ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPOTRZEBNOŚĆ to:

zbędność, zbyteczność, nieprzydatność; cecha tego, co nie jest potrzebne, przydatne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.614

LOT ŚLIZGOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, DOSIEBNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, DURNOWATOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, DYSONANS, PARWENIUSZ, ŻOŁNA, STRZAŁKA, PIERWSZOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, TRAWERS, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, GOLIAT, DOROBKIEWICZ, PIERWSZAK, BARBARZYŃCA, KRUCZOŚĆ, AKCJA, WINO, SUPERTOSKAN, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ELITARNOŚĆ, ZOOLATRIA, SZEREG ROZBIEŻNY, LEGALIZM, DZIĘCIOŁ, CIEKAWOŚĆ, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, FASOLKA SZPARAGOWA, WIDNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, PLAKODONTY, NIEZRĘCZNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, PIORUNOCHRON, NIECHCIUCH, BEDŁKA MUCHOMOR, WZIERNIK, UMOWA KONTRAKCYJNA, NAROWISTOŚĆ, CHŁAM, SZCZAWIOWA, PLANKTON POLITYCZNY, SWAWOLNOŚĆ, PODRYWKA, GLINIAN, TRAKEN, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KAMELEON LIŚCIOWATY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, IMPULS, DWUKROTNOŚĆ, RELIGIJNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, SONDA, DELIKATNOŚĆ, WYJĄTEK, WYWROTOWIEC, ZERÓWKA, ANTYLOPA KROWIA, POMOC, ASTER, WIDEOFON, AUTOPARODIA, KAWALER, OBUNOGI, CIRROCUMULUS, CUDZOZIEMSKOŚĆ, GUGLE, KONDOR KRÓLEWSKI, EKSPRES KOLBOWY, PSIARKA, RZADKOŚĆ, ODPÓR, BRYŁA LODU, USZCZYPLIWOŚĆ, WYCZUWALNOŚĆ, WZW G, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, RUBASZNOŚĆ, ŁOPATKA, ŻART, PIERSIĄTKO, SEKTOR PRYWATNY, CHLOASMA, OBCISŁOŚĆ, OWCA WIELOROGA, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, PRZEDROST, SZTUKA KONCEPTUALNA, ZAWIS, POSTRZEGALNOŚĆ, WULWODYNIA, TRZY GROSZE, WONNOŚĆ, BEZLOTKI, RZECZ RUCHOMA, KRAKERS, APTECZKA, NIEZWYKŁOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, GŁADKOŚĆ, ŚWIECA, KARCZMA, KĘDZIERZAWKA, RZEKA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, TWIERDZENIE STOKESA, TRANSSEKSUALISTKA, MOA, CHRONOMETR, MECENASKA, SYNKLINA FAŁSZYWA, NIECELOWOŚĆ, CYTOSTOM, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STOIK, CENOTAF, PARA 0, NEANDERTALCZYK, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, WŚCIEK DUPY, KREMOWOŚĆ, MŁOT, BORAZON, SŁODYCZ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, ŻELATYNA, MALOWNICZOŚĆ, OBŁUDNIK, RARYTAS, ŁOPATA, WYŁUDZACZ, MACIERZ NIEOSOBLIWA, BADYL, PADACZKA ODRUCHOWA, HIPPISKA, SĘDZINA, REAKCJA KATALITYCZNA, PION, FORMA, KWARTET, NIJAKOŚĆ, KONTRMANIFESTACJA, STANDARDZIK, RODZIC CHRZESTNY, ZAGRYWKA, BAGNIK, CUDZOŻYWNOŚĆ, AMORALNOŚĆ, WAŁECZEK, KALEKA ŻYCIOWA, BINARYZM, BUFOR, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, HB, WODA POZAKLASOWA, PUNKT BROCARDA, NIEODZOWNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, PREPROCESOR, PRAWORZĄDNOŚĆ, ŁOŻYSKO GAZOWE, MILANEZ, INTERFEJS, KOMUNALKA, MIEDNICZKA, DOLNOSAKSOŃSKI, SWAWOLNOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WĘŻÓWKA PALMIASTA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, MINERALIZATOR, ZAROZUMIAŁOŚĆ, KLASTER, EPIKA, PUSZYSTOŚĆ, MYSZOWATOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, AUTOSKLEP, PAGI, PRZYPADEK, ŁASKAWCA, LEMUR WARI, GLOTTOCHRONOLOGIA, GNUŚNOŚĆ, STYLING, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SPACHACZ ZIELONAWY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, KASZANA, MALUNEK, SYNTETYZATOR, IN MEDIAS RES, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KAMIKADZE, SKUN, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KAPERKA, GOMÓŁA, IMMUNOSUPRESJA, FIGLARNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, TUŁUP, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ANTENA ŚRUBOWA, ZASADA REAFERENCJI, MSZAK, IZOTERMICZNOŚĆ, WIECZNE PIÓRO, EKSKLUZYWIZM, WESOŁOŚĆ, DEZASEMBLER, YOUTUBER, PARADOKS EASTERLINA, JEJMOŚCIANKA, NIEREALNOŚĆ, DZIELNICA, OWULACJA, OSTATNI KRZYK MODY, KRUCHOŚĆ, NADZIEMNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KARBOKATION, NIEDOBÓR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, CIĘTOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NIEŚMIAŁOŚĆ, MĘTNOŚĆ, BUKŁAK, KWAS GIBERELINOWY, DZIEŁO POŚREDNIE, OBIBOK, JAKOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PORÓWNYWARKA, BIAŁY DZIEŃ, MISIO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, HABIT, LICZBA NIEWYMIERNA, FINITYZM, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PIES OZDOBNY, PSYCHOTEST, SŁABEUSZ, WENTYL, STYGOFAUNA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, GRAF MIESZANY, SIŁA, CIECZ WYCZERPANA, GNIAZDKO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, NACZYNIOWE, ŚMIESZKA, LICZEBNIK, ROZDZIALIK, URODYNAMIKA, KAGUAN, CZYNNOŚĆ POZORNA, SZTAFAŻ, STRATYFIKACJA, ELEKTROLIT, BEZOWODNIOWCE, PRAWO OBYWATELSKIE, GŁUCHOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, ODJEMNIK, KANCIASTOŚĆ, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, BAKARAT, OSTROŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BERYL, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NERW BŁĘDNY, REALIZM, MOTYLOWCOWATE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ZRĘCZNOŚĆ, MISIOWÓZ, ?OLEJ Z OLIWEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPOTRZEBNOŚĆ zbędność, zbyteczność, nieprzydatność; cecha tego, co nie jest potrzebne, przydatne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPOTRZEBNOŚĆ
zbędność, zbyteczność, nieprzydatność; cecha tego, co nie jest potrzebne, przydatne (na 14 lit.).

Oprócz ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZBĘDNOŚĆ, ZBYTECZNOŚĆ, NIEPRZYDATNOŚĆ; CECHA TEGO, CO NIE JEST POTRZEBNE, PRZYDATNE. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x