WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWAŻNY WIEK to:

wiek znaczący dla kogoś lub czegoś z jakichś względów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.365

STARA MALUTKA, RADAR GEOLOGICZNY, SIEĆ, PACHCIARKA, CYZELATORSTWO, KONURBACJA, FREELANCERKA, KONWERTER, CYBORIUM, GŁUPEK, STOŻEK, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, DIAKRYTYKA, ŁASKAWY CHLEB, WSPÓŁORGANIZACJA, UNIZM, SUBWOOFER AKTYWNY, CZART, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, C, HANDEL NARĘCZNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WIGILIA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, ZŁAZ, KITEL, NIEPOSPOLITOŚĆ, FEUDUM, GRODŹ, ARYBALLOS, KAWA, DOKUMENT, JEZIORO PROGLACJALNE, OPCJA BARIEROWA, DROBINA, CIAPATY, BERLACZ, PRZECHÓW, SILNIK PNEUMATYCZNY, POPRAWA, STOMIA, KOSZT BEZPOŚREDNI, PÓŁSKÓREK, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ODCISK PALCA, MUSZTARDA DIJON, EMERYTURA POMOSTOWA, POCHLEBCA, PUNKT ASEKURACYJNY, PRÓBNIK, MAŹNICA, AFRYKANIZOWANIE, NAPPA, ZJAWISKO SEEBECKA, MONARCHIA STANOWA, KONSEKWENCJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, KOMODOR, ZAMEK, SIŁA, ŁOWCA, NOMINACJA, KLIMAT, REZULTAT, WRZUTA, OWOCNIA, SZKOLNIK, WIEPRZOWATOŚĆ, PRAWO WEWNĘTRZNE, ANTECEDENCJA, MATECZNIK, ASTRAGAL, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, DYSGUST, DOKTOR KOŚCIOŁA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TYPOLOGIZACJA, ZIELONI, ZAPRAWA, FARMAKOTERAPIA, HACJENDA, CHIŃSZCZYZNA, PODMIANKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SOBÓR, OSPA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, OBEJŚCIE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PARAFRAZA, ANALIZA, PRĄTNIK ALPEJSKI, TYP DZIKI, DRĄŻEK SKRĘTNY, SZKLARKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, UPRAWNIENIE, TYRANEK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CIUPAGA, PAJAC, ROD, TECHNICZNOŚĆ, JOSE, PAPA MOBILE, PONCZÓWKA, KOMBINACJA, STOPIEŃ WARSTWICOWY, FAJERWERKI, ZATWARDZENIE, WZORZEC MYŚLOWY, ŁUPEK BENTONITOWY, RĘKAWICA, WELIN, HEBAN, MUFKA, ŁOŻE, DWORNOŚĆ, ŚLIWKA, KOLCZATKA, AKROLIT, MANGOSTAN, LAMPA WYŁADOWCZA, MEDALIK, INSTYTUT, ŁONO, WYBIJACZ, DROBNOŚĆ, POLEWKA, OPOZYCJA, SEKS, KOPA, CZUBATOŚĆ, FANTAZJA, DOM WCZASOWY, ŻYŁA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PYZY, ĆWICZENIA, DERESZOWATY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, TYP, MEANDER, URLOP SZKOLENIOWY, IDENTYFIKACJA, KOMENTARZ, CIASTO, POCIĄG DROGOWY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, RELING, INTERGLACJAŁ, WRĘBNIK, SYKOFANT, WIEK NIEMOBILNY, PLEŚŃ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DEKLARACJA, WSZARZ, BABINIEC, PODJAZD, AS WYWIADU, PRZYWILEJ LOKACYJNY, SZEWRON, ZNAK PISARSKI, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, KURS, ŚCIEKI KOMUNALNE, MŁODZI, PATRYLINEARNOŚĆ, SZMER, RUBELIT, KOŹLAK, BARWY, MIZOPEDIA, ADORACJA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, WAZELINIARZ, KICZ, WĄGR, TEUTOŃSKI, GŁĘBSZY, PRZEWOŹNIK, ATOMOWOŚĆ, BRZOZA CZARNA, KUCHENKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FLUID, CEWKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, KOSTKA, ZERNIKE, ACEFALIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, SZNAPS, ŚREDNIACTWO, DOBÓR PŁCIOWY, KANCONETTA, WYPUST, DWUDZIESTY ÓSMY, GRZYB PIASKOWY, KWATERUNEK, OCIOS, POŁOWA, ODMA OPŁUCNOWA, OBRONA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ZWAŁY, SZYK, HALOGENOALKAN, TRÓJKĄT, LISTEK, KARA GŁÓWNA, KSIĘŻULEK, HEAD-HUNTER, AKRECJA, KATAPULTA, PINGLE, WĘZEŁ, ODWROTNA STRONA MEDALU, APSYDA, STANDARD EMISYJNY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PIERWSZOŚĆ, POMYŁKA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, DŻUNGLA, ESKORTA, ANON, DEGRADACJA, OCZAR, PIECZONKA, SCHEDA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, EKSPRESJA, SWOJAK, DINO, MÓŻDŻEK, DYWIZ, CECHA DYSMORFICZNA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ODSKOK, OPASKA BRZEGOWA, STARA WIARA, KIJ, DUCH OPIEKUŃCZY, BOCIAN, WALUTOWOŚĆ, KEFALINA, PODSYP, PRZECIWUTLENIACZ, NIEBIOSA, ŚLEDŹ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SIEROTA SPOŁECZNA, POKRÓJ, SZANTA, DOKUMENT, ROŚLINA ZIELNA, INGUSZKA, WYŁAPYWACZ, MORGA, PRZYŚPIEW, BOLERO, WOLUTA, PRADZIAD, CYMELIUM, POWÓZ, OGOŃCZOWATE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, STRZAŁ, NIEŻYWOŚĆ, AZOLLA, DZIECINA, DYMNICOWATE, SĘK, TYRANIA, GALICYJSKOŚĆ, WYPALANKA, MIESZACZ, BADANIE PRZESIEWOWE, WINNICKI, BUŁAT, OBCIĄŻENIE, HIPERDŹWIĘK, CZYNNIK BIOTYCZNY, PRZEKĄSKA, EGZEMPLARZ, REGION WĘZŁOWY, ŁATA, SUKMANA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ?SIWAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWAŻNY WIEK wiek znaczący dla kogoś lub czegoś z jakichś względów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWAŻNY WIEK
wiek znaczący dla kogoś lub czegoś z jakichś względów (na 11 lit.).

Oprócz WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WIEK ZNACZĄCY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast