CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘPOLISTKA to:

Codriophorus - rodzaj mchu z rodziny strzechwowatych o krótkich łodyżkach, widlasto rozgałęzionych, z czarnymi lub brunatnymi listkami w dolnej części i ciemno zielonymi w górnej, listki rynienkowate z zawiniętymi brzegami u nasady (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.141

RZĘSA, TRÓJLIST BIAŁAWY, RĄB, WEŁNIAK, SÓWKA, AURA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, OPERA, BATERIA WODOCIĄGOWA, STOP ŁOŻYSKOWY, IBISOWIEC, KRAMNICA, ZEW KRWI, ANOLIS WODNY, ZIEMNOKRASKA OBROŻNA, CEWKA PUPINOWSKA, WIELKOŚĆ, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SKŁADANKA, KWARTET, ORNITOCHEIR, STERNICZKA ZWYCZAJNA, GOŁOLEDŹ, MSZAR NASTROSZONY, STROIK PODWÓJNY, STREFA POŻAROWA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, WÓZEK, LEPIARKOWATE, FILANDER RUDAWY, TAKSYDERMIA, PARATHA, LIŚCIAK, POWĄTPIEWANIE, ŁÓDKA, ŁODRANIT, SKORUPA, ZARZUCAJKA, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, NAWAŁNIKI, PRZEDZIAŁ, TORFOWIEC ŚRODKOWY, IPSYLON, SZPILECZKA, SASZETKA, CZYŚCIEC, ZROSTNICZEK, JESIOTR JEZIORNY, PAZUR, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, GĄGOLEK, RELACJA, GLIKOLIPID, DEPILACJA, PODUSZKA KURTYNOWA, GRZYB, WANGA CZARNOLICA, ZAŚPIEW, AKCENT, UBRANIE OCHRONNE, ROŻNIK, KRZEMIAN WYSPOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, QUETZAL, JĘZYK KUSZYCKI, FRAGMENTACJA, MROCZEK, BEZWŁADNOŚĆ, NUMER, JABŁKO, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, ZNAJDA, STOWARZYSZENIE, BRZEMIĘ, BLIZNA, ROZRZUTKOWATE, MINIATURA FORTEPIANOWA, APATIA, OMEGA, RELIKWIA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, OLEJ Z OLIWEK, PUDU SZATANEK, S.Y, TOPLESS, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, RENETA, WĘZEŁ GORDYJSKI, CIEMNOBLASZEK, GLAZURA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, MARABUT JAWAJSKI, PLEWKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ANSAMBL, ORKA KARŁOWATA, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, MUSZTARDA, OKULARY 3D, GRAFIKA, CIECZ WYCZERPANA, KONCERT ŻYCZEŃ, GOLIAT PŁOCHLIWY, PASTERSTWO, SWÓJ, REMONT ŚREDNI, SARNA, NADRZEWNICA, KOCANKA WSPANIAŁA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TERCJA, LŚNIAK SZMARAGDEK, NABIEG KORZENIOWY, SOKOLE OKO, MUŁ, SKÓRZAK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TAMBUR, ŻÓŁTOOK ŁUSKOWANY, SUMAK, WĄŻ ŻARŁOCZNY, WIDOWNIA, WSPÓLNOTA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MOKIET, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, SAKPALTO, BLUZA, NEOPOGANIZM, PYTON, WIRKI, CEDR SYBERYJSKI, ANTYTEZA, STRZAŁA, LIBELLA, FURGON, BOBIK, WAPIEŃ MUSZLOWY, KRZYŻYK, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, OSZPILNA, AKONIT, MODRZEW DAHURSKI, KHMER, OPIS, UJGURSKI, KONDENSACJA, OLGA, HUBA BIAŁAWA, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, ZNAK NAWIGACYJNY, MARSYLIOWATE, POSTOŁY, CZARNY MAKAK CZUBATY, ŻÓŁWIK, PETREL CIEMNOGRZBIETY, ORLICA ZGASIEWKA, JAN, PARMA, KRĄŻNIK, KUKLIK, WORCZAK, LODRANIT, FRYKANDO, ZASÓB, TEKSAS, BUKSA, FOLA, DZIERZBIK SZAROGŁOWY, ZNAKOMITOŚĆ, BUŁAT, BIZON LEŚNY, SARDELA EUROPEJSKA, PEŁNIA, NORMANDZKI, MATECZNIK, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, KINKAN, TRASZKA OGNISTA, KARAKARA, TOCZEK, GAZOLINA, NARCYZ SITOWATY, JENOZIERO, KOSKOROBA, WYROSTEK, CIS POSPOLITY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, MALAJSKI, POSREBRZANIE, DWURÓG, DĘBIK DRUMMONDA, SERCÓWKA, PATAT, GAŁĄŹ, NEON INNESA, WIDLICZKA, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, ŁAŹNIA, GRZECHOTNIK WAGLERA, PIRACTWO, SZAGRYN, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, LOTNICZEK LINIOWANY, BIEDACZKA, PIKA, SZAFRAN WĄSKOLISTNY, POŁĄCZENIE, KLEJÓWKA, KARLIK MALUTKI, SSAK OWADOŻERNY, GĘŚ TUNDROWA, ŻELIWIAK, SERPENT, KAŁANEK, DAWKA, KUMAK WIELKI, BURZYK SZARY, KOSZATKA, NARAMIENNICA SREBRNICA, OPASKA BRZEGOWA, ZWODNICA, EDYCJA, PLEUSTOFIT, NATKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SKAŁA ILASTA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ARTUR, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, TARANTELLA, POJĘCIE LOGICZNE, ROZSZCZEPIENIE, ALERT, TERAPENA DIAMENTOWA, ERLIKOZAUR, SKUTOZAUR, POLIPTYK, CHOROBA ZAWODOWA, ROTALIT, MIKO CZARNY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, WIATRAKOWIEC, KOLANO, AGLOMERACJA, LEŃ, WIDŁOZĄBEK SCHREBERA, GNU PRĘGOWANE, KAŁAN, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, STAWIDŁO, ANADYRSKA, ZGRZEBŁO, CANCA, DOBA, KSIĄŻKA ADRESOWA, LORI KALABARSKI, KULA, ORZECH WŁOSKI, PÓŁWEŁNA, HAŁAŚNIK MASKOWY, GAZELA MONGOLSKA, PRZEPRÓCHA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, TORFOWIEC JENSENA, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, PAPRYKARZ, WĘZEŁ KOLEJOWY, KWEZYTOZAUR, ŚLIZG, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PLEBISCYT TERYTORIALNY, BRZEŻYCA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, REKOMENDACJA, PSZENIEC POLSKI, PARA 0, EPIDEMIOLOG, SŁUŻBA DYŻURNA, JERZY, KLIKER, MIODÓWKA SZKARŁATNA, TULIPAN ARMEŃSKI, REMIZA, POKLĄSKWA, KLASZTOR, UKRYCIE, TURZYCA PRZYDYMIONA, KOSOGON, IRENA, BURZYK GALAPAGOSKI, KOMANCZ, JODŁA NIKKOŃSKA, WYDZIELINA ORGANIZMU, OPAD, ŁĄCZNIK DROGOWY, ?NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘPOLISTKA Codriophorus - rodzaj mchu z rodziny strzechwowatych o krótkich łodyżkach, widlasto rozgałęzionych, z czarnymi lub brunatnymi listkami w dolnej części i ciemno zielonymi w górnej, listki rynienkowate z zawiniętymi brzegami u nasady (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘPOLISTKA
Codriophorus - rodzaj mchu z rodziny strzechwowatych o krótkich łodyżkach, widlasto rozgałęzionych, z czarnymi lub brunatnymi listkami w dolnej części i ciemno zielonymi w górnej, listki rynienkowate z zawiniętymi brzegami u nasady (na 10 lit.).

Oprócz CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CODRIOPHORUS - RODZAJ MCHU Z RODZINY STRZECHWOWATYCH O KRÓTKICH ŁODYŻKACH, WIDLASTO ROZGAŁĘZIONYCH, Z CZARNYMI LUB BRUNATNYMI LISTKAMI W DOLNEJ CZĘŚCI I CIEMNO ZIELONYMI W GÓRNEJ, LISTKI RYNIENKOWATE Z ZAWINIĘTYMI BRZEGAMI U NASADY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x