BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCINEK KULI to:

bryła geometryczna będąca sumą odcinka kuli oraz stożka którego podstawą jest koło wyznaczone przez płaszczyznę określającą odcinek kuli (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.849

SUSZKA, ANIMIZM, PLEBEJUSZ, PKB PER CAPITA, NOOSFERA, TRAWIENIE, KRĘGOWCE, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, NEUROMEDIATOR, PUNKT ARTYKULACJI, WIEK PRODUKCYJNY, TAPIR INDYJSKI, SPADKOBIERSTWO, SYCYLIJSKI, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, OBRZEŻKOWATE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SCHAB, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, BEZTORBIKI, NIEZAMOŻNOŚĆ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, DOBUDÓWKA, MATERIAŁ SIEWNY, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WIĘZADŁO OBŁE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MORŚWIN AZJATYCKI, SERBSKOCHORWACKI, SKRĘTEK, SALAMI, PROMIEŃ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, SUPERKLIENT, MUSZTARDA, SPLĄTANIE, MKLIK, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, GOLF, ŚWIST KRTANIOWY, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, RURA OGNIOWA, BAZOFIL, LAWINA GRUZOWA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, GRZYB NADRZEWNY, FILTR CZEBYSZEWA, NAROWISTOŚĆ, OZDOBNICA WIĘKSZA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, ALBIGENSI, HOBBIT, C, ŻYWOTNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, AMBITNOŚĆ, MURZYN, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, SZCZUR ŚNIADY, POSZKODOWANY, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, PEDOFILIA, RZUT PROSTOKĄTNY, ZAKON MNISZY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, SZMER, KRÓLEWICZ, KIPI KASZA, ZACHYŁKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, BŁĘDNIK KOSTNY, PRZEDMURZE, DOMIAR PODATKOWY, DUJKER ABBOTTA, MIANOWNIK, KOMERCHA, MINORAT, HUMANIZACJA PRACY, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PERMINWAR, WIETLICA, METYL, BEZSENSOWNOŚĆ, MOTŁAWA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, PIEC ŁUKOWY, BŁYSK, OBSŁUGA, ŁYŻECZKOWANIE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ZNAK MUZYCZNY, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, PRZYSADZISTOŚĆ, ASYSTENCJA, NIEWZAJEMNOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, CHRUŚCIK, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, SIEROTA NATURALNY, SZKARADZTWO, MASORA, TECHNOZAUR, VOTUM, TRATWA, CIEPŁO, BETON, GOŁĄBECZEK, KONWENCJONALIZM, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, GLOBULINA, KUOKA, AKATALEKSA, ROGAL, KSIĄŻĄTKO, BIOMAGNETYZM, NASIADÓWKA, GOGLE, STERYLIZACJA, ŻYWOPŁOCIK, POCHWA, HYDRA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PADACZKA ODRUCHOWA, PRAWO DEWIZOWE, OSIEDLE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KOSTNOJĘZYKOWE, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, KULTURA ŁUŻYCKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ANONIMOWOŚĆ, SZCZEBIOT, HARMONIJNOŚĆ, BROCHE, SYGNAŁ CIĄGŁY, BROŃ RADIOLOGICZNA, PUNIJCZYK, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, BUDŻET PAŃSTWA, BYLICA POLNA, REWIOWOŚĆ, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, DOCZEPA, MIÓD EKSPRESOWY, PULPIT, CHODNIKOWIEC, OKRES ROZLICZENIOWY, NEWA, DOM AKADEMICKI, ZGRZEBŁO, MIKROTUBULA, STRZYKWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, KONDENSATOR ZMIENNY, ARBA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, KURS STAŁY, PRZYSADKA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, COSINUSOIDA, BACYTRACYNA, ŻUBROŃ, GŁOŚNOŚĆ, KUPA, OCZYSZCZANIE, MALARSTWO RODZAJOWE, FILC, RZECZ WNIESIONA, INTERWIZJA, PIRAMIDA FINANSOWA, ATORWASTATYNA, WYSZOGRÓD, ZMOWA MILCZENIA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, KULIK MNIEJSZY, MIŁORZĄB, HIPPIS, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, CYKL PALIWOWY, IMMUNIZACJA CZYNNA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, SECESJONISTA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, GADACZ, PLUTOKRACJA, PIRAMIDA, POTWÓR, SZYNKA SZWARCWALDZKA, ZAGADKA, GRACJALISTA, KK, PODWODNY LOTNISKOWIEC, OSTRY KURS, ROŚLINY OSIOWE, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, CZERKIESKA, OPŁOTKI, POCIĄG MARSZRUTOWY, PROSUMENT, KATANA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, ŚLAD TOROWY, WOAL, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WOLNOŚCIOWIEC, CETNO, LORIA, FUNKCJE ELEMENTARNE, LEK NASENNY, FRYGOWIE, FAWORYT, LICZNIK KILOMETRÓW, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, SNIFFER, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, PODCIŚNIENIE, SUBSTANCJALNOŚĆ, LEJEK, NAZGUL, DIALOG KONKURENCYJNY, PISIA, DAWKA PROMIENIOWANIA, BRAMKARZ, PIES OGRODNIKA, SZEW KOSTNY, WINIETA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, DANIEL DUBICKI, LIMFOCYT, FECHTUNEK, ALSIFER, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, OSCYLATOR, PODATEK DEGRESYWNY, POBYT CZASOWY, REPRODUKCJA KULTUROWA, JUFERS, MARIAŻ, KOSZATNICA, KASZEL SUCHY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, JEOGRAFIA, NUTRIETY, KAPITAŁ WŁASNY, SYSTEM PREZYDENCKI, EKAPIERWIASTEK, ANTYKWA, UTYLITARYZM, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, WYWIAD, MAJEUTYKA, REKOMENDACJA, EKUMENA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, DOM KULTURY, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ALLEL RECESYWNY, KACZKA CHIŃSKA, AZATIOPRYNA, TEATR CIENI, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, ZOOTECHNIKA, BERNARDYNKA, WYŻSZE NACZELNE, NIECHLUBNOŚĆ, PIOCYJANINA, NISZCZYCIEL, LICENCJA PRZYMUSOWA, ŻYWA LEKCJA, GRZYB PLEŚNIOWY, WORCZAKOWATE, ŚW. METODY, POLE BITOWE, WOOD, ANEKSJA, TRÓJNÓG, JĘZYK FUL, WOŁYNIANIN, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, NIEROZUMNOŚĆ, HYDRORAFINACJA, RACJONALIZM WZGLĘDNY, HÄNDEL, ARYTMETYKA WYBORCZA, ?OCEAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCINEK KULI bryła geometryczna będąca sumą odcinka kuli oraz stożka którego podstawą jest koło wyznaczone przez płaszczyznę określającą odcinek kuli (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCINEK KULI
bryła geometryczna będąca sumą odcinka kuli oraz stożka którego podstawą jest koło wyznaczone przez płaszczyznę określającą odcinek kuli (na 11 lit.).

Oprócz BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BRYŁA GEOMETRYCZNA BĘDĄCA SUMĄ ODCINKA KULI ORAZ STOŻKA KTÓREGO PODSTAWĄ JEST KOŁO WYZNACZONE PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKREŚLAJĄCĄ ODCINEK KULI. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x