ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENERACJA to:

zachowanie/odzyskanie energii lub wartościowych substancji, które zostałyby utracone w wyniku procesów technologicznych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENERACJA

REGENERACJA to:

odnowienie, naprawienie czegoś, co znajdowało się w złym stanie technicznym, co było zużyte lub zepsute (na 11 lit.)REGENERACJA to:

powrót do właściwego, pożądanego stanu fizycznego lub psychicznego, odzyskanie sił, potencjału (na 11 lit.)REGENERACJA to:

odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek (na 11 lit.)REGENERACJA to:

rozkwit, renesans, powrót do dawnego znaczenia, dawnej (dobrej) formy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.041

JUBILER, PSEUDOLOSOWOŚĆ, PASTELOWA NORKA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, POWIKŁANIE, NEURON LUSTRZANY, JALAPENO, PRZYBORY, SPIRYT, ŚREDNIA KWADRATOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, JAWNOGRZESZNICA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, SERWETKA, KRA, OJCIEC CHRZESTNY, KREACJA, KINO, BAZYLIKA WIĘKSZA, BODZIEC, AEDICULA, POMNIK, ŹRÓDŁO TERMALNE, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, SCYT, NIEMIECKOŚĆ, WĘGAREK, STROIK, ALIANT ZACHODNI, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ELEWATOR ZBOŻOWY, SYSTEM ENERGETYCZNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MAKROMOLEKUŁA, MIARA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, MANIOK, PARANOJA PRAWDZIWA, KOREKTOR, DRUGI PLAN, SADŹ, ABORDAŻ, MANIERA, BARWNIK, WYŚWIĘCENIE, DONŻUANERIA, SCENKA RODZAJOWA, NADZÓR INWESTORSKI, NIECKA WYPADOWA, PUNK, PŁYN TKANKOWY, GARDENIA, MUZYK, FANTOM, TAJSTRA, TUM, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, HARISSA, GRZECHOTKA, KRZYŻAKOWATE, MINORKA, GASTRO, NIEPOSPOLITOŚĆ, MIKROKLIMAT, EKONOMIA, POMPA ODŚRODKOWA, RELISZ, HEMATOFAGIA, KALIMBA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, FARMAKOTERAPIA, SILNIK UNIWERSALNY, SALA, MACIERZ DYSKOWA, NAMIAR, KRATER, SILNIK NAPĘDOWY, GLOBUS, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, KOZŁEK LEKARSKI, LOBELIA, STATEK POWIETRZNY, SOK, WYŁAWIACZ, TERMINAL PASAŻERSKI, ZWIAD, DIATRYBA, GAZ WĘGLOWY, CUKRZYCA BRĄZOWA, DYWIZJA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, ZYSK INFLACYJNY, POMPA OBIEGOWA, PŁYWAK, ZGORZEL, RACJONALIZACJA, AZJATYCKOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, FILTR POLARYZACYJNY, PRAŻUCHA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, MAŁŻONEK, CIĄGUTEK, POPLECZNICTWO, PAWANA, MAPA NUMERYCZNA, BERBEĆ, ŁAWRA, PROCES FIZYCZNY, ŁOPATA, NIRWANA REZONANSOWA, ROZCIEŃCZALNIK, UFNOŚĆ, AEROZOL, DIABLOTKA, KASZANA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PEŁNIA, INDIANIN, HALOGENEK, OTWÓR WYLOTOWY, PIANISTYKA, NERKOWIEC, SKUNKS, KONKURENCJA, SPRAWDZIAN, HEMOROID, WĘGAR, FOLKSDOJCZ, SUWNICA, FERMENTOR, CHARYZMA, PRZEJRZYSTOŚĆ, POLSKI-SLOWNIK.PL, PIELUSZKA, TRIADA, MARGINESOWOŚĆ, BITUMEN, PARKIET, OLEJ, CHODZĄCY TRUP, SITO, POWINNOŚĆ, SUSZ, LESŁAW, PLEWA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, STANICA, UWŁOSIENIE, OBTŁUCZENIE, POLIMORF, GWIAZDA, DANIE ARBUZA, SUKCESYWNOŚĆ, TYTOŃ, NIEDOPASOWANIE, WSPÓŁMAŁŻONEK, KOTYLION, OSMYK, NIEGOTOWOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KOSMETYK, URSZULA, CIELISTOŚĆ, CZARNA DZIURA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MASZYNA CIEPLNA, FILECIK, PORZĄDEK DZIENNY, PRZESTRZELENIE, AREA, PŁATEK, CALYPSO, WYRZUTNIA, PORCELANA STOŁOWA, DOSTATEK, BIOKOMINEK, FUNDAMENT, SERM, POLIMER WINYLOWY, ALABASTRON, KARAWAN, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, WASĄG, ZŁORZECZENIE, EKSPORTER, POMAGIER, ROŚLINA TRUJĄCA, MATOWOŚĆ, PŁYWACZEK, RELING, BRAZYLIJSKOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, PRZEBIERANIEC, OBŁĄKANY, ŚCIANA, LODÓWKA, SKLERODERMIA, KOŃ KABARDYŃSKI, POWINOWACTWO, BLACK METAL, SER PARMEŃSKI, POMYLENIEC, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CERKIEW, REPRESOR, WIELORYB, MIŁOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, INOKULACJA, TAMBURYN, STOSUNEK, BATAGURY, DIADEM, NIECHLUJ, BIDULA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ŁUPACZKA, KAMICA NERKOWA, ORLIK, MIEDZIONIKIEL, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BANDYTYZM, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, RICOTTA, GALERIA, BULIONER, ADIUSTACJA, KOCZOWNIK, HIPSOMETRIA, RENTA INWALIDZKA, DESEREK, MOTYW, KOŁOWRÓT, KSIĄŻĄTKO, SKŁAD WOLNOCŁOWY, WIELKOŚĆ, TABLICA STEROWNICZA, PYCHOTA, TĘSKNOTA, SZAL, HELIKAZA, RANA OPARZENIOWA, DRESSING, PIENIĄDZ LOKALNY, OPŁATA SANKCYJNA, MIŃSZCZANIN, TRAGEDIA, ESPRINGOLA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, WODZIK, DRUGA BRODA, KARAFECZKA, RYTON, RASOWOŚĆ, KLUCZ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GRANITA, INTEGRACJA PIONOWA, OPCJA BARIEROWA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RÓŻANKA, ELEKTROWNIA JĄDROWA, TRIUMF, SZATA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, HEGEMON, BRUDY, HIPERNAPĘD, MEMORANDUM INFORMACYJNE, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, INWAZJA, ZWYROL, ROŚLINA POŻYTKOWA, ANOKSYBIOZA, STRATEGIA, JAŚMIN, KOSKINOMANCJA, SZCZUR, ROZSADNIK, WYŻYNA, OBIONE, KOKTAJL MOŁOTOWA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ELITARNOŚĆ, ŁADNA HISTORIA, KRĘPACZKI, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MARUDA, KINDŻAŁ, SERENADA, NEBULIZATOR, AMPUŁKA, ?SYSTEM SYMBOLICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGENERACJA zachowanie/odzyskanie energii lub wartościowych substancji, które zostałyby utracone w wyniku procesów technologicznych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENERACJA
zachowanie/odzyskanie energii lub wartościowych substancji, które zostałyby utracone w wyniku procesów technologicznych (na 11 lit.).

Oprócz ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZACHOWANIE/ODZYSKANIE ENERGII LUB WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI, KTÓRE ZOSTAŁYBY UTRACONE W WYNIKU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x