APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RESPIRATOR to:

aparat; medyczne urządzenie reanimacyjne, umożliwiające sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RESPIRATOR

RESPIRATOR to:

maska z filtrem, która chroni układ oddechowy przed szkodliwymi gazami, parami lub pyłem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.162

SITO, PIŁA, STWORZENIE NIEBOŻE, ŻAKARD, WYRÓB TYTONIOWY, AMI, MUCHA MOKRA, SIODŁO OGÓLNOUŻYTKOWE, DATA, SIARKA POPIOŁOWA, PRZESMYK, MAGIEL, OBIEKTYWIZM, PARKIET, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SKŁAD PODATKOWY, CZUWANIE, OBIEKTYWNOŚĆ, LICZBA BRINELLA, DROGA ZBIORCZA, LATANIE, PRZEPLOTKA, ZAKUTY ŁEB, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KLEKOTKA, MYSZ, DYFUZOR, KOŁNIERZ, ANGIOPLASTYKA, RACJONALIZM, OCHRONA ŚRODOWISKA, PREMIERA, MADONNA, REAKTOR JĄDROWY, DEKALKOMANIA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ŻYWOPŁOT, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, BERLACZ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, BLOKADA, TELEWIZJA HD, BADANIE PRZESIEWOWE, POSOBOROWIE, PLANETARIUM, KATAPULTA, STOSUNEK, NERCZYŁUSK, EKSTENDER, CZASOWNIK MODALNY, BIEGUN, ODZYSK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, POSKROM, WPADKA, OBIEKTYWNOŚĆ, PAPUGA, JĘZYK, ZAKONNICZKA, PRZEPRÓCH, BRZEZINA, SARNA, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA, KARZEŁ, PEŁNOMOCNICTWO, KUSAK, CYMELIUM, GIRLANDA, BUGAJ, POKRZYWDZONA, PANORAMA, WITAMINA, NABIERACZ, URAZOWOŚĆ, NOOBEK, AZOLLA PAPROTKOWA, REPLIKA, LEGOWISKO, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZIELONI, CYGANECZKA, PROGRAM WYBORCZY, WEJŚCIE, SYNTETYZATOR, BŁĄD LEKARSKI, SKRUBER, POMROK, SKRAJNIK DZIOBOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, POMIDOR DRZEWIASTY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PUKNIĘCIE, MIKSEREK, BEZAN, PAPILOTKA, STONÓG MYSZATY, DZIAŁANIE, KARTAN, LOT NURKOWY, KATAPLAZM, PŁYN INFUZYJNY, LASERUNEK, BABINIEC, PERKALIK, EPITET, REDUKTOR, MROZEK, INTELIGENCJA WERBALNA, SALA, KOREK, WYWIETRZNIK, OKIENKO TRANSFEROWE, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, WRAK CZŁOWIEKA, SADŹ, TŁUK PIĘŚCIOWY, ZMIANA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZYSTAŃ, ACETAL, INDOKTRYNACJA, GĘŚ, UKŁAD FIZYCZNY, AKCJA, PÓŁKULA, EDYKUŁ, INTERNACJONALIZM, CHŁODNIA KOMINOWA, WIEK ZGODY, BĄBELEK, TILAKA, UKŁAD INERCJALNY, BOMBA, DWUZŁOTÓWKA, ZDRADLIWOŚĆ, ZIARNO, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, REPERTUAR, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WIEŻA HEJNAŁOWA, UDERZENIE, RÓG, KARTA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, LOŻA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, LĘDŹWIE, OBRÓT, NACIĄG, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZEMYT, ALASKA, TUSZ, AKTYWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ŁĄCZYNA, ANONEK, FLANELA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WIDEO, MASKULINIZM, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, STEK, GRAMOFON, RDZA, PLOTER, CZUWANIE MODLITEWNE, OCEMBROWANIE, FILECIK, ODTWARZACZ MP3, EKRAN, PRZYNALEŻNOŚĆ, PIKADA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KREOLKA, GALWANOSTEGIA, NACIEK, PIANISTYKA, LICHWIARSTWO, MAKRAMA, RÓŻA, DOZA, PUNKT WITALNY, TAMPONADA, WIOŚLAK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, APOLOGETYK, OGIEŃ KRZYŻOWY, FLAMBIROWANIE, DEPORTOWANY, RÓG, AGRESJA INSTRUMENTALNA, NAPĘD, LOTNISKO, SIEROTA, PRÓBKA, ŁAWICA SKALNA, WYWÓZKA, SŁUPEK, FINAŁ, MUCHINA, SKÓRKA, ELIMINACJA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CHINE, REMULADA, KULTYWAR, AKROLIT, SAMOZAPALENIE SIĘ, MINERALIZACJA, GAPA, PIĄTY, OBIONE, KAMIENNIK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NARÓD, ZIELONE, KOMUNIKATOR, DZIEWIĘTNASTY, BREZYLKA, AUTOTEMATYZM, SZUM, NIEZDARSTWO, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, LECZENIE HIPOTENSYJNE, PREZENTACJA, FREGATA ŻAGLOWA, KUPLET, PICUŚ, WEŁNIAKOWE, KURATOR, KOŃ KIŃSKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PLEKTRON, SALDO DEBETOWE, HUGHES, MAJĘTNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, PŁUCZKA, LABIRYNT, LIŚCIONOGI, PATRON, OPĘTANY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, ALERGIA PYŁKOWA, ELABORACJA, FOTOTROPIZM DODATNI, KWAS LINOLENOWY, BĘBEN, KOSTUR, ZEBRANO, ESCALIVADA, ZESTAWIK, ROZWÓJ SPOŁECZNY, BENTO, KRAKWA, PASTYŁA, KOŻUCH, TAKSON MONOFILETYCZNY, MURARKA RUDA, ESPRINGOLA, BAN, PIWONIA, FETYSZYZM, ZORZA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PROSUMENT, UKRYCIE, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TOFFI, SPŁUKIWACZ, DRABINA ANALGETYCZNA, UKŁAD KIEROWNICZY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, CHŁOSTA, CUDOTWÓRCZYNI, DOBROSĄSIEDZTWO, ORGANIZACJA, SONY, RATYSZCZ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BIG BAND, METODA KASOWA, OGNISKO, KONFRONTACJA, BURT, WAGA ELEKTRONICZNA, NERKÓWKA, MORDENT, DIABELSKOŚĆ, HIPERNAPĘD, OKRZEMKI, MELANODERMIA, ?SŁUŻBA DYŻURNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.162 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RESPIRATOR aparat; medyczne urządzenie reanimacyjne, umożliwiające sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RESPIRATOR
aparat; medyczne urządzenie reanimacyjne, umożliwiające sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) (na 10 lit.).

Oprócz APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - APARAT; MEDYCZNE URZĄDZENIE REANIMACYJNE, UMOŻLIWIAJĄCE SZTUCZNE, WYMUSZONE ODDYCHANIE TLENEM, WYKORZYSTYWANE W SYTUACJACH USTANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ (W WYNIKU URAZU, CHOROBY LUB ZASTOSOWANIA LEKÓW BLOKUJĄCYCH PRZEWODNICTWO NERWOWO-MIĘŚNIOWE). Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x