WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYBORY PROPORCJONALNE to:

wybory, w których liczba przyznawanych mandatów jest proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.170

MIEDZIOWNIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, OMIEG GÓRSKI, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, KONTRDEMONSTRACJA, GŁOŚNOŚĆ, WIETLICA, UMIEJSCOWIENIE, MAGISTRALA, SZABAS, ŻURAW, KWADRATURA KOŁA, LICZBA FERMATA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KREWETKA NAKRAPIANA, ARTERIOGRAFIA, WILGOTNOŚĆ, LICZBA BRINELLA, SCREENSHOT, RUMUN, WRZÓD TWARDY, OSŁONOWOŚĆ, ZEBRA STEPOWA, SZKŁO AKRYLOWE, REPETYTYWNOŚĆ, AGAR, PLUS, DAMAN, NISZA, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, TYLCZAK ŁUKOWY, KAMERALNOŚĆ, GŁOWA DOMU, KARBOANION, LEJ POLARNY, TWARDA SPACJA, POWYWRACANIE, TYTANOZAUR, WIĘZIEŃ, ŻARŁACZ SZARY, NIEWZAJEMNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, KSYLOFON, IZOLACJA, STRUNOWCE, NIEZAWISŁOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, WOLUMTERYCZNOŚĆ, CYGAŃSTWO, OPIESZALSTWO, CHUDZIĄTKO, GORZKOŚĆ, FUTRO, PELHAM, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, MALINOTRUSKAWKA, KOLEŻEŃSTWO, CYKL PROTONOWY, OENEROWIEC, TAMARYNDA, ROMANS, PEŁNOMOCNICTWO, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, KLUCZ UNIWERSALNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, AWANGARDA, FAZA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, MIARA NIEZWARTOŚCI, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ŚREDNIOROLNY, STAROŚĆ, MAFIA, WSPÓŁRZĘDNA, ABRAZJA, CZIRU, SARONG, PROBLEM BAZYLEJSKI, ZASIŁEK OKRESOWY, TELEWIZJA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, WSZECHMOC, GLIZA, PLUGAWOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, ABISAL, BURGER, UTWARDZACZ, WIDELCZYK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, KOMÓRECZKA, NAWALANKA, PRZYJEZDNA, PODSTAWA POTĘGI, KOZIBRÓD, KOLBA, ZAWIĄZEK, TRUST, MARCÓWKA, OKTAEDRYT, UMOWA KONTRAKCYJNA, DIU, WAZONKOWCOWATE, TWIERDZENIE PETTISA, PIEPRZ CZERWONY, CIENISTKA, OBŁUDNIK, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, PEJZAŻ, WARUNKI, GŁOWNIA, RUMUNKA, WARIAT, ZAPALENIE, OPASKA BRZEGOWA, SZKARADA, PAPIER GAZETOWY, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KWAS LIZERGOWY, ANTYDEPRESANT, GŁOWA RODZINY, DYDAKTYCZNOŚĆ, PROSIĘ, LICZBA DOSKONAŁA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, WAĆPANNA, ODKRYTY SZACH, WPŁYWOWOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, PALEOBOTANIKA, LICZBA CAŁKOWITA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, SZALONA GŁOWA, PROFESJONALNOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, WIOSKA TEMATYCZNA, AKORDEON, CONCEPT ART, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, STARSZY CZŁOWIEK, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ORKA NAJMNIEJSZA, BEZPANCERZOWCE, PANIER, GRANULA, PSOTA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, BEDŁKA MUCHOMOR, ANEKS, ŚWIETLÓWKA, NOSICIEL, MECZ MISTRZOWSKI, KOŁPACZEK, BYSTROŚĆ, ZERO, PODDAŃCZOŚĆ, WYDRA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, STENWANTA, WŁÓKNO SZTUCZNE, TORBACZE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ZAGRANICZNOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, TASIEMCE, SZESNASTKA, KOZŁOWIEC, LEKKOMYŚLNOŚĆ, WIDŁOWOŚĆ, TKAŃCOWATE, NAMPULA, PUŚLISKO, OPONA BEZDĘTKOWA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, DWUSTRONNOŚĆ, TORSJA KRZYWEJ, KUC MERENS, RAMA, MUCHOMOR BULWIASTY, DZIEŃ, AGREGATOR TREŚCI, PARALIZATOR, WYMIAR, ASOCJACJONISTA, ANTYKWA, NEFELIN, POZYCJA, SEC, PODŚCIELISKO, BORAZON, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, SKALA RANKINE'A, POWRÓT, SPRAWNOŚĆ, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, FILOLOGIA POLSKA, CHRZEST, FILOZOF, KRĘGOWCE, KWADRAT MAGICZNY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, KLECANKA RDZAWOROŻNA, OBJĘTOŚĆ, KIPI KASZA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, NEWRALGICZNOŚĆ, WOLATUCHA, ELEKTROFON, PASSIVUM, KOPULACJA, RODZICIELSKOŚĆ, PODTYBINKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ARGUMENTOWOŚĆ, PROSCENIUM, WOLNOAMERYKANKA, SIARCZEK, PRZYZWOITOŚĆ, USTONOGIE, PEDOFILIA, UŚMIECH LOSU, POSIEW, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PRE-PAID, HARTOWNOŚĆ, PŁAT, BAGDAD, KANCER, SYSTEM NICEJSKI, LICZBA WYMIERNA, RADYKALNOŚĆ, DEZINSTALACJA, MATRIXY, ŻYWIZNA, OSTRIA, DIODA, SPARTANIN, PODZBIÓR, NIECELOWOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, WICEHRABIA, STŁUCZENIE, MAKABRA, PRZYCZÓŁEK, WZW G, SOKOLE OKO, ZDATNOŚĆ, SKRÓT SYLABOWY, KOMORA PŁYWAKOWA, LUDZIE, MAŁOŚĆ, BIOMAGNIFIKACJA, SYNERGIZM, GWAJAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, POJEDYNKA, AKTORKA, KOMIN, GRANICA KULTUR, DOROSŁOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, RACHUNEK BANKOWY, PRYMITYW, NERW BŁĘDNY, BIOPOLIMER, ZERO ABSOLUTNE, WIATRAK HOLENDERSKI, KANGUR OLBRZYMI, TRĄBKA, GRUCZOŁ MLEKOWY, ESPRESSO, POWYWRACANIE, ZAGRANIE, OSTROŚĆ, PIANOGAZOSTYLIKAT, CENA SPRZEDAŻY, FUNKCJA PRZESTĘPNA, BEZINTERESOWNOŚĆ, MAJKA, BŁĄD MATERIALNY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PÓŁPĘTLA, RYBA, CHUDOŚĆ, NAPSZCZELENIE, MARUNA NADMORSKA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, PERYPATETYK, ZBIÓR GĘSTY, REJESTR KOZACKI, NADZÓR BANKOWY, CZTEROETYLOOŁÓW, KONTRAST RÓWNOCZESNY, REANIMACJA, CECHA LOGARYTMU, ?CZĘŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYBORY PROPORCJONALNE wybory, w których liczba przyznawanych mandatów jest proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYBORY PROPORCJONALNE
wybory, w których liczba przyznawanych mandatów jest proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów (na 20 lit.).

Oprócz WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WYBORY, W KTÓRYCH LICZBA PRZYZNAWANYCH MANDATÓW JEST PROPORCJONALNA DO LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x