WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALUMNIA to:

wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 8 lit.)OBMOWA to:

wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 6 lit.)OSZCZERSTWO to:

wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 11 lit.)POTWARZ to:

wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.990

OSZCZĘDNOŚCI, PEGAZ, STOPKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, WODA ŚWIĘCONA, LEWAREK, MAGNETOSTATYKA, SZPIEG, PROGRAM NAPRAWCZY, BLISTR, STARTUP, NAPIERANIE, RAJZER, TALERZ, HISTOLOGIA, INSTANCJA, GUMKA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, FUTERKO, PUDŁO, CIENNIK, DWUSETKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, PŁÓZ, NERW, RELIGIJNOŚĆ, DELTA KRONECKERA, BADANIE, PIERDU-PIERDU, KSENOFIL, WICI, NIEGOTOWOŚĆ, DJ, DŁUŻNIK, CHOROBA FRIEDREICHA, CYJANEK, ODJEMNIK, BIOSTYMULACJA, JASKRA WRODZONA, STYLIZACJA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, JĘZOR OSUWISKOWY, WARIATKA, PARA 0, EKRAN, HAPLOTYP, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, KARDYNAŁ, ALGEBRA LIEGO, OFIARA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, NUMER, REEDUKACJA, FALOCHRON, DETENCJA SĄDOWA, ŚMIECIARZ, PRZESŁONA, PIERWSZA POMOC, CIAŁO STAŁE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BYDŁO DOMOWE, FORMA PRZESTRZENNA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, SIEROTA NIEBOŻA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NIEDOWIERZANIE, KRWIOPIJCA, AS W RĘKAWIE, DOKTOR, ANTURAŻ, TRZECIA CZĘŚĆ, WYWÓD, WZÓR UŻYTKOWY, WINIARZ, SERCE, MASZYNA PROSTA, MEDIUM, EGERIA, BABKA, NIL, MORA, STRZELCZYNI, DZIELNICA, MĘTNOOKI, MUTACJA CICHA, KAZUISTA, REWERENCJA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, PRÓŻNIAK, WALKA, SIŁA, SIŁA, TYTUŁ NAUKOWY, KOŃ POZNAŃSKI, KAZNODZIEJA, AKAPIT, WYNAJEMCA, NIELETNIOŚĆ, PLAY OFF, FANATYCZKA, SYMETRYCZNOŚĆ, REAKCJA ODWRACALNA, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, FERMA, KORYTO, STOPKA, GŁUPKOWATOŚĆ, SYNTEZA MOWY, SPOWINOWACONY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, BRAT POLSKI, DEKLARACJA, CZARNA MAGIA, ARCHIWISTA, GENIUSZ, TUNING, POMAZANIE, MARTWY, OSĄDZICIEL, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI, CESARZOWA, RULETKA, DOPPELGANGER, ZASADA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WAMPIR, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, ZAPUSTY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, OBRAZA, BOMBA ATOMOWA, WYDMUSZKA, OPINIA, ZAPORA, NATURYSTA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KOKIETKA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, HEAD-HUNTER, SPIERDOLINA, SPARTANKA, CZUBEK, PROSCENIUM, SEJMIK RELACYJNY, DEKONWOLUCJA, PRZYNĘTA, TWARDY KARK, MOCZYMORDA, DROGÓWKA, POLITYKA PIENIĘŻNA, AURA, MAKRO, MISTRZYNI, PŁACZKA, KLASTER KOMPUTEROWY, KAPUSTA KWASZONA, CIEMNA ENERGIA, FUNKCJA MONOTONICZNA, ROPOWICA KŁĘBU, ZNAK INTERPUNKCYJNY, HEJT, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ULGA MELDUNKOWA, WYROBNICA, EPOPEJA HEROICZNA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SPOŻYWCA, DOLAR FIDŻI, OGÓLNIK, ZAWOŁANIE, DEALER, TRAWERS, STANOWISKO, PODEJRZENIE, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, FUNDA, CEWKA PUPINIZACYJNA, SUPORT, ZAKOCHANA, PRZYSPOSOBIONY, WYNAJMUJĄCY, KOLEJKA, WYSYPKA, RZUT PROSTOKĄTNY, DROBNY CIUŁACZ, POKAZÓWKA, ADMINISTRATYWISTA, CIEK WODNY, KOREKTOR, OBLICZE, POKRZYWDZONA, KONWENCJA, ROZRYWKA, PARSZYWOŚĆ, RUPIA INDYJSKA, RACHUNEK CIĄGNIONY, INFLACJA INERCYJNA, PREZENTACJA, SINUS HIPERBOLICZNY, KORONKA BRUKSELSKA, KRZEŚCIJAŃSTWO, ŁAŃKA, ZGUBICIEL, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SHOPPING, LAMPA WYŁADOWCZA, MERSYTEMA, POWTARZALNOŚĆ, GRUPA LIEGO, MACIERZ, ZWIĄZKOWIEC, ARIANIE, SUPERVISOR, INTERMEZZO, LICZBA KWADRATOWA, ZABAWOWICZ, PRZEWODNICA, TAMA, WTÓRNY ANALFABETA, KESON, BEZGŁOŚNOŚĆ, HELIOCENTRYZM, UBOGOŚĆ, PASEK, PAMPA, PRZYCZÓŁEK, PROSTYTUTKA, TAKSIARA, OBRÓBKA CIEPLNA, HOLTER, MONOLOG, SZCZEKACZ, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, ŚMIESZKA, MNIEJSZE ZŁO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, GEN REPORTEROWY, KOD IDENTYFIKACYJNY, PANI, POLEGŁA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, SFERA DYSONA, SEKCIARZ, KONSYLIUM, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, KATERING, PRZYBYSZ, WSZETECZEŃSTWO, KING, NIECHĘĆ, STARA ŚPIEWKA, CHRAPY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ŚRODEK, ZMIANA WSTECZNA, AKT, PROMIEŃ, ANTAŁ, ODTWÓRCA, POPRAWNOŚĆ, LEWAR, POZDROWIENIE, FTYZJATRIA, UCIOS, RELING, ŻAKARD, REZONATOR, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, APOLLIŃSKOŚĆ, DESPEKT, WIGILIA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, PISTOLET, KUCZBAJ, SAMOUPROWADZENIE, PACHCIARKA, PATRONKA, OCZKO, KAPSUŁA POWROTNA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, ODGAŁĘZIACZ, UJMA, EKSPARTNERKA, PODLIZUCH, CZARNA ROBOTA, PLEBS, MECENASOSTWO, SEKURYTYZACJA, GŁOSKA NOSOWA, FAKTOR, CENTYMETR, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, WALUTA BAZOWA, AMORTYZACJA, MODEL AKTANCJELOWY, WYKUPNE, ANEKS KUCHENNY, ?NORZYCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALUMNIA wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 8 lit.)
OBMOWA wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 6 lit.)
OSZCZERSTWO wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 11 lit.)
POTWARZ wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALUMNIA
wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 8 lit.).
OBMOWA
wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 6 lit.).
OSZCZERSTWO
wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 11 lit.).
POTWARZ
wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś (na 7 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYPOWIEDŹ, NIEZGODNA Z PRAWDĄ, KTÓRA MA NA CELU SKOMPROMITOWANIE, OŚMIESZENIE KOGOŚ. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast