZ LUDOJAD, OHYDZTWO, IRLANDZKOŚĆ, ASFODEL, EWALUACJA SPLOTOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ATREZJA ODBYTU, KUPIEC, PRZYWIDZENIE, HAFT, LINIA, DZIEDZICZENIE, KARAWAN, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SZCZEPONOGI, ŻÓŁW NOROWY, KUCHNIA GAZOWA, RODZAJ, KARKOŁOMNOŚĆ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, BUFOR, PAPILOTEK, DZIEWKA, ŻEBRO, DANIE KOSZA, ISTOTA, PRZYSŁÓWEK, PRZYROSTEK, MAPA GEOLOGICZNA, PIRAMIDA, PASKUDNIK, STARA GWARDIA, RETRAKCJA, MUŁOWCOWATE, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, MENU, MAKABRA, ODRZYNEK, MŁODY, DENOTACJA, MUSZLA KLOZETOWA, DWUSTRONNOŚĆ, PRZEPITA, PANI, PRAWDA, STRES, PLAKAT, MELANODERMIA, HIPOTEZA, BLUZG, WOLE, PARÓWKA, OBLĘŻENIEC, NOM, INWESTYCJA PORTFELOWA, SKAFANDEREK, TYMOLEPTYK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, FALA, EPOLET, KATEGORIA PIÓRKOWA, BRUTALNOŚĆ, GIEZŁO, PODGRZEWACZ, IPHONE, PŁYWACZEK, SMAKOŁYK, SKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WOJSKOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA, KTÓREJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ LUB DOZOROWEJ NA WYZNACZONYM AKWENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dozorowiec pogranicza, wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.)
patrolowiec, wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOZOROWIEC POGRANICZA
wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 20 lit.).
PATROLOWIEC
wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x