DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH to:

dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich; działalność kół jest regulowana Ustawą z dn. dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.435

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CHIP, ZASADA DUALNOŚCI, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, BIELMO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, WOLNE, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, FAWORYT, SONORAZAUR, PIERWSZOŚĆ, RAK STAWOWY, ŁAPACZ, WIELKOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, STRATEGIA, FUNKCJA ACKERMANNA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, WIĘZIEŃ, PRĄD ZAWIESINOWY, REDONDAZAUR, GETER, INKOHERENCJA, PŁYN ETYLOWY, DRYBLER, MASAJ, CZARNUSZKA, WIRTUALIZACJA, KOŁO, POKOLENIE KANAPKOWE, GOLKIPERKA, PTASZNIK GIGANT, RACJA, KURZYSKO, OWOC, BROWAR, WIECHEĆ, SZACHY CZTEROOSOBOWE, GARDZIEL, GERANOZAUR, MNOŻNIK, MANDAT WOLNY, MŁOTKOWY, OPIESZAŁOŚĆ, ŚMIECH, ŁĄCZNIK GAZOWY, LUŹNOŚĆ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ZACHYŁKA, OWCA JACOBA, STAN STACJONARNY, SZKODNIK, MGŁA WYKŁADNICZA, TURBINA POWIETRZNA, GODZIWOŚĆ, CZASOWNIK, METKA, CZUŁOŚĆ, DIU, DOBRO KLUBOWE, BELLADONA, KLIN, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ELAM, RAJFURSTWO, PASEK, SAMORZĄDNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, MĘTNOŚĆ, ŁYSA PAŁA, CEDUŁA, LĘK SEPARACYJNY, STONÓG MYSZATY, ARAGON, LEASING FINANSOWY, BARCZATKA, PATRON, SZATAN, FLEBODIUM, PRAWO OBYWATELSKIE, BENGALSKI, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, NASOSZNIK TRZĘŚ, GOSPODARKA ŚWIATOWA, KAMPYLODONISK, CHEDDAR, PODRÓŻNA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, RYTUAŁ, AEROLIT, LIROGON WSPANIAŁY, ROZBIERANKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, SYNTETYZATOR, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, UKRAIŃSKOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, SEGMENT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BIAŁY MURZYN, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, KOŁO, FREESTYLE, POLITYKA, ORONGO, ALBUM, SKRYTOBÓJSTWO, KOŃ KLADRUBSKI, UPALNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), PIERWSZOROCZNY, SUSEŁ LAMPARCI, ROMANTYZM, REALIZM, GWARA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, BALAST, BIAŁY DZIEŃ, BIOSFERA, GRONINGER, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, NAJEŻ, PODŁUŻNOŚĆ, MUZYKA TŁA, ŻARTOBLIWOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, WRZASKLIWOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, LAKKOLIT, POLITYKA MIESZKANIOWA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, POJAZD NIEMECHANICZNY, ALNIKO, GAZOZAUR, NIEPRAWDZIWOŚĆ, STOWARZYSZONY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, MAKROELEMENT, GAZELA PRZEWALSKIEGO, NITROBAKTERIA, DZIECINNOŚĆ, SKAŁA ALITOWA, OŚMIORNICA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZAKŁADKA, MODRASZEK BLADY, WIDELEC, LOOP, ROZTWÓR STAŁY, OSTROŚĆ, BOCZEK, MIEJSCOWY, STOWARZYSZENIE TWÓRCZE, WIEWIÓRKA RUDA, SERENDIPACERATOPS, ARBITRAŻ SPOŁECZNY, KAPITALZAUR, KOMORA CIŚNIENIOWA, SAMOISTNOŚĆ, ANTAR PATAGOŃSKI, MROK, ZEN, KUKUŁKA, NAJDUCH, RAGLAN, SZUWAR KŁOCIOWY, FIGLARNOŚĆ, TEREN OTWARTY, TURYSTYKA SEKSUALNA, PRUSY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WYBITNOŚĆ, EKONOMIA POLITYCZNA, DZIESIĘCIONOGI, PASTEWNIK, KOŚCISTOŚĆ, ROTH, LOKACJA, OFF, ROZDZIALIK, PRĘDKOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, GŁOŚNIK OTWARTY, MASŁO ORZECHOWE, NIENORMATYWNOŚĆ, ROSA MIODOWA, DYDAKTYCZNOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, NOWICJUSZKA, SINGIEL, AUTOBUS CZŁONOWY, PRZODOMÓŻDŻE, STOPA, DOLNOSAKSOŃSKI, SZCZWANY LIS, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ORGANOWCE, RUSOFILSTWO, PATRYCJUSZ, CZERWONA KSIĘGA, TRWAŁOŚĆ, ŚWIDER, KLAWIATURA EKRANOWA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, GWAJAKOWIEC, ATU, PORZĄDNICKI, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WARTOŚCIOWOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, GS, KUMAK WIELKI, STOWARZYSZENIE, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, LODOWIEC SZELFOWY, WSCHÓD, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PSZCZOŁA KRETEŃSKA, KOLOSTOMIA, PRZEWÓD SĄDOWY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, OSIOŁ, REGIONALISTA, POŁUDNIE, KROWIAK, WIERTNICZY, STYMULANT, FREEGANIN, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WALEŃ, MARYJNOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, STRAŻ GRANICZNA, SOSNA POSPOLITA, WZORZEC, GRZYB STROJNY, MANUFAKTURA, GIDIA, AKT OSKARŻENIA, MODUŁ SERWISOWY, SPARTANKA, NIEŻYWOŚĆ, POLIMORFIZM, IZOLACJA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, XHOSA, NAMPULA, ŁACIŃSKOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, SABATARIANIZM, FIKCJA LITERACKA, WYBRANIEC, USTERZENIE PŁYTOWE, FIRCYK, KORUPCJOGENNOŚĆ, ZŁO, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, OKNO DIALOGOWE, GÓRNICZKA, KALKA KREŚLARSKA, PLOTER SOLWENTOWY, METANOGENY, KSIĄŻKOWOŚĆ, ASTROTURFING, PRZESTRZEŃ STANU, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, CHLUBNOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, GWARANCJA, LODOWIEC HIMALAJSKI, GRUPA NACISKU, JEZIORO AŁASOWE, STAN WZBUDZONY, CYWILNOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, KOLUMNA, KOMANDOR, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ANTENA HELIKALNA, GEOGRAFIA, PRAWDA, ODWRÓCONY DASZEK, PAMIR, WOOD, CHROPAWOŚĆ, IESI, KORZEŃ, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, PLEŚNIAWKA, START-UP, ?BINARYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich; działalność kół jest regulowana Ustawą z dn. dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich; działalność kół jest regulowana Ustawą z dn. dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217) (na 21 lit.).

Oprócz DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DOBROWOLNA, SAMORZĄDNA I NIEZALEŻNA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORGANIZACJA KOBIECA DZIAŁAJĄCA GŁÓWNIE NA TERENACH WIEJSKICH; DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ JEST REGULOWANA USTAWĄ Z DN. DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. Z 1982 R. NR 32, POZ. 217). Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast