PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKŁADNIA PASOWA to:

przekładnia mechaniczna cięgnowa, w której cięgnem jest elastyczny pas opasujący oba koła pasowe - czynne i bierne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.429

WIĘŹBA, WIDŁOZĄB LEŚNY, NORMATYWISTA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, RONNE, CZARNY PAS, BUFOR, NIEGODZIWOŚĆ, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, MASZT, KREDYT HIPOTECZNY, ZASADA MACHA, SILNIK INDUKCYJNY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, CYGARO, SENSYBILIZATOR, LIRYCZNOŚĆ, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, NIENAGANNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, BANKSTER, MIARA NIEZWARTOŚCI, IRANISTAN, PRZEWÓD GRZEJNY, ROSŁOŚĆ, ZABAWIACZ, BROŃ, KLEJNOTKA ZIELONA, DOWCIPNIŚ, MARGINALNOŚĆ, KWAŚNOŚĆ, NUMERACJA PORZĄDKOWA, HYDROŻEL, BUŁAT, NASŁUCHOWIEC, ASYMILACJA, MRÓWKA ĆMAWA, GREJ, SAMOZAPŁON, WORKOWIEC, KOŚĆ ZĘBOWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PAPRYKARZ, HRABINA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, GALERIA, PIEC MUFLOWY, WAFEL, HOMINIDY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, KLAWIATURA EKRANOWA, GRZESZNOŚĆ, LYGODIUM, WYJADACZ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PRZYCZÓŁEK, ZASTÓJ, CHROMOSOM POLITENICZNY, PROGRAM, MAKI ZŁOTY, WYGRA, BAKTERIE METANOGENNE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, GOLIZNA, SZKARADZIEJSTWO, NANOHENR, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, TAKTYKA, KACZKA NOROWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MACIERZ ZESPOLONA, RUBASZNOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, TOR, GRADIENT, DURNOWATOŚĆ, MEDIUM, HOMER, POLITYKA ENERGETYCZNA, ODBÓJ, SMARKATA, ROZMIAR, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ASPIRYNA, KOSZ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ŚRÓDNERCZE, SPOT, ARYTMETYKA BINARNA, DOBRO PRYWATNE, FUNKCJA AKTYWACJI, DELFIN GRUBOGŁOWY, NIEUMARŁY, ODŁÓG, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ŁOPATA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ODBŁYŚNIK, OSTROŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, WYJĄTEK, NAGRANIE WIDEO, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, AJDUKIEWICZ, POPULARNOŚĆ, MAFIA, ODCHYLENIE, BOCZEK, RZĄDNOŚĆ, SYRENA ALARMOWA, WETERAN, WIOSKA, ROZDZIALIK, DRASTYCZNOŚĆ, CHOROBA DÜHRINGA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, MDŁOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MANUFAKTURA, MOTOROWIEC, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, CHODNIKOWIEC, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PÓŁCZARNY PAS, CALLANETICS, GRUPA ADDYTYWNA, ENUMERACJA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, EKSKLUZYWIZM, MIEDNICZKA, TWIERDZENIE PETTISA, MINIMALIZM, POLEPSZACZ, ANALIZA, NEGATYWIZM, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, TWIERDZENIE, KRETYŃSKOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, PIRAMIDA FINANSOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, STRONA BIERNA, KORPORACYJNOŚĆ, GALICYJSKI, TURBINA, NIETYPOWOŚĆ, ADWEKCJA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SKIOFIT, CIAŁO JAMISTE, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, PRZENOSICIEL, ŁOŻYSKO GAZOWE, ANON, TEMPERATURA ROSY, PARAMAGNETYK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, DIPLODOKI, PŁYWAK, MANEWROWY, POLSKOŚĆ, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, GŁĘBOKOŚĆ, ZGNIŁY KOMPROMIS, SUPERNOWOŚĆ, POTRZEBA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, REKOMPILACJA, REDEMPTORYSTA, FOLKSDOJCZ, TELEGRAF CHAPPE'A, NUMER DOSTĘPOWY, OBJAŚNIENIE, QUICKSTEP, SAMORZĄD, WSPOMNIENIE, UPOŚLEDZONY, NAWALANKA, HALMA, LUGIER, OSŁONOWOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, LĘK SEPARACYJNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, WIELOKROTNOŚĆ, NARRACJA POLIFONICZNA, STANICA, DZIEWIARNIA, ROZPRAWA, BEZIDEOWOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KRYKIET, PATENA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, SILNIK BOCZNIKOWY, TRIANGULACJA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, DWORNOŚĆ, WŚCIK DUPY, INFLACJA UKRYTA, WIZERUNEK, C.O, OPASKA, PIŁA, WIEK PRODUKCYJNY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, SMARKULA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SETKA, KOLUMNA MARYJNA, POGODNOŚĆ, ROŚLINA JEDNOPIENNA, KARTY, ZDRADZIECTWO, BULLETIN BOARD SYSTEM, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, PORTFEL, WYBORY POŚREDNIE, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, KICZ, SPOT, DRYBLER, WODA LECZNICZA, TANIEC, CZARCIE NASIENIE, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, BIUROKRACJA, SZEREG NEPTUNOWY, LIST POLECONY, ADIAFORA, KULTURA LATEŃSKA, RAK SZLACHETNY, OC, OSESEK, GRA NIESKOŃCZONA, WITEZIE, REKIN CHOCHLIK, KOLCZAK, NIEDOROZWÓJ, GAŁKA BLADA, BANDOLIER, TEREN OTWARTY, ULUBIENIEC, WŁOSKOŚĆ, LISIURKA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, DENIALIZM, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SCENICZNOŚĆ, ZIELONA NOC, MĄTEWKA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, DIABELSKOŚĆ, TARAN, GRUPA CZASOWNIKOWA, TEMPERATURA KELVINA, DYSCYPLINA SPORTOWA, MAŁPKA, ZMIERZCH CYWILNY, CZĄSTKOWOŚĆ, KOLKA JELITOWA, WYKRES KOŁOWY, MŁODZIK, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, HRABIĄTKO, POMOC, SKŁADNIA RZĄDU, NACIĄG, CZTEROETYLOOŁÓW, NAPĘD, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SOSNOWE, DIETA ASPIRYNOWA, ZUPA NA GWOŹDZIU, FATALIZM, LITOŚCIWOŚĆ, STEP, MACIERZYSTOŚĆ, FAJITA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, OŚ ZIEMI, WIDZENIE, ?CHAMEOFIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.429 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKŁADNIA PASOWA przekładnia mechaniczna cięgnowa, w której cięgnem jest elastyczny pas opasujący oba koła pasowe - czynne i bierne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKŁADNIA PASOWA
przekładnia mechaniczna cięgnowa, w której cięgnem jest elastyczny pas opasujący oba koła pasowe - czynne i bierne (na 17 lit.).

Oprócz PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZEKŁADNIA MECHANICZNA CIĘGNOWA, W KTÓREJ CIĘGNEM JEST ELASTYCZNY PAS OPASUJĄCY OBA KOŁA PASOWE - CZYNNE I BIERNE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast