Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LODÓWKA to:

gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LODÓWKA

LODÓWKA to:

zwyczajowa nazwa chłodziarki (na 7 lit.)LODÓWKA to:

pomieszczenie do przechowywania żywności, w którym przy pomocy lodu jest utrzymywana niska temperatura (na 7 lit.)LODÓWKA to:

gatunek kaczki o biało-brunatno-czarnym upierzeniu; w Polsce na przelotach, zamieszkuje obszary mórz dalekiej północy; łowna (na 7 lit.)LODÓWKA to:

rodzaj małej chłodni, izolowana szafka z chłodziarką gazową lub elektryczną (na 7 lit.)LODÓWKA to:

gatunek kaczki z mórz północnych, w Polsce na przelotach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.918

GRODŹ, PIJAWKA LEKARSKA, ESPRINGOLA, HEADHUNTER, KRÓTKODZIOBEK, ROTACZNICA, KOSZULKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, TERCJA, PROCES INWESTYCYJNY, DZIĘCIOŁ ŁUSKOGRZBIETY, JUKKA ALOESOLISTNA, POBIAŁKA, ALFARD, TOM, MŁODZI, KALIBRACJA, MAGELANKA SKALNA, BYSTRZE, KAZBA, OGOŃCZYK, STANOWISKO, STRZELEC WYBOROWY, NARZĄD KRYTYCZNY, WOLUNTARYZM, ŚWINIA BRODATA, KONDOR KRÓLEWSKI, DYSTONIA TORSYJNA, RAMIENICA DELIKATNA, GŁOWNIA KUKURYDZY, PŁONNIKOWATE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, HEŁMODZIÓB, BALANS, BIAŁORUSKI, BANTENG, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, ZBÓJNIK, KAJMAN KARŁOWATY, WIARA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PIRANIA, DÓŁ, ŻÓŁW SUNDAJSKI, TERPEN, DRACENA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KORNUTKA, ZAŚPIEW, FIGURA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CYMBOSPONDYL, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, CZERMIEŃ, KUMAK, POLARNA CZAPA LODOWA, DRUGI ŚWIAT, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, PODRÓŻNICZEK, LOJALISTA, WIDŁOZĄBEK, MIESIARKA, GOŹDZIK, BEZECNOŚĆ, BANKSTER, RUPIA, KORSARZ PIRATNIK, PĘDRUŚ, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, ŻAGIEW, NAWAŁNIK MADERSKI, CHOROBA WENERYCZNA, KOŁO JEZDNE, KATEDRA, SZCZAWIOWA, WSPÓŁZAWODNICTWO, FILM SAMURAJSKI, OSOKA, WYDERKA, ŻARTOBLIWOŚĆ, PANDA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PRAWO WEWNĘTRZNE, LINUKSIARA, SZAFRAN TOSKAŃSKI, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, KORMORAN ETIOPSKI, DIONIZYJSKOŚĆ, RUCH IZOSTATYCZNY, JASZCZUR OGNISTY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, JABŁOŃ SYBERYJSKA, DRYL, ŚWINIA BRODAWKOWATA, RICOTTA, FIRLETKA, ZAKON KLERYCKI, WCHŁANIANIE ZWROTNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, GŁOWA, ŚWIADEK JEHOWY, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSOWA, DARNIÓWKA, ANIOŁ STRÓŻ, OBRAZ, TAMARINA, PATOGEN, PĘTO, STACJA POMP, EMISJA, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, SZURPEK POROSŁY, ANOA NIZINNY, KONTUAR, CHWOSTKA ŚWIETNA, PRZYTULIA, ZORZYNEK, KORNIK, PIONA NIEBIESKOGŁOWA, ANOLIS KUBAŃSKI, POZYTYWNOŚĆ, METAL KOLOROWY, AKSAMITKA DROBNA, ZWIESINIEC HACZYKOWATY, LEW, TRANSKRYPCJA, PRZESTRON, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, GRZYB TRUJĄCY, ROZDZIAŁEK, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, MAŁA MAZAMA RUDA, GŁOGOWNIK KOSMATY, EPISKOPAT, BILBIL PLAMISTY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, DUJKER CZERWONY, OTWÓR, JEZIORO POLODOWCOWE, SZWADRON ŚMIERCI, BĄK ZWYCZAJNY, MOST POWIETRZNY, ZACHOWANIE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, CZŁONEK RODZINY, OŚLICZKA POSPOLITA, RURA OGNIOWA, TANK, TOUROPERATOR, FIDŻIJKA KASZTANOWATA, SYGNATURKA, KAPUSTA PASTEWNA, FREGATA, SIŁA, INWESTOR, BANAN, POPULACJA STACJONARNA, SMUKLEŃ PRYSKACZ, PLIOZAUR, NAMULNIK WIELKOGŁOWY, REGENERACJA, STROIGŁA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ARGENTYNA, DRZYM JASKÓŁCZY, TRANSFORMATORNIA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, PINGWIN MAŁY, PODKOWIEC DUŻY, PRACA, FREON, BUTYL, ABONAMENT, OTĘPIENIE, LEPIĘŻNIK, WSPANIAŁOŚĆ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ZASADA, PANTERA ŚNIEŻNA, ROKIETNIK POSPOLITY, MARSYLIA CZTEROLISTNA, OSTOJA, KARDAMON, PARANTODON, ZIOŁOMIREK, KACZY DÓŁ, SKÓRZAK, POSIEWNICA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, OBJAŚNIENIE, RIDBOK POŁUDNIOWY, WIETLICA, KOGNITYWIZM, DUROPLAST, LEŚNY DZIADEK, TĘGI UMYSŁ, TURZYCA ŚCIŚNIONA, DZIRYT, NASIADÓWKA, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, TŁUSTE LATA, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, ŚMIECH, PIZANG, MŁYNOWY, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, PODZIEMIE, KURHANNIK JASNY, MASZT, BERET, SKRAJNIK DZIOBOWY, PÓŁGOLF, KOMODOR, WIGILIA, POLARYZACJA JONOWA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, BILBORD, POEMAT HEROICZNY, DOSKONAŁOŚĆ, BOCIAN, PAK, KIERUNEK, ŚCISKACZ, KLEŚNIEC JADALNY, EKSPOZYCJA, SZPILKA, STRONA, ŁOSIE ROGI, SŁUCH ABSOLUTNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, LIST ZASTAWNY, PLAGIAT, LORIKA PALMOWA, MODRZYK CIEMNY, KREDYT KASOWY, PÓŁPĘTLA, JESION, BEZCZYNNOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, GERENUK, KISZKA PASZTETOWA, MIODOPOIK WIELODZIOBY, PIENIĄŻEK, DELFIN MALAJSKI, BELWEDER, POMURNIK, CUDACZEK, CHARAKTERYSTYKA, KOCHAŚ, CŁO OCHRONNE, KOBIERNIK ORZĘSIONY, UZNAWALNOŚĆ, KUŹNICA, MARA, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, SÓL, ROZMARYNEK, BILBIL BIAŁOOKI, POGONIEC, RYBITWA OKOPCONA, BOA CESARSKI, PRAGMATYCZNOŚĆ, AMONIT, OBSŁUGA, OGÓR, WIOSKA TEMATYCZNA, GORĄCZKA DUM-DUM, GETRY, CHOROBA ALPERSA, SALMONELLA, KATASTROFA NATURALNA, GARBNIK, GATUNEK MIESZANY, ŻÓŁWIE LĄDOWE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KANCZYL AFRYKAŃSKI, PRAGMATYCZNOŚĆ, ANDANTINO, FIZJOLOGIA, KOLCOSKÓR, PALIWO GAZOWE, AMHARSKI, TERMOMETR RNA, CIUPAGA, KHUR, BABINIEC, STARA MALEŃKA, MOZZARELLA, OPERACJA, NÓŻ DO CHLEBA, PUCHACZ ŚREDNI, PAZUROGON SIERPOWATY, ULĘŻAŁKA, BEZIDEOWOŚĆ, BLOKADA, SKRZYDLIK CHUDY, STRZECHWA, DZIUPLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lodówka, gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LODÓWKA
gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x