MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNTEZA MOWY to:

mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.237

DOBRE SŁOWO, OBRZEŻE, SYNTEZA, ZWIERZENIE, ANDROID, RYSIK, BĘKART, PRZECZENIE, MASKA, SCENARIUSZ, POWIEŚĆ FANTASY, WISKOZA, GRUSZECZKA, BUKS, RYBA WYMARŁA, WODA, STUPOR, EMAKI, STARA ŚPIEWKA, GUZ, USTĘP, NAKARCZEK, MIKROFON CEWKOWY, AUDIOMETRIA, LORNETA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PARTER OGRODOWY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, MODELUNEK, MIKROPĘKNIĘCIE, PODDIALEKT, SĄŻNISTOŚĆ, KLISZA KRESKOWA, UWAGA, AGREGATOR TREŚCI, OCZYWISTOŚĆ, DMUCHAWKA, SŁODKA BUŁKA, REGISTER, KOŁO DEPTAKOWE, JANCZAR, MONOLOG WEWNĘTRZNY, WYCIĄG, PRZEWÓD, KRAKUSKA, WOŁOSZKA, SZCZĘKA, KLISZA, OBMUROWANIE, DASZEK, OBMOWA, SAMOSA, KONOTATKA, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, SZATA TYPOGRAFICZNA, REFREN, ARCHETYPOWOŚĆ, AKT, KRENELAŻ, URYWEK, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, ZAWIESINA DOUSTNA, HERMA, GAWORZENIE, PIEPRZ, BĘBEN, DRUK ROZSTRZELONY, WIERNOŚĆ, DŁAWIK, CZĘŚĆ MOWY, OSCYLOSKOP, GRUSZKA, TOKARSTWO, TELEDACJA, SYNTEZA JĄDROWA, GIGANT, HADIS, SKRÓT, PALISADA, PARLANDO, WYNURZENIE, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, ŻAGIELEK, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, TYFON, KONTUR, FIALA, WYRZEKANIE, PAWLACZ, UŁAMEK EGIPSKI, OSA, RZEKOTKA WIELKA, USTĘP, MÓWNICA, MIOFIBRYLA, PAPUGA, PÓŁSAMOGŁOSKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PUCHAREK, POWIEŚĆ SENSACYJNA, DROBNICA, GRANULAT, CZĘSTOKÓŁ, ŻAKO, NASUWKA, EGRETA, KONTUR MELODYCZNY, PRYMKA, WIDEŁKI, SYMILOGRAFIA, MELANODERMA, KARMNIK, TĘSKNICA, PARODIA, CLAUDE, TĘCZA, MOWA ZALEŻNA, RPG, ZAMIANA, ZWIERZĘ KOPALNE, ZMIANA, ADRES HOŁDOWNICZY, GLOBULA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, TINTORETTO, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, HERKULANT, NICI, LICZNIK, ZASIEKI, SKRÓT MYŚLOWY, PARAFRAZA, PTAK MIMETYCZNY, TENDENCYJNOŚĆ, DYSK OPTYCZNY, KONTUR, GRÓDŹ, BIMS, EUFONIA, TERMINAL, MUR, PRZYPIS RZECZOWY, ŻAKO, FONETYKA, WŁÓKNIAK TWARDY, ABSTRAKCJA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, SUMA PROSTA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ŁAM, PROGNOSTYK, PUNKT, FORMALIZACJA, POCHLEBSTWO, ASPIRACJA, KORONA SŁONECZNA, MASYW, DEPUTAT WĘGLOWY, ODSYŁACZ, POLIPTYK, KRAŃCOWOŚĆ, NEBULIZACJA, ACHIROPITA, ALTERNATYWA, KRAJKA, PATRON, ŁODYGIN, PRZEKŁADNIA CIERNA, CZYNNOŚĆ INTELEKTUALNA, ADRES FIZYCZNY, WIEŻA PANCERNA, MOWA WIĄZANA, STUŁBIOPŁAW, CHLOROHEKSYDYNA, WSUWKA, DRĘTWA GADKA, KOKSOWNIK, STRESZCZENIE, CHLOREK WINYLU, PRZEGŁOS, WKŁAD GRUNTOWY, ŁYŻKA, ANDROKEFALIZM, SZYKANA, PACZKA, UCIOS, OBELISK, DŻET, AMAZONKA, RAKOWATOŚĆ PNIA, HAGIOGRAFIA, KÓŁKO, WERSJA KINOWA, GŁOS, MATERIAŁ ZECERSKI, PRZEKAZ, POWTÓRZENIE, SZRON, BLANKI, ASPIRACJA, DRAPERIA, WOREK OSIERDZIOWY, METALOFON, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, GŁOWNIA, GWIAZDA, WYWÓD, GROTESKA, TĘTNICA RZĘSKOWA, ARON HA-KODESZ, TALERZE, TERAKOTA, SZYFR PŁOTOWY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, SPRAWNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, STRATEGIA, OBEJMA, PERFORMATYWNOŚĆ, FRONTALIZM, OSTATNIE SŁOWO, MIĘKKI ENTER, FRAZES, AMPLIFIKACJA, TRAWERS, LÓD GRUNTOWY, FRONTALNOŚĆ, WIOLIN, GNOMON, KOŁEK, TURBINA WIATROWA, TRANSMISJA DANYCH, STENOGRAF, TABULACJA, NAKTUZ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, RÓW, DIATRYBA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ROTOR FLETTNERA, SUSHI, ASTEROIDA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, JĄKANIE, GUIGNOL, KOTLINA, SILNIK PYŁOWY, KOLACJA, POZABIBLIJNOŚĆ, MUTACJA GENOWA, ZAMIANA, ZAMIANA, PASTA CURRY, GZYMS, UMLAUT, PASEK MAGNETYCZNY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, POŻEGNANIE, SYNTETYZER, DOŻYWOCIE, JARZMO MOSTOWE, BLOGONOTKA, KOLUMNA, EMPORA, FIGÓWKA, MAJSTERSZTYK, SZCZUDŁO, ATLAS, DESZCZ, RYBA KOPALNA, MUSZLOWCE, WĄTPLIWOŚĆ, MINÓG, WKRĘTKA, EMISJA, ZENDRA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, GLORIA, SUWNICA BRAMOWA, LICZBA NIEWYMIERNA, FOTOGRAFIA CYFROWA, KOLORY NARODOWE, OSTRUŻYNY, LAMPA PUNKTOWA, REKRYSTALIZACJA, BŁONA MIGAWKOWA, WIEŻA KOŚCIELNA, EDYTOR TEKSTU, PUCÓWKA, PŁYWIK, SYLWETA, ROSA MIODOWA, AMFIUMY, KONWERSJA , PRZYCZYNEK, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, GITARA, ?JĄKANIE KLONICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNTEZA MOWY mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNTEZA MOWY
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej (na 11 lit.).

Oprócz MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MECHANICZNA ZAMIANA TEKSTU ZAPISANEGO W POSTACI ZNAKOWEJ NA WYPOWIEDŹ (MOWĘ) W POSTACI DŹWIĘKOWEJ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast