FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MALARZ to:

fachowiec, którego zadanie polega na pokrywaniu czegoś farbą lub czasem inną substancją (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MALARZ

MALARZ to:

artysta, który zajmuje się malarstwem, tworzy obrazy (na 6 lit.)MALARZ to:

przenośnie: artysta, czarodziej, ktoś (rzadko: coś) wspaniale potrafiący wywołać jakieś wrażenie (na 6 lit.)MALARZ to:

PICTOR; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)MALARZ to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)MALARZ to:

Pablo Picasso (na 6 lit.)MALARZ to:

w pracy używa palety (na 6 lit.)MALARZ to:

Jan Matejko (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.488

DOBRA, GLORIA, SZABAŚNIK, JAJA, DOPPELGANGER, GRZYB NADRZEWNY, PŁATEK, SIŁA PŁYWOWA, LURA, ŻMURKO, RELING, HARUSPIK, BONANZA, KLEJNOTKA ZIELONA, ARGENTYNOZAUR, ALERT, POWSTRZYMANIE, MARGARYNA, KAMIEŃ NAGROBNY, PRAWA STRONA, ODKRYTY SZACH, SKARGA, DETALICZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ZIELONI, ENKODER PRZYROSTOWY, MOŻLIWOŚĆ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, SERBO-CHORWACKI, HOSTIA, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, AZOLLA, CZAS FABULARNY, ZAKON MĘSKI, SITO, REJESTRACJA, PRAWDA, MAIŻ, NAGRODZENIE, WINYLEUM, GOTOWALNIA, IZOLACJA, OKRĘT DESANTOWY, TARCZA, TRANSURAN, TEKA, SAMOGRAJ, ORGIA, AKROBATYKA, WYSŁANIE, MANDAT, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KIŚCIEŃ, MIKSER, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SPÓŁKA POWIĄZANA, DRENAŻ, PATENT, KONWENT, ZEROWOŚĆ, POLKA, CALLANETICS, HIPEROATOM, NIECKA BASENOWA, MANET, KURDUPLOWATOŚĆ, ŻACHWY, AZOLLA PAPROTKOWA, FAŁSZERZ, DEMONSTRACJA, MIESZEK, ZAWISAK, SULFON, CZWORONÓG, PŁUCZKA WIERTNICZA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, GRA, GIEZŁO, SILNIK CZTEROSUWOWY, GÓRA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, AZOTAN, MEMMI, KARTA, ZMOWA MILCZENIA, STRUDEL, KUBEK, SŁOMIANY WDOWIEC, FONDUE, ADRES, REN, ŚLIWA WĘGIERKA, MACHIZM, DWUNASTKA, OSCYLACJA, ZMIERZANIE, WZROK, CHERUBIN, FEROMON, POTOP, SINICA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, ARESZT IZOLACYJNY, KOLOR, GANC EGAL, BLENDA, PELHAM, CUDOTWÓRCZYNI, PALISADA, REZONATOR KWARCOWY, ZAMIENIALNOŚĆ, FOTOGRAFIA CYFROWA, KLEJARZ, WSPARCIE, FILECIK, WOLICJONALNOŚĆ, AKT, MINERAŁ ZABARWIONY, KŁUSAK FRANCUSKI, KAZALNICA, MELON, AGERATUM, JAZDA, DZIURKA, LEKTORIUM, BIOKOMINEK, TEST PASKOWY, ROZKRUSZ, CZAPKA SPORTOWA, LINIA ZABUDOWY, KOMENDA, TWIERDZENIE PITAGORASA, ŹRÓDŁO POLA, PREDESTYNACJA, ŁAMANY DACH POLSKI, HEBRA, PRZENOSKA, DAMAST SKUWANY, OSZCZĘDNOŚĆ, WYŻYNY, WAGONIK, PRACA, ZWROT, OSOBA, POSEŁ DIETETYCZNY, MINIATURKA, DOBIEG, MA, ÓSEMKA, LITEWSKOŚĆ, DOMICYL, KURAWONGA ZMIENNA, RUMPEL, PIEPRZYK, TYŁÓWKA, PLANETOIDA, TRAMWAJ, GOŁĄBECZEK, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PIZZA, ADRES, DOPŁYW, MIESZCZAŃSTWO, KRĘGOWIEC, SPŁONKA, DACH POGRĄŻONY, KOLEGA, DEMOT, FRAGMENTARYZACJA, REZEDA, DRAMA, ŁBISKO, PARTIA, AZOTAN(V), GERMAŃSKOŚĆ, SŁODYCZ, WSTRZYMANIE, SZKIELET, PARODIA, WIELKOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MARKETING BEZPOŚREDNI, GUJOT, PĄCZEK, KOMISANT, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, KWATERA GŁÓWNA, WYPYCHACZ, INDEKS, MONARCHIA ELEKCYJNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FASZYNA, PODTYP, PRZESMYK, KOLEGA PO FACHU, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, HEL, SUMARYCZNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, KRATER WULKANICZNY, MONOSACHARYD, BELLINI, LEJTNANT, ŻYŁA, MENISK, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ŚCIANA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, EKSYKATOR, AMORFIK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, OSYPISKO, TRYB BEZPRZETARGOWY, GREK, FENOMENOLOGIA, OPASKA BRZEGOWA, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, PODATEK DEGRESYWNY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, REKALKULACJA, STRONA TYTUŁOWA, KRYSTALIZACJA, WĄTŁOŚĆ, FIKOŁEK, WISIOREK, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, OTRUCIE, CHOWANIEC, PASIERB, LENIUCH, KULT ŚWIĄTYNNY, PORA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, BEZDUSZNOŚĆ, PLATFUS, OSTATNIE SŁOWO, POZYCJA, S.Y, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, POTOK, ŻAGIEW, SPOILER, WARSTWOWOŚĆ, TEMPERA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SKIP, EGZEMPLARZ OKAZOWY, TYPOLOGIZACJA, OPIEKUN, ROSTBEF, MASER, NIEBIOSA, KADZIDŁOWIEC, BRODZIK, MUCHA SUCHA, CYKL, SPŁUKIWANIE, WOLNY RYNEK, ZAPŁOTKI, MESZEK, INKORPORACJA, KLATKA, BOCZEK, MIKSER, OCENA, SOCJALDEMOKRATA, BIAKS, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, WIŚNIÓWKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ODSKOK, SAMOPAŁ, WOŁYNOW, MANIERKA, CZÓŁNO, SPACEREK, WYMIAROWOŚĆ, ODŁAMKOWY, ZAŁATWIANIE, FILET, KRUCHE CIASTO, KREDYT PAŃSTWOWY, AEROZOL, BINDA, KONWENT, PRONIEMIECKOŚĆ, KHMER, WĘZEŁ DROGOWY, GENEZA, KOSSAK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, MIOTEŁKA, REZEDA, ŚNIEŻNIK, KAWAŁ, DWUDZIESTKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ?OSSUARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MALARZ fachowiec, którego zadanie polega na pokrywaniu czegoś farbą lub czasem inną substancją (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MALARZ
fachowiec, którego zadanie polega na pokrywaniu czegoś farbą lub czasem inną substancją (na 6 lit.).

Oprócz FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FACHOWIEC, KTÓREGO ZADANIE POLEGA NA POKRYWANIU CZEGOŚ FARBĄ LUB CZASEM INNĄ SUBSTANCJĄ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast