GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LODÓWKA to:

gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LODÓWKA

LODÓWKA to:

zwyczajowa nazwa chłodziarki (na 7 lit.)LODÓWKA to:

pomieszczenie do przechowywania żywności, w którym przy pomocy lodu jest utrzymywana niska temperatura (na 7 lit.)LODÓWKA to:

gatunek kaczki o biało-brunatno-czarnym upierzeniu; w Polsce na przelotach, zamieszkuje obszary mórz dalekiej północy; łowna (na 7 lit.)LODÓWKA to:

rodzaj małej chłodni, izolowana szafka z chłodziarką gazową lub elektryczną (na 7 lit.)LODÓWKA to:

gatunek kaczki z mórz północnych, w Polsce na przelotach (na 7 lit.)LODÓWKA to:

elektryczna 'spiżarnia' (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.491

WARZĘCHA RÓŻOWA, TŁO, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, PARAMETR, NANDU, KRĘPNIK RDZAWOPIERŚNY, KURSOR, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, PŁUCZKA, WRÓBEL MAZUREK, PĘPAWA SZCZECINIASTA, ŚWIERK KŁUJĄCY, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, PRĄTNIK NADOBNY, MUNICYPIUM, ANGLOFOBIA, AUGUR, PRZYSZŁOŚĆ, RUGBY, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PRÓBA GENERALNA, ZDENERWOWANIE, SZYDLICA JAPOŃSKA, KARŁÓWKA SKROMNA, MARKIZA, PASEK, STATYW, TWÓR, DROGA, DRASTYCZNOŚĆ, SAMIEC, STAN PSYCHICZNY, SPRZĘŻNICA, SZYMPANS KARŁOWATY, NERW, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KURURU, KROPELKA, BRZEGOWIEC, BAJCA, CZAS LAPUNOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, ŻYWOPŁOCIK, PUMA, GŁUPSTWO, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DOBRODUSZNOŚĆ, MAŃSKI, FUNKCJA ACKERMANNA, OPOŃCZA, KLISZA, IZOLATORIUM, MIODÓWKA ŻABOTOWA, IRYS, ODROŚL, LIST, ŁUPEK DACHOWY, SILNIK NISKOPRĘŻNY, KIEŁŻ JEZIORNY, PUPILEK, IZOTERMIA, OKRZEMKA, ŻABA MOCZAROWA, REGENERACJA, PŁYTA PILŚNIOWA, KOMPENSACJA WERBALNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, MEKSYKAŃSKA, CZARODZIEJKA, WINO LIKIEROWE, CZOŁOCZUB CZERWONOOKI, BARANEK, OREGANO, OKRĘT ESKORTOWY, GRUCHACZ ZIELONOSKRZYDŁY, DEKORTYKACJA, ZARAZA, FACET, SYRENOWATE, BRODEK BEZŁODYGOWY, REPETYCYJNOŚĆ, WYCINKOWOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, BABUIN, ODJEMNIK, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, ORLEŃ, CHŁOPIEC, NIEDOKŁADNOŚĆ, PŁASKODZIUR TRÓJKĄTNY, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, ZNACZNIK, GALERIA, CYPRZYK, BADYLARKA, TAKSON MONOTYPOWY, KALIFORNIJSKA, KOCZ, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, TRYNITARYZM, REGRES, ZWROT, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, DŹWIGAR, DOROBKOWICZ, MAKADAMIA, SWĘDZENIE, KRUSZYNA, TRÓJLIST DROBNY, MARS, NOCEK ALKATOE, ATYPOWOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, BAKTERIOLIZYNA, BARSZCZ, INNA PARA KALOSZY, WIDMO SYGNAŁU, ZBOŻE, BOGATY, SREBRZYK, BERNIKLA OBROŻNA, BUTYL, ŚWIERK CZARNY, LENEK STOZIARN, ŚWISZCZ, TULIPAN SPRENGERA, STADNIAK BIAŁOBREWY, ROKFOR, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, KROWIEŃCZAK, NABRZEŻE, HALIT, KROWIA GĘBA, MIODÓWKA CZARNIAWA, NOTOWANIA, NIEOSTROŚĆ, LEMING, MURENA GWIAŹDZISTA, KALATEA LANCETOLISTNA, SALA, TRZMIEL WIELKI, KORMORAN BIAŁOLICY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, DRZEWOŻEREK, KASA, SZYSZEŃ POSPOLITY, ODPRAWA CZASOWA, PION, WNĘTER, CHOROBA ZAKAŹNA, KRWIOBIEG PŁUCNY, PODCIŚNIENIE, LEKARSTWO, KARZEŁEK, PATELNICA, BARONIĄTKO, GRÓDŹ, TAMILSKI, KONFISKATA, UCIECZKA, RUNA, CZERWONA KRWINKA, CZAS FIZYCZNY, SEKSTET, KINETOPLASTYDY, ANGARIA, OBUWIE, DRUK ROZSTRZELONY, TUBA, IDENTYCZNOŚĆ, ŁADA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SERYJNY MORDERCA, BARETKA, TASZCZYN PSZCZELI, NEGATYWIZM, SKARPA, PIŻMAK, CZERPACZ, ZAWIKŁANIE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BALSAMOWIEC WŁAŚCIWY, TŁUSTOCHA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, REGENERATOR, METEORYT HED, MAŁGORZATKA, KUMAK NIZINNY, INTELEKTUALIZM, PARA MINIMALNA, KONDOMINIUM, WYMAGANIA SYSTEMOWE, SOSNA KOREAŃSKA, KANGUR, ORZECHÓWKA, MIECHUNKA, LILIA-UCHO ŚWINI, ŻYDOSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, NUKLEOZYD, OPRAWA, ADVOCATUS DIABOLI, BEHAIM, AMARANT, LICYTACJA, URSON, DŁUGIE RĘCE, SUBSTANCJA OBCA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ROŻEK, BOB, DROBNIACZEK TRÓJRZĘDOWY, INDYK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, KARZEŁ, CZAPLA SIWA, RUSZT, MYSZ PANCERNA, LAKSACJA, PERLICA ZWYCZAJNA, SOPLICA POŁUDNIOWA, ŚWIERK SYBERYJSKI, SZCZOTKA, SKOCZ DŁUGOCZUBY, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, SZEŚĆSETKA, NAZWA POZORNA, ZAUROPLIT, OŚWIETLENIOWIEC, ŻAGIEW LŚNIĄCA, MEDIALNOŚĆ, SZMER, PRZEGLĄD, FLUORESCENCJA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ŚNIEG, SZANTA, JĘZYK KANANEJSKI, DZIELNICA, OKRES, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DOPPELGANGER, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ZAŻARTKA, NEFELIN, PODRYG, GAŁĘZATKA, KASA, BERNIKLA HAWAJSKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, OCZKO, ODWAR, KONDENSATOR, IMPULS TELEFONICZNY, ALTERNATA, SCYMNOWATE, CZAPLA MASKOWA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, ŻEBERKA, ATLAS NIEBA, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, ŚMIECISKO, TATRA, ŚCISŁOŚĆ, ŚWIERK SERBSKI, LEW GÓRSKI, GAŁGAN, MAŁŻ, BRACHYLOFOZAUR, TRZMIELEC, SKOCZNIA MAMUCIA, KOSZATKA, TRIFORIUM, CHRZĄSZCZ WODNY, CZARNA SKRZYNKA, KOŃ TRAKEŃSKI, ARENA, HAJSTRA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, SZCZYT SZCZYTÓW, OSTRZAŁ, WCIORNASTEK ZACHODNI, ŚWIATŁO DZIENNE, PALMA DUM, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WÓZEK, DYSKRECJONALNOŚĆ, HERPESWIRUS, OPÓR DROGOWY, MAZUREK, ŁUSKODRWAL MAŁY, ŻYRYTWA, MATEMATYKA STOSOWANA, CIĄGI, MAKAK JAWAJSKI, MUZYKA PROGRAMOWA, GAPA, OSET KĘDZIERZAWY, ?OKNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LODÓWKA gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LODÓWKA
gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący tundrę Eurazji i Ameryki Północnej; jest jedynym przedstawicielem rodzaju Clangula (na 7 lit.).

Oprócz GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY TUNDRĘ EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEST JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZAJU CLANGULA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x