ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE to:

organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany cech istniejących (na 31 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.443

MAPA MENTALNA, BROKER, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ETERYCZNOŚĆ, JUNKIERSTWO, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ZMIENNOPŁAT, SZTYFT, TRAGICZNOŚĆ, LEMING, UCHWYT, PUSTYNNICA KATOLICKA, OPIS, RETENCJA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, CZAS, MIGAWKA CENTRALNA, KSYLOFAGIA, TRZYMAK, KORWINIZM, BRAK, IZOLACJA, NERWICA SPOŁECZNA, BAGGALA, OSKARŻENIE, ELIMINACJA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, JAD PSZCZELI, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, GLORIA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, WYPADEK, TRANSPORTOWIEC, KAFTAN, POBYT CZASOWY, PAŃSZCZYŹNIAK, NOMOKANON, PEDOFILIA, UKŁAD INERCJALNY, OMACNICA, KAPONIERA, LABIRYNT, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PRZYJEZDNA, DROGA TWARDA, MIT, ZAKWAS, DNO, TENIS ZIEMNY, CZERNINA, CHOROBA WRODZONA, KATAPULTA, PANICHIDIA, PRZEPLOTNIA, GROŹBA, SALATERKA, SZMATKA, PRUSKOŚĆ, SZCZENIACZEK, STWORZENIE NIEBOŻE, CZARNY DĄB, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PUNKT ASEKURACYJNY, PŁÓTNO, DZIESIĘCINA, DŹWIGNIA, TURBINA SPALINOWA, SER, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KASA, LINIA ŚREDNICOWA, KONSOLIDACJA, WYLEW, DYKTATORSTWO, CZŁON NADRZĘDNY, EMPORA, FESTON, PÓŁKULA, KONDENSACJA, ZGRZEBŁO, BULWA, GETTO ŁAWKOWE, SKALISKO, KAROTENOID, EKSPROPRIACJA, ASPIRACJA, EWANGELIA, KANAŁOPATIA, STĄGIEWKA, STRZAŁ, PIERWSZA POMOC, GOSPODARKA NATURALNA, ALARM POŻAROWY, SAMOGRAJ, WYCINEK, BYK SYCYLIJSKI, FRYKCJA, AZJATA, MIŃSZCZANIN, HIN, KONDOTIER, TWARZOWIEC, PROFILAKTYKA JODOWA, STRUNA KOSMICZNA, KULCZYBA, TEMAT, TERAPIA REINKARNACYJNA, PANICZĄTKO, SZAROWIPTERYKS, KOLEŚ, WÓR, EKSPLOATACJA, KLASA, MNICH, ROŚLINA DWUPIENNA, MAKROKIERUNEK, NAKARCZEK, ROZWÓJ PSYCHICZNY, REMONT BIEŻĄCY, GOŁĄBECZEK, TURMA, KASZTANEK, RUBELLIT, OKRES PRZEDRZYMSKI, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, IMMUNOONKOLOGIA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SERENADA, LIZANIE , PODSUFITKA, ŚWISTAK ALPEJSKI, PRÓBA, IMPOTENCJA, TETRAPOD, MELILIT, DŁUG TLENOWY, FIGURA RETORYCZNA, WINIAN, KORZENIONÓŻKI, ETYKIETA, ETAPOWOŚĆ, PULPIT STEROWNICZY, LAKIER, ŚWIĘTE KOLEGIUM, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ŚCISKACZ, TOR, JUBILER, REJESTR, USTNIK, NAWÓJ, PILARKA RAMOWA, NAGANNOŚĆ, CZEK IMIENNY, SAMOREALIZACJA, CERAMIKA SZNUROWA, ELASTOMER, JEZIORO ZASTOISKOWE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, MIESZANIEC, PIONEK, OFTALMOLOG, KARTAUN, SPÓŁKA POWIĄZANA, KRÓLEWICZĄTKO, POŁAĆ, EGZEMPLARYZM, BROMELIA, BABULINKA, ANGIELSKA FLEGMA, WARIACJE, UMOWA ADHEZYJNA, INTERNACJONALIZM, CIAŁO OBCE, TEREN ZAMKNIĘTY, PIERWSZEŃSTWO, GRZEBIEŃ, KARTANA, EFEKT BOGACTWA, SZWABSKI, KAPAR, GIGANT, ORGANIZM KOPALNY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, ZJAWISKO SEEBECKA, SKOPEK, KARTA TYTUŁOWA, PRÓCHNO, JEZIORO SŁONE, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, LAWABO, MINUCJA, ŁAPACZ, MAGNES, DEFENSYWNOŚĆ, KOLOKACJA, ZAJĄCZEK, PRZEDMIOT, PAPUGA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ANTAŁEK, BAKTERIOLIZYNA, HIPOTEZA, TYLCZAK ŁUKOWY, GŁOS, SET, SPRZĘŻAJ, STARA GWARDIA, GRÓB SKRZYNKOWY, ATRAPA, PRZYBYTEK, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, UDERZAK, LENIWIEC, IMERSJA, METABAZA, AMBRAZURA, MASOŃSTWO, JAZGOT, TARLATAN, SKATING, DYWDYK, POLIGYNANDRIA, ENERGOELEKTRYK, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, GRYBOSZ, GRIGORESCU, TERCJA, OSSUARIUM, ZBROJA PEŁNA, BAJECZNOŚĆ, DACH POGRĄŻONY, EGZEKUTYWA, TRUMNA, GŁOWNIA, USZYSKO, ELABORACJA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, BRYKLA, OBIEKT, SZPILECZKA, SUPERRAKIETA, SZLAM, KARTAN, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SKANER OPTYCZNY, PRAWO, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KAJMAKAM, SPĄGNICA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ŻUŻLOBETON, ALTERNATYWA, BALON, RUDEL, DROBNICA, KONTROLA, STADIONIK, HALLOTRON, FILTR CYFROWY, TERMOREGULATOR, ROZPORZĄDZENIE, KARKÓWKA, BAZIA, BLOKADA, REFLEKSYWNOŚĆ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, POCHMIEL, WYŻYNKA, LITEWSKI, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, LOG, SESJA, PIŁA CZOPOWA, OSTATNIE PODRYGI, KOŁTRYNA, AKSAMIT, ZAJĘCIE, BEANIA, AKROBACJA LOTNICZA, PODTYP, WYCIĄGARKA, STYMULATOR, NARTA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, PUNKT GEODEZYJNY, URSZULA, WIATR, ABORCJA, EMOTKA, SYROP, KÓŁKORODEK, CIELENIE LODOWCA, CZWÓRKA, ZASŁONA DYMNA, ?FRYWOLITKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany cech istniejących (na 31 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE
organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany cech istniejących (na 31 lit.).

Oprócz ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY CECH ISTNIEJĄCYCH. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x