ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPORNIK to:

element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą; jego zadaniem jest podtrzymanie elementu wystającego przed lico ściany (np. żebra sklepienia, posąg itp.) wewnątrz lub na zewnątrz budynku (balkon, wykusz, pomost) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPORNIK

WSPORNIK to:

element w urządzeniu czy maszynie, który ma za zadanie wspierać inne części (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.142

NIEMIECKOŚĆ, LATOROŚL, SZKLIWO, ŁAMACZ BLOKADY, ZERÓWKA, LUDZKIE ZOO, PLACEK, MIKROMIERZ, CZĄSTKOWOŚĆ, IMPOST, OBUSTRONNOŚĆ, POKAL, ZAJOB, DONIESIENIE, OBRONA, FITOCYD, DACH POGRĄŻONY, RÓJ, PISK, WOREK, SUBTELNOŚĆ, TOM, PODKAST, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ŁAWRA, MOMENT TEORETYCZNY, FALC, TYNKTURA, OPODATKOWANIE, OPANCERZENIE, CZEREP, ASPOŁECZNOŚĆ, PARA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, OBIEKTYWNOŚĆ, CYKL PERYGLACJALNY, MIESZANKA, BLUES, ZAKRES ZNACZENIOWY, DOLOT, PIERWSZOŚĆ, STRATEGIA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ETANERCEPT, KUPNO, KONGREGACJA, WYRAZ PODSTAWOWY, ATELIER, ROZGRZEWACZ, RUSEK, CZEPIAKI, BYSTROŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, KINDŻAŁ, CZUWANIE MODLITEWNE, TAJSTRA, NIESŁUSZNOŚĆ, SKUPIENIE, DŹWIGACZ DACHOWY, ULGA REMONTOWA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, ORDALIA, ZODIAK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, SWOBODA, TRUSIA, PODGARDLANKA, REKRYSTALIZACJA, GAZ KOPALNIANY, KERATOPLASTYKA, SEPARACJA, WRZECIONO, TAJNOŚĆ, ANALIZA PORTFELOWA, PROTETYKA, KOŃ TROJAŃSKI, PRZYCZYNEK, SPRZEDAWCZYK, EPIZOOCJA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PACAN, RZECZ PRZYSZŁA, KONCERNIAK, PACHOLĘ, DROŻDŻE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, KURANT, CHÓR, WARIACJA, SALAMI, POKOST, PALNIK, UPRAWNIENIE, RYZYKO KURSOWE, GWIAZDA, ALPAGA, SZNUR, FASOLA ZŁOTA, WCZASY PRACOWNICZE, WCIĄGARKA, LITERATURA WAGONOWA, ROZWIĄZALNOŚĆ, OPOZYCJA, AALEN, BROSZURKA, WIRTUOZOSTWO, MASER, INDIANKA, WAMPIREK, GAŚNICA ŚNIEGOWA, SPREJ, PODSIEĆ, LICZBA DOSKONAŁA, WYPADEK DROGOWY, SZTUKA DEKORACYJNA, FIKCJA LITERACKA, TENOR, KOTEW, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PUŁAP, TACKA, ŻABA KRZYKLIWA, ASTRAGAL, SZYSZKA, RUMPEL, FILTRACJA, APRETURA, NAROŻNIK, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, STAROSTA GENERALNY, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, KRA, REFLEKS, TON, CENOBIORCA, NEK, KORNICKI, ŻOŁĄDKÓWKA, WATRUSZKA, NIESPORCZAK, NIEREZYDENT, ZBLIŻENIE, EKTODERMA, REDONDAZAUR, HALE, RZECZ NIERUCHOMA, ROZWAŻANIE, ODWYKÓWKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, FANTOM, MITENKI, OPŁATA PROLONGACYJNA, SELSKIN, NIEEFEKTYWNOŚĆ, TERMINAL, STAROWINA, ELIMINACJA, SZMUGIEL, ZATOR, KOSZÓWKI, BONGOSY, ŁAPOWNICTWO, POLIMORFIZM, POKRZYWDZONY, ANODA, SZMELC, ZBIOROWISKO, ŚCIEKI KOMUNALNE, OGIER, KAMERTON STROIKOWY, SKOK, WYRĘBISKO, MIKROSKOP OPTYCZNY, WYBUCHOWOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, PODGRUPA NORMALNA, MNOŻNA, TALERZ, JEMIOŁA, ŹREBIĘ, GWIAZDKA, RADA PRACOWNICZA, MINUTA, LEGITYMISTA, SER PODPUSZCZKOWY, TARANOWANIE, RODODENDRON, BUŁGARYSTYKA, RZEMIEŚLNICTWO, GILOTYNA HUME'A, PRAWO PIĘŚCI, UWŁOSIENIE, BUZIA, SZAŁWIA, CIŚNIENIE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, OBLADER, MUZYKA ELEKTRONICZNA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PAŁANKA, KANAŁ ŻEGLOWNY, CENOTWÓRCA, WYCHOWAWCZYNI, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KRATOWNICA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PRYMITYWIZM, DOSTĘP, SKAŁA LITA, SKLEPIENIE SIECIOWE, ROBOTY PRZYMUSOWE, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, BRANDMUR, BIAŁE CIAŁKO KRWI, CHRZEST, NIEAKTYWNOŚĆ, PORCELANA STOŁOWA, SZABOTA, EKIPA, KONCERN, MIEJSCE, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, WYLECZENIE, PŁAT, PĘK, OCZKO, ALABAMA, OVERCLOCKING, GAŁĘZIAK ZBITY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, POMNIK, IMPRESJA, ZWROTNOŚĆ, AMALAKA, CHRYSTOLOGIA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, OBÓZ, MAKATKA, KONTRDEMONSTRACJA, WARZYWO, LISTA, JUBILER, KANALIK, HALOGENOALKAN, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SIŁA DOŚRODKOWA, OPERETKA, KOKARDKA, CYTODIAGNOSTYKA, ZAGĘSTNIK, BARIERA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, JAMES, ROZPACZLIWOŚĆ, PARTYCYPACJA, STACJA, OGATA, HEGEMONICZNOŚĆ, ANALIZA LITERACKA, POLIMER FLUOROWY, MOWA NIEZALEŻNA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PODATEK EKOLOGICZNY, PLEZJOPLEURODON, APANAŻE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KARTRIDŻ, OŚNIK, RELING, MASZYNA ENERGETYCZNA, ZARZĄD, GWINT, NIEOCZYWISTOŚĆ, ŚWIATŁA DROGOWE, BOK, AMBRAZURA, PAROWCZYK, KANAŁ ŻEGLUGOWY, POCIĄGŁOŚĆ, CZAPKA WĘGIERSKA, GAZY, BLADOŚĆ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ZNAK LEGITYMACYJNY, ADHEZJA, CZUPURNOŚĆ, KROPELKA, GUMA, SEJSMOGRAM, NIEDOMYKALNOŚĆ, KLASTER, ODBÓJ, PLEŚNIAK, CZĄSTECZKA, BURGER, ?PRĘT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPORNIK element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą; jego zadaniem jest podtrzymanie elementu wystającego przed lico ściany (np. żebra sklepienia, posąg itp.) wewnątrz lub na zewnątrz budynku (balkon, wykusz, pomost) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPORNIK
element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą; jego zadaniem jest podtrzymanie elementu wystającego przed lico ściany (np. żebra sklepienia, posąg itp.) wewnątrz lub na zewnątrz budynku (balkon, wykusz, pomost) (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PODPIERAJĄCĄ; JEGO ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE ELEMENTU WYSTAJĄCEGO PRZED LICO ŚCIANY (NP. ŻEBRA SKLEPIENIA, POSĄG ITP.) WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (BALKON, WYKUSZ, POMOST). Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x